ข้ามไปเนื้อหา

สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
ผู้แทนการค้าไทย
ดำรงตำแหน่ง
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 (73 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง (เกิด 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494) อดีตผู้แทนการค้าไทย ในสมัยรัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และอดีตรองเลขาธิการอาเซียน

การศึกษา[แก้]

รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2516 ต่อจากนั้นได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน เมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยทุนการศึกษาจาก สถาบัน East-West Center

การทำงาน[แก้]

สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เริ่มทำงานเป็นนักวิจัย ในมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วได้ทำงานเป็น Research Fellow ที่ East-West Resource System Institute ที่ Honolulu รัฐ Hawaii หลังจากนั้นจึงได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นเพียงปีเดียวจึงได้มาเป็นนักวิจัย ประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กระทั่งปี พ.ศ. 2533 และมารับตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ ประจำสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในปี 2534-2535

ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ได้ไปเป็นผู้อำนวยการสำนัก AFTA สำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเชีย โดยมีหน้าที่ดูแลการดำเนินการและปฏิบัติการตามข้อตกลง เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA) และได้เลื่อนเป็นรองเลขาธิการอาเซียน ฝ่ายปฏิบัติการ (Deputy Secretary General - Operation) ในปี พ.ศ. 2540 -2543 โดยรับผิดชอบดูแลความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งช่วยประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน และการริเริ่มความร่วมมือใหม่ ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการเงินระหว่างอาเซียนและประเทศเอเชีย นับเป็นคนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียน

เมื่อครบวาระจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ในปี 2543 แล้ว ดร.สุทัศน์ ได้ไปทำงานกับส่วนงานในบริษัท PriceWaterhouseCoopers-PwC ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย จนกระทั่งเกษียร ในปี 2551

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552-2554 ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย ซึ่งเป็นผู้แทนระดับรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีในการเจรจาการค้า การลงทุน และประเด็นทางเศรษฐกิจอื่นๆ กับประเทศต่าง ๆ ในสมัยรัฐบาลของนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[1]

ในเดือนตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ​ (สปช) [2] และเป็นประธานอนุกรรมการปฏิรูปความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ในช่วงปี 2557-2565 ดร.สุทัศน์ เป็นกรรมการ ในองค์กรและสถาบันสำคัญหลายแห่ง เช่น เป็นกรรมการ (Board of Trustees) ของ สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute - ดูแลเรื่องงานวิจัยข้าวที่สำคัญที่สุดของโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นประธานในช่วงปี 2564-2565 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย[3] กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)[4]ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานเอกชนไทย [5] และกรรมการ Board, Cambodia Development Resources Institute - CDRI ประเทศกัมพูชา[6]

ปัจจุบัน ดร.สุทัศน์ เป็นกรรมการของบริษัท สมบูรณ์แอดว้านซ์เทคโนโลยี (มหาชน) ซึ่งบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลเกษตร กรรมการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (อ.ค.ต.ป) และประธานมูลนิธิ นวชีวัน ซึ่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 130/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (นายวัชระ พรรณเชษฐ์ นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง)
  2. สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  3. "กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-22. สืบค้นเมื่อ 2017-01-18.
  4. "กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-05-15. สืบค้นเมื่อ 2017-01-18.
  5. กรรมการ Board of Trustee, สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute - IRRI)
  6. กรรมการ Board, Cambodia Development Resources Institute - CDRI ประเทศกัมพูชา
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ เก็บถาวร 2022-05-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓ เก็บถาวร 2022-11-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๗๔, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2022-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒