คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ
ชื่ออังกฤษFaculty of Business Administration and Liberal Arts
ที่อยู่128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
วันก่อตั้ง27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณบดีผศ.พัฐฐพาดา(ชนิตา) โชติเสถียรกุล
สีประจำคณะ     สีฟ้า
เว็บไซต์bala.rmutl.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549[1] มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนสาขาศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายนามคณบดี[แก้]

  • นางสาวอารยา พัชรเมธา พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554
  • นายคูณธนา เบี้ยวบรรจง พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557
  • ผศ.พัฐฐพาดา(ชนิตา) โชติเสถียรกุล พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

การจัดการเรียนการสอน[แก้]

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดทำการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) และระดับปริญญาตรี โดยมีการเรียนการสอนใน 6 เขตพื้นที่ คือ เชียงใหม่(ส่วนกลาง) เชียงราย ลำปาง น่าน ตาก และพิษณุโลก

สาขาที่เปิดสอน[แก้]


หน่วยงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี
สาขาการบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

  • สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
  • สาขาการตลาด
  • สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบคอมพิวเตอร์
  • สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

หน่วยงานของนักศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดให้มีองค์กรของนักศึกษาในระดับคณะ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา[2] ได้แก่

  • สโมสรนักศึกษาคณะ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และบริหารงานกิจกรรมของนักศึกษาในระดับคณะในแต่ละเขตพื้นที่ มีผู้แทนนักศึกษาในคณะ เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาคณะ เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
  • ชมรม เป็นหน่วยดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีประธานชมรม เป็นผู้อำนวยการดำเนินงาน

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากคณะ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]