บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษGraduate School Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
คณบดีรศ.ดร.ภญ.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
สัญลักษณ์ตรามหาวิทยาลัยรูป “ช้างศึก” กำกับด้วยชื่อบัณฑิตวิทยาลัย
เว็บไซต์graduate.nu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดตั้งโดยมีภารกิจหน้าที่ในการกำกับดูแลและควบคุมมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) ร่วมกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเป็นมาตั้งแต่เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก วิทยาเขตพิษณุโลก จึงมีการจัดตั้ง "บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก" ในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาได้ยกฐานะเป็น "บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร" เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรแบ่งออกเป็นหลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษ โดยมีหลักสูตรทั้งสิ้น ดังนี้

  • หลักสูตรระดับปริญญาโท 75 หลักสูตร
  • หลักสูตรระดับปริญญาเอก 27 หลักสูตร

หน่วยงานภายใน[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]