คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Logo NEU.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Business Administration, North Eastern University
ที่อยู่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2531
วารสาร วารสารคณะบริหารธุรกิจ
สีประจำคณะ      สีฟ้า
เว็บไซต์ www.ba.neu.ac.th/

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: Faculty of Business Administration, North Eastern University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นคณะแรกของวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนั้น[1]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[2]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ร่วมมือกับโรงแรมเจริญธานี)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • กลุ่มวิชาการบัญชี
 • กลุ่มวิชาการจัดการ
 • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มวิชาการตลาด
 • กลุ่มวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]