คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Faculty of Business Administration, North Eastern University
Logo NEU.png
สถาปนาพ.ศ. 2531
ที่อยู่
วารสารวารสารคณะบริหารธุรกิจ
สี     สีฟ้า
เว็บไซต์www.ba.neu.ac.th/

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: Faculty of Business Administration, North Eastern University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นคณะแรกของวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนั้น[1]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[2]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ร่วมมือกับโรงแรมเจริญธานี)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ระบบฐานข้อมูลคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. "ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-24. สืบค้นเมื่อ 2017-09-23.