คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตราสัญลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษFaculty of Education
Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง25 มกราคม พ.ศ. 2510 (54 ปี)
คณบดีรศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
วารสารวารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สีประจําคณะสีฟ้า
สัญลักษณ์สมุด ปากกา คือ ความรู้สู่ปัญญา
แสงเทียน คือ ศรัทธาความเป็นครู
สถานปฏิบัติโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เว็บไซต์edu.nu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเป็นมาหลายยุค หลายสมัย ตั้งแต่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวรในปัจจุบัน โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาในภาคเหนือตอนล่างมากกว่า 40 ปี

ประวัติ[แก้]

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเป็นมาตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2510 สภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้มีมติให้เปิดวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2510 คณะศึกษาศาสตร์จึงจัดตั้งขึ้น พร้อมๆ กับการเป็น วิทยาลัยการศึกษา พิษณุโลก เนื่องจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตวิชาชีพครู ในระดับปริญญาเพียงสาขาเดียวเท่านั้น จนกระทั่งวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ที่เป็นสาขาก็ได้รับการ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหม่ด้วย แต่ยังคงเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยการศึกษา พิษณุโลก ได้เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และได้เปิดสอน 4 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ต่อมาได้ยกฐานะเป็น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533

หน่วยงาน[แก้]

​หน่วยงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะ และ 4 ภาควิชา ดังนี้​

หลักสูตรการศึกษา[แก้]


ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. 2 ปี)

 • สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาพัฒนศึกษา
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชาการจัดการกีฬา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาพัฒนศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
 • สาขาวิชาการจัดการกีฬา

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]