คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตราสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษFaculty of Business, Economics and Communications
Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
คณบดีผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
วารสารจดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สีประจําคณะสีน้ำเงิน และ สีฟ้า
สัญลักษณ์รูปนก สื่อถึงวิชาสื่อสารมวลชน

ลายกนก สื่อถึงความเป็นไทย การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย แทนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความดี ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ รูปเรือใบ แทนวิชาการบริหารธุรกิจ แผ่นเอกสาร แทนงานวิจัย งานวิชาการอันทรงคุณค่า รูปธนบัตรและวงกลมเป็นรูปเหรียญ แทนวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ จุดอิเล็กตรอน แทนองค์ความรู้ การพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด อักษร Q Quality สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ออกแบบรูปทรงที่มีความหมายสื่อถึงการผสานวิชาการในสาขาวิชาต่างๆให้มีความเป็นหนึ่ง สมัครสมานสามัคคี นำพาคณะสู้ความเจริญก้าวหน้า
เว็บไซต์bec.nu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยเดิมใช้ชื่อว่า คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติ[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 107(3/2546) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ให้มีการจัดตั้งคณะวิชาที่ทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี และนิเทศศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 173(7/2555) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็น คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (Faculty of Business, Economic and Communications) อักษรย่อ B.E.C

ภาควิชา[แก้]

ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 5 ภาควิชา ดังต่อไปนี้

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอนหลักสูตรในสาขาวิชา ได้แก่

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]