คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Logo NEU.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Social Sciences and Humanities, North Eastern University
ที่อยู่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2533
วารสาร วารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สีประจำคณะ      สีเขียวแก่
เว็บไซต์ www.sh.neu.ac.th

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: Faculty of Social Sciences and Humanities, North Eastern University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ต่อมาในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดรูปแบบคณะใหม่จึงได้รวมเอารวมเอาคณะนิเทศศาสตร์,คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

  • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รป.ด.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

  • สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]