รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้แก่