รายชื่อคณะการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาในกลุ่มการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ

รายชื่อคณะการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทย[แก้]

คณะ มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

ดูเพิ่ม[แก้]