คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
Faculty of Business Administration, College of Asian Scholars
สถาปนาพ.ศ. 2545
คณบดีดร.อำนาจ อมรเกียรติไพศาล
ที่อยู่
วารสารวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สี  สีฟ้า
มาสคอต
เรือสำเภา
เว็บไซต์www.cas.ac.th/home.asp

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (อังกฤษ: Faculty of Business Administration, College of Asian Scholars) เป็น คณะวิชา สังกัดวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2545

ประวัติ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย[1]
ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รอบพิเศษ (ศูนย์พล)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

อ้างอิง[แก้]


  1. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย