ข้ามไปเนื้อหา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Faculty of Social Sciences and Humanities, North Eastern University
สถาปนาพ.ศ. 2533
คณบดีดร.รัชดา ภักดียิ่ง
ที่อยู่
วารสารวารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สี  สีเหลือง
เว็บไซต์www.sh.neu.ac.th

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: Faculty of Social Sciences and Humanities, North Eastern University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ต่อมาในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดรูปแบบคณะใหม่จึงได้รวมเอารวมเอาคณะนิเทศศาสตร์,คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1]
กลุ่มวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

  • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • สาขาวิชาการจัดการองค์การและชุมชนยุคใหม่
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-24. สืบค้นเมื่อ 2017-07-23.