คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Economics,
Chiang Mai University
ชื่อย่อศ./ECON
สถาปนาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
• 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 (59 ปี)
คณะเศรษฐศาสตร์
• 28 สิงหาคม พ.ศ. 2535 (31 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
ที่อยู่
สี███ สีบานเย็น
มาสคอต
ฟันเฟืองรวงข้าว
เว็บไซต์www.econ.cmu.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Economics, Chiang Mai University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 เดิมเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2535 จัดการเรียนการสอนในสาขาเศรษฐศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก[1]

ประวัติ[แก้]

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการเปิดสอนนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2507 เป็นต้นมา ซึ่งพัฒนามาจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายการศึกษาขั้นปริญญาทางการศึกษาออกสู่ภูมิภาคให้สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาภาคเหนือ ตลอดจนเป็นแหล่งการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม[2]

การจัดอันดับ[แก้]

เป้าหมายการบรรลุวิสัยทัศน์คณะเศรษฐศาสตร์[3] ผลการจัดอันดับ QS World University Ranking by Subject ด้าน Economics & Econometrics

 • ปี พ.ศ. 2568 อันดับที่ 251-300

Socio-economic Impact ของโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ

 • ปี พ.ศ. 2565-2568 มูลค่า 165 ล้านบาท

ผลการประเมินคุณภาพองค์กร

 • ปี พ.ศ. 2564 EdPEx300 (คะแนนมากกว่า 300)
 • ปี พ.ศ. 2566 TQC (คะแนนมากกว่า 350)
 • ปี พ.ศ. 2568 TQC+ : Innovation (คะแนนมากกว่า 450)

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ)

 • สาขาเศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาตรี - โท เศรษฐศาสตร์ (สองภาษา)

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • ปริญญาโท ภาคปกติ (แผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์)
  • ปริญญาโท ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ (แผน ข ทำการค้นคว้าแบบอิสระ)
  • ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตร 1 ปี (แผน ข ทำการค้นคว้าแบบอิสระ)
  • ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ (แผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-12-22. สืบค้นเมื่อ 2013-11-01.
 2. คณะเศรษฐศาสตร์. ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์. 5 พฤษภาคม 2565.
 3. คณะเศรษฐศาสตร์. เป้าหมายการบรรลุวิสัยทัศน์คณะเศรษฐศาสตร์. 5 พฤษภาคม 2565.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]