ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-117.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117
ถนนรังสิโยทัย, ถนนสีหราชเดโชชัย
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (ช่วงนครสวรรค์–พิษณุโลก)
ความยาว: 396.784 กิโลเมตร (246.550 ไมล์)
สร้าง: พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน
ประวัติ: สร้าง พ.ศ. 2521
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้: Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
ปลายทิศเหนือ: ทล.1268 ใน อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 สายนครสวรรค์ – บ้านม่วงเจ็ดต้น (รวมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1325, 1104 และ 1047 สายคลองเมม – ม่วงเจ็ดต้น) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักที่เชื่อมการขนส่งจราจรระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และ จังหวัดพิษณุโลก และเป็นทางหลวงสายรองในช่วงจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงนครสวรรค์ถึงพิษณุโลก สัญญาก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 47 เดือนจนแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2525 โดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 131 กิโลเมตร แต่เดิมเป็นเส้นทางลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร และได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจร ทิศทางละ 2 ช่องจราจรตลอดเส้นทางในปี พ.ศ. 2545-2547 โดยมีบางช่วงในจังหวัดพิษณุโลกมีการขยายการจราจรถึง 12 ช่องจราจร โดยเป็นช่องทางหลัก ทิศทางละ 4 ช่องจราจร และช่องทางคู่ขนาน ทิศทางละ 2 ช่องจราจร (ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก) สำหรับช่วงที่เหลือมีการรวมสายทางทางหลวงหมายเลข 1325 และ 1104 ในช่วงอำเภอเมืองพิษณุโลกถึงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047 ในช่วงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ถึงอำเภอบ้านโคก เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรตลอดสาย

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงสายนี้เริ่มต้นที่สามแยกมาตุลี ซึ่งแยกมาจากถนนพหลโยธินในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไปตามทิศเหนือ ซึ่งถนนสายนี้ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ มีชื่อว่า ถนนรังสิโยทัย ผ่านอำเภอเก้าเลี้ยวและอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นเข้าสู่เขตจังหวัดพิจิตร ผ่านสี่แยกโพธิ์ไทรงาม ซึ่งตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 (ทางแยกเข้าอำเภอโพทะเล) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 (ทางแยกเข้าอำเภอบรรพตพิสัย) จากนั้นจึงผ่านอำเภอบึงนาราง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอสามง่าม ก่อนตัดผ่านสี่แยกปลวกสูง (ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร-พิจิตร) ที่ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

จากนั้นตัดผ่านอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร และเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกในเขตอำเภอบางระกำ จากนั้นจึงเข้าสู่อำเภอเมือง ผ่านสี่แยกหนองอ้อ (ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้) แยกถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ สามแยกต้นหว้า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1058 ทางเข้าเมืองพิษณุโลก) และสิ้นสุดที่สี่แยกบ้านคลองในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยตัดกับถนนสิงหวัฒน์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12) ชื่อเรียกถนนตั้งแต่สามแยกต้นหว้าจนถึงสี่แยกบ้านคลองมีชื่อว่า ถนนสีหราชเดโชชัย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 จะแยกขวาจากทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนสิงหวัฒน์) อีกครั้งหนึ่งที่บ้านคลองเมม อำเภอพรหมพิราม ไปยังเขื่อนนเรศวร ตำบลหนองแขม ผ่านตำบลมะต้อง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ก่อนเข้าสู่ตำบลพญาแมน คำบลท่ามะเฟือง ตำบลคอรุม ตำบลไร่อ้อย ตำบลบ้านดารา ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย ตำบลหาดสองแคว ตำบลวังแดง อำเภอตรอน คำบลวังกะพี้ ตำบลบ้านเกาะ และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 (ถนนบรมอาสน์) ที่บ้านคลองห้วยไผ่ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ก่อนที่จะเป็นทางหลวงแผ่นดินร่วมไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (พิษณุโลก - เด่นชัย) ที่สี่แยกอุตรดิตถ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และเลี้ยวขวาไปยังสี่แยกป่าขนุน

จากนั้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 จะแยกขวาที่สี่แยกป่าขนุน ผ่านตำบลน้ำพี้ ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1214 (บ้านแก่ง - บ้านวังผาชัน) ที่ตำบลน้ำไคร้ ตำบลแสนตอ วนอุทยานสักใหญ่ บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1146 (บ้านปากปาด - บ้านห้วยหูด) และที่ว่าการอำเภอน้ำปาด ตำบลบ้านฝาย และตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด บ้านเสี้ยว ที่ว่าการอำเภอฟากท่า ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก สิ้นสุดระยะทางที่สามแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1241 (บ้านม่วงเจ็ดต้น - บ้านปางไฮ) ตำบลบ่อเบี้ย และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1268 (บ้านม่วงเจ็ดต้น - อำเภอนาแห้ว) จังหวัดเลย

ที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคกแห่งนี้ ยังมีถนนไปยังจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวอีกด้วย

รายชื่อทางแยก[แก้]

Thai Highway-117.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ทิศทาง: นครสวรรค์ - คลองเมม
จังหวัด กม. จุดตัด/ทางแยก ซ้ายทาง ขวาทาง
Thai Highway-117.svg นครสวรรค์ - พิษณุโลก
นครสวรรค์ 0.000 แยกมาตุลี Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน ไป กรุงเทพมหานคร Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน ไป จ.กำแพงเพชร
1.500 แยกพหลโยธิน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3523 ไป ถนนพหลโยธิน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3523 ไป เข้าเมืองนครสวรรค์
2.600 แยกนวมินทร์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1182 (นครสวรรค์ - เก้าเลี้ยว) ไป อ.เก้าเลี้ยว ไม่มี
8.000 Thai Highway-122.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122 ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ไป ถนนพหลโยธิน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084 ไป อ.บรรพตพิสัย
ไม่มี
พิจิตร 47.000 แยกโพธิ์ไทรงาม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 ไป อ.บรรพตพิสัย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 ไป อ.โพทะเล
74.200 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1074 ไป อ.บึงสามัคคี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1276 ไป อ.โพธิ์ประทับช้าง
91.000 แยกปลวกสูง Thai Highway-115.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 ไป จ.กำแพงเพชร Thai Highway-115.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 ไป อ.สามง่าม, จ.พิจิตร
พิษณุโลก 104.780 แยกบ่อทอง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1281 ไป อ.บางระกำ ไม่มี
119.000 แยกเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่มี เข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
121.000 แยกหนองอ้อ Thai Highway-126.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ ไป อ.บางระกำ Thai Highway-126.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ ไป แยกอินโดจีน
124.000 แยกเอ็กซ์เรย์ Thai Highway-126.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ไป จ.สุโขทัย, อ.วังทอง, อ.หล่มสัก ไม่มี
125.000 แยกต้นหว้า ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1058 ไป เข้าเมืองพิษณุโลก
130.000 แยกบ้านคลอง Thai Highway-12.svg ถนนสิงหวัฒน์ ไป จ.สุโขทัย Thai Highway-12.svg ถนนสิงหวัฒน์ ไป เข้าเมืองพิษณุโลก
Thai Highway-117.svg พิษณุโลก (คลองเมม) - อุตรดิตถ์
พิษณุโลก 159.400 แยกคลองเมม Thai Highway-12.svg ถนนสิงหวัฒน์ ไป จ.สุโขทัย Thai Highway-12.svg ถนนสิงหวัฒน์ ไป จ.พิษณุโลก
195.400 แยกพญาแมน ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1275 ไป บ้านเชิงหวาย, อ.พรหมพิราม
อุตรดิตถ์ 198.200 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1324 ไป อ.ศรีสำโรง ไม่มี
209.700 แยกคอรุม ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1204 ไป อ.พิชัย
218.700 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1255 ไป อ.ศรีนคร, อ.สวรรคโลก ไม่มี
222.900 ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1254 ไป บ้านดารา
237.700 แยกวังโป่ง (1) ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1166 ไป อ.ตรอน
237.900 แยกวังโป่ง (2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1196 ไป บ้านด่านแม่คำมัน ไม่มี
242.200 แยกวังกะพี้ Thai Highway-117.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104 ไป สถานีรถไฟวังกะพี้
244.200 แยกท่าทอง ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1040 ไป บ้านหาดกรวด
240.300 แยกห้วยไผ่ Thai Highway-102.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 ไป อ.ศรีสัชนาลัย, จ.สุโขทัย Thai Highway-102.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 ไป เข้าเมืองอุตรดิตถ์, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญ[แก้]

  1. ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
  2. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดพิจิตร)
  3. ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
  1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
  2. สำนักงานชลประทานที่ 3 พิษณุโลก
  3. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
  4. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
  5. เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า แยกต้นหว้า

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]