คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Isan
ที่อยู่ 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
วันก่อตั้ง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณบดี รศ.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์
วารสาร -
สีประจำคณะ สีฟ้า ( ███ )
สถานปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เว็บไซต์ [www.sci.rmuti.ac.th]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็น 1 ใน 4 คณะ ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2499 วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาเปิดสอนสำหรับระดับอาชีวศึกษาขึ้นสูง(ปวส.) อยู่ 3 แผนกวิชา คือแผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาเลขานุการ และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โดยวิทยาลัย ฯ อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองนครราชสีมา ประมาณ 3 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 300 ไร่ วิทยาเขตฯ เริ่มดำเนินการเรียนการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2499 โดยใช้อาคารไม้ของโรงเรียนการช่างนครราชสีมา เป็นที่เรียน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก (คณะวิชาบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน มีอาคารใหม่ 9 ชั้นขึ้นมาแทน) โดยมี ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นประธาน นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2500 เป็นต้นมา วิทยาเขตฯ ได้ขยายตัวทั้งด้านอาคารเรียน สถานที่วัสดุ-ครุภัณฑ์ บุคลากร และได้ขยายการศึกษาโดยเปิดแผนกวิชา และระดับการศึกษา เพิ่มขึ้น เป็นลำดับ

สาขาวิชาและหน่วยงาน[แก้]

สาขาวิชา[แก้]

ศูนย์[แก้]

หน่วยงาน[แก้]

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 5 สาชาวิชา เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ภาควิชาและหลักสูตรที่คณะเปิดการเรียนการสอน มีดังนี้

หน่วยงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
 • สาขาวิชาการบัญชี
  • โปรแกรมวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตร ปวส.

 • โปรแกรมวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 • สาขาการบัญชี

'

 • สาขาวิชาการเงิน
  • โปรแกรมวิชาการเงิน
  • สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตร ปวส.

 • โปรแกรมวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • MBA (Master of Business Administration)
 • สาขาวิชาการตลาด
  • โปรแกรมวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตร ปวส.

 • โปรแกรมวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคสมทบ)
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หลักสูตร ปวส.

 • ไม่เปิดการเรียนการสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคสมทบ)
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป


 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  • โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

หลักสูตร ปวส.

 • โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศอ้างอิง[แก้]

^http://www.sci.rmuti.ac.th/