ข้ามไปเนื้อหา

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Faculty of Administrative Science, Kalasin University
ชื่อเดิมคณะเทคโนโลยีสังคม
สถาปนา27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549; 17 ปีก่อน (2549-11-27)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี สุขมณี
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
อาคาร 15 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
วารสารวารสารคณะบริหารศาสตร์
สี███ สีชมพู
เว็บไซต์https://as.ksu.ac.th/

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อังกฤษ: Faculty of Administrative Science, Kalasin University) เดิมชื่อคณะเทคโนโลยีสังคม เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการบริหาร ตั้งอยู่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติคณะ[แก้]

คณะบริหารศาสตร์ เดิมชื่อคณะเทคโนโลยีสังคมเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

ในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ได้ควาบรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงทำให้คณะเทคโนโลยีสังคมต้องย้ายมาสังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์[1]

ในปี พ.ศ. 2561 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขึ้นใหม่จึงมีผลให้คณะเทคโนโลยีสังคม ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นคณะคณะบริหารศาสตร์ตั้งแต่นั้นมา และมีการควบรวมคณะบริหารธุรกิจเดิมเข้ามาด้วย[2]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

พื้นที่ในเมือง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • โปรแกรมวิชาการจัดการ
  • โปรแกรมวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
  • โปรแกรมวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
  • โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม)

 • สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติคณะเทคโนโลยีสังคม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-07-06. สืบค้นเมื่อ 2018-10-06.
 2. ราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์