ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-406.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406
ถนนยนตรการกำธร; ถนนสตูลธานี; ถนนศุลกานุกูล
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:99.890 กิโลเมตร (62.069 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก:พท.5051 ใน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
 Thai Highway-4.svgเพชรเกษม ใน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
Thai Highway-416.svg416 ใน อ.เมือง จ.สตูล
ปลายทางทิศใต้:4183 ใน อ.เมือง จ.สตูล
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 (สายปากจ่า–ตำมะลัง) เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่าง 2 จังหวัดที่อยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ได้แก่ จังหวัดสงขลากับจังหวัดสตูล มีระยะทางตลอดทั้งสาย 99.89 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังเป็นทางหลวงสายสำคัญที่เชื่อมต่อจากถนนเพชรเกษมไปยังจังหวัดสตูลอีกด้วย

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

เส้นทางมีจุดเริ่มต้นในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนทางหลวงชนบท พท.5051 ที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ข้ามคลองหลวงเข้าเขตจังหวัดสงขลา ลงไปยังทิศใต้เข้าอำเภอควนเนียง จากนั้นเส้นทางก็เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านอำเภอรัตภูมิ โดยช่วงที่ผ่านอำเภอนี้ถนนมีชื่อว่า ถนนยนตรการกำธร ซึ่งเดิมมีชื่อเรียกว่า ทางหลวงแผ่นดินสายควนเนียง–สตูล ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงยนตรการกำธร (มล รณะนันทน์) นายช่างผู้สร้าง จากนั้นเส้นทางเข้าจังหวัดสตูล ผ่านอำเภอควนกาหลง อำเภอควนโดน แล้วเข้าอำเภอเมืองสตูล ในช่วงที่ถนนผ่านเทศบาลเมืองสตูลมีชื่อว่าว่า ถนนสตูลธานี และ ถนนบุรีวาณิช แล้วสิ้นสุดที่แยกทางเข้าด่านศุลกากรสตูล ตำบลตำมะลัง เรียกถนนในช่วงสิ้นสุดนี้ว่า ถนนศุลกานุกูล

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ในช่วงเริ่มต้นเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร และขยายเป็น 4 ช่องจราจรเมื่อผ่านแยกคูหา จนถึงอำเภอเมืองสตูล เมื่อพ้นตัวเมืองไปแล้วถนนจะลดเหลือ 2 ช่องจราจรอีกครั้งจนถึงด่านศุลกากรสตูล

แต่เดิมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 มีระยะทางตั้งแต่จากอำเภอควนเนียงถึงตัวเมืองสตูลเท่านั้น แต่ได้มีการขยายระยะทางทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้ โดยควบรวมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4111 ในเขตจังหวัดสงขลา (เกาะนางคำ - ควนเนียง) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4183 ในเขตจังหวัดสตูล (เมืองสตูล - ด่านศุลกากรสตูล)

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-406.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ทิศทาง: ปากจ่า - ตำมะลัง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
Thai Highway-406.svg ปากจ่า - ควนเนียง
พัทลุง 0+000 เชื่อมต่อจาก: พท.5051 พท.5051 จากเกาะนางคำ
สะพานปากจ่า ข้ามคลองหลวง (โครงการ)
สงขลา ไม่มี สข.4052 สข.4052 ไปบ้านท่าหยี
แยกปากจ่า สข.4014 สข.4014 ไปอำเภอสิงหนคร ไม่มี
Thai Highway-4053.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4053 ไปบ้านปากบาง ถนนรัฐภูมี ไปสถานีรถไฟควนเนียง
Thai Highway-406.svg ถนนยนตรการกำธร (ควนเนียง - คลองขุด)
สงขลา ทางเข้าสถานีรถไฟควนเนียง ถนนรัฐภูมี ไปบ้านปากบาง บรรจบ Thai Highway-4053.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4053
สข.4053 สข.4053 ไปอำเภอบางกล่ำ ไม่มี
แยกคูหา Thai Highway-4.svg ถนนเพชรเกษม ไปอำเภอหาดใหญ่ Thai Highway-4.svg ถนนเพชรเกษม ไปจังหวัดพัทลุง
แยกท่าชะมวง 4287 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ไปอำเภอหาดใหญ่ ไม่มี
สตูล แยกทุ่งตำเสา ไม่มี Thai Highway-4137.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4137 ไปอำเภอละงู, ท่าเรือปากบารา
Thai Highway-4184.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4184 ไปอุทยานแห่งชาติทะเลบัน, ด่านพรมแดนวังประจัน ไม่มี
66+650 สต.3005 สต.3005 ไปอุทยานแห่งชาติทะเลบัน, ด่านพรมแดนวังประจัน ไม่มี
แยกฉลุง ไม่มี Thai Highway-404.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 ไปจังหวัดตรัง
ไม่มี Thai Highway-421.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 421 ไปบ้านเจ๊ะบิลัง, ท่าเรือตำมะลัง
สต.3016 สต.3016 ไปบ้านท่าจีน ไม่มี
89+115 ตรงไป: ถนนสตูลธานี เข้าเมืองสตูล
ถนนสตูลธานี (เขตเทศบาลเมืองสตูล)
สตูล เชื่อมต่อจาก: Thai Highway-406.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 จากจังหวัดสงขลา
ไม่มี ถนนสตูลธานี 11 (ภูมีจรดล) ไป Thai Highway-421.svg ถนนเลี่ยงเมืองสตูล
ถนนยาตราสวัสดี ไปบ้านหัวทาง ไม่มี
ไม่มี ถนนบุรีวาณิช ไปบรรจบ ถนนศุลกานุกูล
ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ไปบรรจบถนนเลี่ยงเมืองสตูลด้านตะวันออก ไม่มี
ถนนสมันตประดิษฐ์ ไปบรรจบถนนเลี่ยงเมืองสตูลด้านตะวันออก ถนนสมันตประดิษฐ์ ไปตลาดสดเทศบาล
ถนนบุรีวาณิช (ถนนสตูลธานี - ถนนศุลกานุกูล)
สตูล ถนนสตูลธานี ไปบรรจบถนนสมันตประดิษฐ์ ถนนสตูลธานี ไปจังหวัดสงขลา
ถนนบุรีวาณิช จากท่าเรือตำมะลัง[# 1] ถนนเรืองฤทธิ์จรูญ ไปบรรจบถนนสตูลธานี 11 (ภูมีจรดล)
ไม่มี ถนนอภัยนุราชรำลึก จากตลาดสดเทศบาล[# 2]
ถนนสมันตประดิษฐ์ จากถนนสตูลธานี[# 3] ถนนสมันตประดิษฐ์ ไปตลาดสดเทศบาล[# 4]
Thai Highway-406.svg ถนนศุลกานุกูล (ถนนสมันตประดิษฐ์ - ตำมะลัง)
สตูล ถนนประชาอุทิศ ไปบรรจบถนนเลี่ยงเมืองสตูลด้านตะวันออก Thai Highway-421.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 421 ไปบ้านเจ๊ะบิลัง, จังหวัดสงขลา
ถนนเลี่ยงเมืองสตูลด้านตะวันออก ไปบ้านหัวทาง ไม่มี
ไม่มี Thai Highway-4111.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4111 เข้าท่าเรือเกาะนก
ไม่มี Thai Highway-4183.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4183 เข้าด่านศุลกากรสตูล
ตรงไป: ทางเข้าท่าเรือตำมะลัง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต
หมายเหตุ
  1. เดินรถทางเดียว จากถนนสมันตประดิษฐ์
  2. เดินรถทางเดียว จากถนนสมันตประดิษฐ์
  3. เดินรถทางเดียว จากถนนสตูลธานี
  4. เดินรถทางเดียว จากถนนบุรีวาณิช

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]