คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ชื่ออังกฤษFaculty of Business Administration Rajamangala University of Technology Rattanakosin
ที่อยู่วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
วันก่อตั้งพ.ศ. 2548
คณบดีผู้ช่วยศาสตรจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์
วารสารวารสารลานจัน
สีประจําคณะสีฟ้า
สัญลักษณ์ต้นจัน
เว็บไซต์[1]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ประวัติ[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เดิมก่อตั้งในนาม "คณะบริหารธุรกิจ" สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตาม พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2532 สืบเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยและการยกฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 มีผลให้คณะบริหารธุรกิจแบ่งแยกออกตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง หนึ่งในนั้นได้แก่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับจัดตั้งเป็นส่วนราชการระดับคณะตามกฎกระทรวง เมื่อปี พ.ศ. 2556[1]

หลักสูตร[แก้]

คณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (4 ปี)

 • สาขาวิชาการบัญชีทั่วไป
 • สาขาวิชาการบัญชีการเงิน
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-พัฒนาซอร์ฟแวร์
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศและการจัดการระบบสารสนเทศ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรภาษาจีน โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]