ข้ามไปเนื้อหา

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Information and Communication Maejo University
คณบดีรศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
ที่อยู่
สีสีแดงรัตนชาติ (Cornelian red)
เว็บไซต์https://infocomm.mju.ac.th/wtms_about.aspx

ประวัติ[แก้]

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีมติให้จัดตั้งคณะสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและตรี

สีประจำคณะ[แก้]

  • สีแดงรัตนชาติ (Cornelian red) หมายถึง ความกล้าหาญ (ทางจริยธรรม) ความเข้มแข็ง (ทางวิชาการ) ความรัก (ในวิชาชีพ) และความเชื่อถือรัทธา (ของปวงชน)

กิจกรรม[แก้]

  • โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "นี่คือ...แม่โจ้"
  • โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณารณรงค์คุณธรรมหัวข้อ "น้ำใจ"

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]