คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
Faculty of Management Sciences and Information Technology, Nakhonphanom University
สถาปนา2 สิงหาคม พ.ศ. 2550; 16 ปีก่อน (2550-08-02)
คณบดีสุจิรา หงษามนุษย์ (รักษาการคณบดี)
ที่อยู่
ที่ตั้ง 167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ไทย ประเทศไทย
วารสารวารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สี  สีม่วง
สถานปฏิบัติพื้นที่เขตกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
เว็บไซต์www.mit.npu.ac.th

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะ ของมหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งอยู่ที่ 167/2 ม.8 บ.เนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 ดำเนินการการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ประวัติ[แก้]

"คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของตาม ประกาศกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 [1] โดยจัดการสอนในระดับปริญญา เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและผลิตกำลันคนด้านวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


หลักสูตร[แก้]

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฝึก (ยังไม่เปิดรับนักศึกษา)

ภาควิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ภาควิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการกีฬา
 • สาขาวิชาการจัดการกีฬากอล์ฟ (โครงการพิเศษ)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ยังไม่เปิดรับนักศึกษา)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ยังไม่เปิดรับนักศึกษา)


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]