ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-117.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117
ถนนรังสิโยทัย, ถนนสีหราชเดโชชัย
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (ช่วงนครสวรรค์–พิษณุโลก)
ความยาว:396.784 กิโลเมตร (246.550 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน
ประวัติ:สร้าง พ.ศ. 2521
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
ปลายทางทิศเหนือ:Thai Highway-1268.svg ทล.1268 ใน อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 สายนครสวรรค์ – จุดผ่านแดนภูดู่ (รวมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1325, 1104 และ 1047 สายคลองเมม – ม่วงเจ็ดต้น) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักที่เชื่อมการขนส่งจราจรระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก และเป็นทางหลวงสายรองในช่วงจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมระยะทางตลอดทั้งสาย 396.784 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ในช่วงนครสวรรค์ถึงพิษณุโลก สัญญาก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 47 เดือนจนแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2525 โดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 131 กิโลเมตร แต่เดิมเป็นเส้นทางลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร และได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจร ทิศทางละ 2 ช่องจราจรตลอดเส้นทางในปี พ.ศ. 2545–2547 โดยมีบางช่วงในจังหวัดพิษณุโลกมีการขยายการจราจรถึง 12 ช่องจราจร โดยเป็นช่องทางหลัก ทิศทางละ 4 ช่องจราจร และช่องทางคู่ขนาน ทิศทางละ 2 ช่องจราจร (ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก) สำหรับช่วงที่เหลือมีการรวมสายทางทางหลวงหมายเลข 1325 และ 1104 ในช่วงอำเภอเมืองพิษณุโลกถึงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047 ในช่วงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ถึงอำเภอบ้านโคก เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรตลอดสาย

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงสายนี้เริ่มต้นที่สามแยกมาตุลี ซึ่งแยกมาจากถนนพหลโยธินในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปตามทิศเหนือ ซึ่งถนนสายนี้ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ มีชื่อว่า ถนนรังสิโยทัย ผ่านอำเภอเก้าเลี้ยวและอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นเข้าสู่เขตจังหวัดพิจิตร ผ่านสี่แยกโพธิ์ไทรงาม ซึ่งตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 (ทางแยกเข้าอำเภอโพทะเล) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 (ทางแยกเข้าอำเภอบรรพตพิสัย) จากนั้นจึงผ่านอำเภอบึงนาราง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอสามง่าม ก่อนตัดผ่านสี่แยกปลวกสูง (ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร-พิจิตร) ที่ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

จากนั้นตัดผ่านอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร และเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกในเขตอำเภอบางระกำ จากนั้นจึงเข้าสู่อำเภอเมืองพิษณุโลก ผ่านสี่แยกหนองอ้อ (ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้) สามแยกเอ็กซ-เรย์ (ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ)สามแยกต้นหว้า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1058 ทางเข้าเมืองพิษณุโลก) และสิ้นสุดที่สี่แยกบ้านคลองในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยตัดกับถนนสิงหวัฒน์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12) ชื่อเรียกถนนตั้งแต่แยกเอ็กซ-เรย์จนถึงสี่แยกบ้านคลองมีชื่อว่า ถนนสีหราชเดโชชัย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 จะแยกขวาจากทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนสิงหวัฒน์) อีกครั้งหนึ่งที่บ้านคลองเมม อำเภอพรหมพิราม ไปยังเขื่อนนเรศวร ตำบลหนองแขม ผ่านตำบลมะต้อง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ก่อนเข้าสู่ตำบลพญาแมน คำบลท่ามะเฟือง ตำบลคอรุม ตำบลไร่อ้อย ตำบลบ้านดารา ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย ตำบลหาดสองแคว ตำบลวังแดง อำเภอตรอน คำบลวังกะพี้ ตำบลบ้านเกาะ และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 (ถนนบรมอาสน์) ที่บ้านคลองห้วยไผ่ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ก่อนที่จะเป็นทางหลวงแผ่นดินร่วมไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (พิษณุโลก - เด่นชัย) ที่สี่แยกอุตรดิตถ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และเลี้ยวขวาไปยังสี่แยกป่าขนุน

จากนั้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 จะแยกขวาที่สี่แยกป่าขนุน ผ่านตำบลน้ำพี้ ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1214 (บ้านแก่ง - บ้านวังผาชัน) ที่ตำบลน้ำไคร้ ตำบลแสนตอ วนอุทยานสักใหญ่ บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1146 (บ้านปากปาด - บ้านห้วยหูด) และที่ว่าการอำเภอน้ำปาด ตำบลบ้านฝาย และตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด บ้านเสี้ยว ที่ว่าการอำเภอฟากท่า ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก สิ้นสุดระยะทางที่สามแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1241 (บ้านม่วงเจ็ดต้น - บ้านปางไฮ) ตำบลบ่อเบี้ย และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1268 (บ้านม่วงเจ็ดต้น - อำเภอนาแห้ว) จังหวัดเลย

ที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคกแห่งนี้ ยังมีถนนไปยังจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวอีกด้วย

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-117.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ทิศทาง: นครสวรรค์ – บ้านม่วงเจ็ดต้น[1][2]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
Thai Highway-117.svg นครสวรรค์ – พิษณุโลก
นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 0+000 แยกมาตุลี Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน จาก กำแพงเพชร Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน จาก กรุงเทพมหานคร
1+490 แยกพหลโยธิน Thai Highway-3523.svg ทล.3523 ไป ถนนพหลโยธิน Thai Highway-3523.svg ทล.3523 เข้าเมืองนครสวรรค์
2+556 แยกนวมินทร์ Thai Highway-1182.svg ทล.1182 ไป อ.เก้าเลี้ยว ไม่มี
3+500 สะพานพิษณุโลก ข้ามแม่น้ำปิง
8+098 แยกดอนดู่
(บางม่วง)
Thai Highway-122.svg ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ตะวันตก) ไป ถนนพหลโยธิน, Thai Highway-1084.svg ทล.1084, อ.เก้าเลี้ยว, อ.บรรพตพิสัย ไม่มี
พิจิตร บึงนาราง 47+657 แยกโพธิ์ไทรงาม Thai Highway-1073.svg ทล.1073 ไป อ.บรรพตพิสัย Thai Highway-1067.svg ทล.1067 ไป อ.โพทะเล
55+059 แยกบึงนาราง Thai Rural Road-พจ.3052.svg ทางหลวงชนบท พจ.3052 ไป บ.บึงทับจั่น, บ.โป่งวัวแดง Thai Highway-1289.svg ทล.1289 ไป อ.ตะพานหิน, เพชรบูรณ์
โพธิ์ประทับช้าง 63+689 แยกทุ่งใหญ่ Thai Rural Road-พจ.3045.svg ทางหลวงชนบท พจ.3045 ไป บ.ทุ่งใหญ่, อ.บึงสามัคคี Thai Highway-1070.svg ทล.1070 ไป อ.โพธิ์ประทับช้าง, พิจิตร
73+220 แยกหนองหัวปลวก Thai Highway-1074.svg ทล.1074 ไป อ.บึงสามัคคี Thai Highway-1276.svg ทล.1276 ไป อ.โพธิ์ประทับช้าง
75+250 แยกยางห้าหลุม ไม่มี Thai Rural Road-พจ.3020.svg ทางหลวงชนบท พจ.3020 ไป บ.เนินพยอม, บ.หนองหลวง
สามง่าม 79+700 แยกเนินปอ Thai Rural Road-พจ.3047.svg ทางหลวงชนบท พจ.3047 ไป บ.หนองโสน, บ.ตอรัง Thai Rural Road-พจ.3002.svg ทางหลวงชนบท พจ.3002 ไป บ.สระยายชี, บ.รังนก
วชิรบารมี 90+568 แยกปลวกสูง Thai Highway-115.svg ทล.115 ไป กำแพงเพชร Thai Highway-115.svg ทล.115 ไป อ.สามง่าม, พิจิตร
96+420 แยกไหล่โก Thai Rural Road-พจ.3064.svg ทางหลวงชนบท พจ.3064 ไป บ.หนองหญ้าปล้อง Thai Rural Road-พจ.3027.svg ทางหลวงชนบท พจ.3027 ไป บ.ไหล่โก
พิษณุโลก บางระกำ 104+578 แยกบ่อทอง Thai Highway-1281.svg ทล.1281 ไป อ.บางระกำ Thai Rural Road-พล.3012.svg ทางหลวงชนบท พล.3012 ไป บ.หนองบัว
112+500 แยกบ้านวังเป็ด พล.3004 ทางหลวงชนบท พล.3004 ไป บ.บางระกำ Thai Rural Road-พล.3012.svg ทางหลวงชนบท พล.3012 ไป บ.บ่อทอง, บรรจบ ทล.117
เมืองพิษณุโลก 119+000 แยกมหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่มี เข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
120+185 แยกหนองอ้อ Thai Highway-126.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก (ใต้) ไป อ.บางระกำ Thai Highway-126.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก (ใต้) ไป อุตรดิตถ์
122+162 Thai Highway-1065.svg ทล.1065 ไป อ.บางระกำ ไม่มี
123+742 แยกเอ็กซเรย์ Thai Highway-126.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก (เหนือ) ไป อ.วังทอง, สุโขทัย ไม่มี
124+470 แยกต้นหว้า ไม่มี Thai Highway-1058.svg ทล.1058 เข้าเมืองพิษณุโลก
129+643 แยกบ้านคลอง Thai Highway-12.svg ถนนสิงหวัฒน์ ไป สุโขทัย Thai Highway-12.svg ถนนสิงหวัฒน์ เข้าเมืองพิษณุโลก
Thai Highway-117.svg คลองเมม – อุตรดิตถ์
พิษณุโลก พรหมพิราม 149+053 แยกคลองเมม Thai Highway-12.svg ถนนสิงหวัฒน์ จาก สุโขทัย Thai Highway-12.svg ถนนสิงหวัฒน์ จาก พิษณุโลก
185+022 แยกพญาแมน ไม่มี Thai Highway-1275.svg ทล.1275 ไป บ.เชิงหวาย, อ.พรหมพิราม
อุตรดิตถ์ พิชัย 187+812 Thai Highway-1324.svg ทล.1324 ไป อ.ศรีสำโรง ไม่มี
199+300 แยกคอรุม ไม่มี Thai Highway-1204.svg ทล.1204 ไป อ.พิชัย
208+233 แยกบ้านฟ้าเรือง Thai Highway-1255.svg ทล.1255 ไป อ.ศรีนคร, อ.สวรรคโลก ไม่มี
212+499 แยกบ้านดารา ไม่มี Thai Highway-1254.svg ทล.1254 ไป บ.ดารา
เมืองอุตรดิตถ์ 227+220 แยกวังโป่ง (1) ไม่มี Thai Highway-1166.svg ทล.1166 ไป อ.ตรอน
227+482 แยกวังโป่ง (2) Thai Highway-1196.svg ทล.1196 ไป บ.ด่านแม่คำมัน, สุโขทัย ไม่มี
231+822 แยกวังกะพี้ Thai Highway-117.svg ทล.117 ไป อุตรดิตถ์ Thai Highway-1104.svg ทล.1104 ไป สถานีรถไฟวังกะพี้
233+792 แยกท่าทอง ไม่มี Thai Highway-1040.svg ทล.1040 ไป บ.หาดกรวด
239+926 แยกห้วยไผ่ Thai Highway-102.svg ทล.102 ไป อ.ศรีสัชนาลัย, สุโขทัย Thai Highway-102.svg ทล.102 เข้าเมืองอุตรดิตถ์, บรรจบ ทล.11
Thai Highway-117.svg ป่าขนุน – ม่วงเจ็ดต้น
อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 248+700 แยกป่าขนุน Thai Highway-11.svg ทล.11 จาก อ.เด่นชัย, แพร่ Thai Highway-11.svg ทล.11 จาก อุตรดิตถ์, พิษณุโลก
ทองแสนขัน 269+054 แยกน้ำพี้ ไม่มี Thai Highway-1244.svg ทล.1244 ไป อ.ทองแสนขัน
273+950 แยกห้วยปลาดุก Thai Rural Road-อต.4009.svg ทางหลวงชนบท อต.4009 ไป อ.ท่าปลา, อุตรดิตถ์ ไม่มี
น้ำปาด 294+676 แยกวังผาชัน Thai Highway-117.svg ทล.117 ไป อ.น้ำปาด Thai Highway-1214.svg ทล.1214 ไป อ.ทองแสนขัน
311+225 แยกต้นสักใหญ่ Thai Highway-1045.svg ทล.1045 ไป เขื่อนสิริกิติ์, อุตรดิตถ์ ไม่มี
ทล.เทศบาลตำบลน้ำปาด ถนนเพชรานุรักษ์ ไป อ.น้ำปาด ไม่มี
320+128 แยกน้ำปาด Thai Highway-1339.svg ทล.1339 ไป อ.น้ำปาด Thai Highway-1339.svg ทล.1339 ไป บ.ห้วยมุ่น
ทล.เทศบาลตำบลน้ำปาด ถนนเพชรานุรักษ์ ไป อ.น้ำปาด ไป บ.นากวาง
330+750 สะพาน ข้ามแม่น้ำปาด
331+124 แยกบ้านท่าโพธิ์ Thai Highway-1176.svg ทล.1176 ไป บ.สวน ไม่มี
ฟากท่า 361+855 แยกฟากท่า ไม่มี Thai Highway-1377.svg ทล.1377 ไป บ.สองคอน, อ.ฟากท่า
362+615 สะพาน ข้ามแม่น้ำปาด
บ้านโคก 385+965 แยกห้วยน้อยกา Thai Highway-1083.svg ทล.1083 ไป อ.นาน้อย, อ.เวียงสา, น่าน ไม่มี
396+784 แยกบ้านม่วงเจ็ดต้น Thai Highway-1268.svg ทล.1268 ไป บ.ปางไฮ ไม่มี
ตรงไป: Thai Highway-1268.svg ทล.1268 ไป จุดผ่านแดนถาวรภูดู่, อ.บ้านโคก
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญ[แก้]

จังหวัดนครสวรรค์
  • โรงเรียน นวมินทราชูทิศมัชฌิม
  • เดอะวอล์ค นครสวรรค์
  • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

อ้างอิง[แก้]

  1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/43-highways-agency-5 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก
  2. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/49-highways-agency-11 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ลพบุรี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]