คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตราสัญลักษณ์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษFaculty of Social Sciences
Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
(คณะสังคมศาสตร์)
คณบดีผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ
วารสารวารสารสังคมศาสตร์
สีประจำคณะ     สีฟ้า-ขาว
สัญลักษณ์พระมาลาเบี่ยงล้อมรอบด้วยชื่อคณะและมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์socsci.nu.ac.th
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อาคารด้านขวา)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติ[แก้]

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ซึ่งมีการจัดตั้ง "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก" ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร" ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ได้มีการรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันเป็น "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

และในปี พ.ศ. 2546 ทางสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติในการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ โดยให้รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และให้จัดตั้งคณะใหม่ 3 คณะ ซึ่งมี "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" รวมอยู่ด้วย

ภาควิชา[แก้]

ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 4 ภาควิชา ดังนี้

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในสาขาวิชา ได้แก่

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แบ่งออกเป็น 3 วิชาเอก ได้แก่

 • วิชาเอกการเมืองการปกครอง
 • วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาพัฒนาสังคม

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาพัฒนาสังคม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 • สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์[แก้]

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยศูนย์ต่างๆ ดังนี้

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]