รายชื่อวัดในจังหวัดสงขลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดสงขลา

พระอารามหลวงในจังหวัดสงขลา[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

  • วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา

วัดราษฏร์มหานิกาย ในจังหวัดสงขลา[แก้]

อำเภอกระแสสินธุ์[แก้]

อำเภอบางกล่ำ[แก้]

อำเภอคลองหอยโข่ง[แก้]

อำเภอควนเนียง[แก้]

อำเภอจะนะ[แก้]

อำเภอเทพา[แก้]

อำเภอนาทวี[แก้]

อำเภอนาหม่อม[แก้]

อำเภอเมืองสงขลา[แก้]

อำเภอระโนด[แก้]

อำเภอรัตภูมิ[แก้]

อำเภอสทิงพระ[แก้]

อำเภอสะเดา[แก้]

อำเภอสะบ้าย้อย[แก้]

อำเภอสิงหนคร[แก้]

อำเภอหาดใหญ่[แก้]

วัดธรรมยุตนิกายในจังหวัดสงขลา[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุตนิกาย ในจังหวัดสงขลา[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอจะนะ[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเทพา[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนาทวี[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนาหม่อม[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองสงขลา[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอระโนด[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอรัตภูมิ[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสทิงพระ[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสะเดา[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสิงหนคร[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอหาดใหญ่[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์จีนนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]