คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.png
ชื่ออังกฤษFacalty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Isan
ที่อยู่145 หมู่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 56000
คณบดีดร.ภรณี หลาวทอง
วารสารวารสารคณะเทคโนโลยีการจัดการ
สีประจําคณะ     สีชมพู
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เว็บไซต์www.fmt.surin.rmuti.ac.th

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (อังกฤษ: Facalty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Isan) เป็น1ใน2 คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เดิมเกิดจากคณะวิชา เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเกษตร คณะวิชาศึกษาทั่วไป และภาควิชาเกษตรศึกษา[1]

หลักสูตร[แก้]

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มวิทยาศาสตร์ (ปวส.)

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กลุ่มบริหารธุรกิจ และกฏหมาย (ปวส.)

  • สาขาวิชาการการบัญชี
  • สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

  • การบัญชี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]