คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Isan
ที่อยู่744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
วันก่อตั้ง9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณบดีรศ.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์
วารสาร-
สีประจำคณะสีฟ้า ( ███ )
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เว็บไซต์[www.sci.rmuti.ac.th]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็น 1 ใน 4 คณะ ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2499 วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาเปิดสอนสำหรับระดับอาชีวศึกษาขึ้นสูง(ปวส.) อยู่ 3 แผนกวิชา คือแผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาเลขานุการ และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โดยวิทยาลัย ฯ อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองนครราชสีมา ประมาณ 3 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 300 ไร่ วิทยาเขตฯ เริ่มดำเนินการเรียนการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2499 โดยใช้อาคารไม้ของโรงเรียนการช่างนครราชสีมา เป็นที่เรียน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก (คณะวิชาบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน มีอาคารใหม่ 9 ชั้นขึ้นมาแทน) โดยมี ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นประธาน นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2500 เป็นต้นมา วิทยาเขตฯ ได้ขยายตัวทั้งด้านอาคารเรียน สถานที่วัสดุ-ครุภัณฑ์ บุคลากร และได้ขยายการศึกษาโดยเปิดแผนกวิชา และระดับการศึกษา เพิ่มขึ้น เป็นลำดับ

สาขาวิชาและหน่วยงาน[แก้]

สาขาวิชา[แก้]

ศูนย์[แก้]

หน่วยงาน[แก้]

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 5 สาชาวิชา เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ภาควิชาและหลักสูตรที่คณะเปิดการเรียนการสอน มีดังนี้

หน่วยงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
 • สาขาวิชาการบัญชี
  • โปรแกรมวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตร ปวส.

 • โปรแกรมวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 • สาขาการบัญชี

'

 • สาขาวิชาการเงิน
  • โปรแกรมวิชาการเงิน
  • สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตร ปวส.

 • โปรแกรมวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • MBA (Master of Business Administration)
 • สาขาวิชาการตลาด
  • โปรแกรมวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตร ปวส.

 • โปรแกรมวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคสมทบ)
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หลักสูตร ปวส.

 • ไม่เปิดการเรียนการสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคสมทบ)
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป


 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  • โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

หลักสูตร ปวส.

 • โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศอ้างอิง[แก้]

^http://www.sci.rmuti.ac.th/