รายชื่อวัดในจังหวัดสงขลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดสงขลา

พระอารามหลวงในจังหวัดสงขลา[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

  • วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา

วัดราษฏร์มหานิกาย ในจังหวัดสงขลา จำนวน ๓๖๙ วัด[แก้]

อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน ๑๓ วัด[แก้]

วัดอำเภอบางกล่ำ จำนวน ๑๓ วัด[แก้]

อำเภอคลองหอยโข่ง จำนวน ๙ วัด[แก้]

อำเภอควนเนียง จำนวน ๒๐ วัด[แก้]

อำเภอจะนะ จำนวน ๑๙ วัด[แก้]

= อำเภอเทพา จำนวน ๑๘ วัด[แก้]

= วัอำเภอนาทวี จำนวน ๒๑ วัด[แก้]

อำเภอนาหม่อม[แก้]

อำเภอเมืองสงขลา[แก้]

วัดอำเภอระโนด จำนวน ๔๐ วัด[แก้]

อำเภอรัตภูมิ จำนวน ๒๖ วัด[แก้]

อำเภอสทิงพระ จำนวน ๓๕ วัด[แก้]

อำเภอสะเดา จำนวน ๑๘ วัด[แก้]

อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน ๑๔ วัด[แก้]

อำเภอสิงหนคร จำนวน ๔๑ วัด[แก้]

อำเภอหาดใหญ่ จำนวน ๔๔ วัด[แก้]

                  *****

วัดธรรมยุตนิกายในจังหวัดสงขลา[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุตนิกาย ในจังหวัดสงขลา[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอจะนะ[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเทพา[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนาทวี[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนาหม่อม[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองสงขลา[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอระโนด[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอรัตภูมิ[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสทิงพระ[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสะเดา[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสิงหนคร[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอหาดใหญ่[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์จีนนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]