ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
Thai Highway-407.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407
ถนนกาญจนวณิชย์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว: 28.230 กิโลเมตร (17.541 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
 
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 สายคลองหวะ - สงขลา หรือ ถนนกาญจนวณิชย์ เป็นทางหลวงที่อยู่ในความควบคุมของแขวงการทางสงขลา สังกัดสำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา) เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมตัวเมืองสงขลาเข้ากับตัวเมืองหาดใหญ่ มีระยะทางเริ่มต้นจากทางแยกคลองหวะในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แล้ววิ่งขึ้นเหนือไปยังอำเภอเมืองสงขลา ไปสิ้นสุดที่ทางแยกสำโรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อยู่ในเขตจังหวัดสงขลาทั้งหมด 28.3 กิโลเมตร

ในอดีต ทางหลวงแผ่นดินสายนี้เป็นเส้นทางหลักสำหรับรถทุกคันจากถนนเพชรเกษมที่จะเข้าตัวเมืองสงขลา แต่เมื่อมีการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 (ถนนลพบุรีราเมศวร์) ขึ้น รถจำนวนมากได้หันไปใช้เส้นทางนี้แทน เนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 จะวิ่งผ่านเข้าไปในตัวเมืองหาดใหญ่ ขณะที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 จะวิ่งเลี่ยงตัวเมืองหาดใหญ่

รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งชื่อทางหลวงสายสงขลา - สะเดาว่า "ถนนกาญจนวณิชย์" เพื่อเป็นเกียรติแก่พระยาประกิตย์กลศาสตร์ (ประกิต รณชิต กาญจนวณิชย์) อดีตนายช่างด้านสงขลา ในช่วงแรกถนนกาญจนวณิชย์ตลอดสายถือเป็นทางหลวงคนละสายกับถนนเพชรเกษม (ซึ่งในขณะนั้นเป็นทางหลวงสายกรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่) ต่อมาเมื่อมีการตั้งชื่อทางหลวงโดยใช้ระบบหมายเลข ถนนกาญจนวณิชย์ช่วงหาดใหญ่ถึงสะเดาได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ส่วนช่วงสงขลาถึงหาดใหญ่ (ภายหลังเพิ่มระยะทางไปถึงคลองหวะ) ได้รับการกำหนดเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เข้ากับอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางหรือคูน้ำกั้นตลอดสาย โดยช่วงหาดใหญ่-ห้าแยกน้ำกระจายได้ทำการก่อสร้างเกาะกลางเป็นจุดสุดท้ายในปี พ.ศ. 2556 ในปี พ.ศ. 2557 เริ่มการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามห้าแยกน้ำกระจาย เริ่มจากวัดน้ำกระจาย ทางแยกต่างระดับห้าแยกน้ำกระจาย โดยได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้าง 1,200ล้านบาท (งบประมาณปี 2557 จำนวน 360 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 420 ล้านบาท และปี 2559 อีก 220 ล้านบาท) ซึ่งคาดว่าตลอดระยะเวลาก่อสร้างจะส่งผลกระทบด้านการจราจรในเมืองสงขลามากยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องลดพื้นผิวจราจรในพื้นที่ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ บริเวณห้าแยกน้ำกระจาย จึงต้องเร่งหาเส้นทางเลี่ยงอื่นๆ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อจะได้ลดผลกระทบด้านการจราจร โดยรูปแบบโครงการแยกต่างระดับ คือ ถนนกาญจนวนิชจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยกสะพานเข้าไปถนนเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา และจากถนนเกาะยอยกสะพานข้ามแยกตรงไปสายบ้านเกาะแต้ว-จะนะ รถที่มาจาก อ.หาดใหญ่ เข้า อ.เมืองสงขลา วิ่งลอดใต้สะพาน เพื่อแก้ปัญหาสภาพการจราจรวันหนึ่งมีรถวิ่งผ่านประมาณ 40,000 คัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแน่นอน ทำให้สภาพการจราจรแออัดตลอดวัน ในชั่วโมงเร่งด่วนยิ่งแออัดเพิ่มขึ้น 2 เท่าเกือบจะอัมพาตและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณห้าแยกน้ำกระจายด้วย

รายชื่อทางแยก[แก้]

อ้างอิง[แก้]