คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
LawNU.gif
ชื่ออังกฤษFaculty of Law
Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
คณบดีรศ.จิรประภา มากลิ่น
สีประจําคณะสีขาว
สัญลักษณ์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่าประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ ตอนล่างพระแท่น และมีตราชูแสดงถึงความยุติธรรม อยู่ภายใต้วงรี
เว็บไซต์www.law.nu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ในแนวใหม่ขึ้นกล่าวคือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยนเรศวร จะมุ่งเน้นรายวิชานิติศาสตร์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศและสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) เป็นการร่วมมือกับหลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Dual Degree in Medical Science and Law) เพื่อผลิตนักกฎหมายและนักวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ สามารถนำพาให้ประเทศมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้น ในคราวประชุมครั้งที่ 107(3/2546) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน ปริญญาทางนิติศาสตร์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา ผู้ได้รับปริญญาทางนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสามารถสอบไล่เพื่อเป็นเนติบัณฑิตไทยได้ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะนิติศาสตร์ของรัฐที่ได้รับการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภาเป็นลำดับที่ 6[1]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ได้แก่

ปริญญาตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

  • สาขาวิชานิติศาสตร์

กิจกรรม[แก้]

ประเพณีไหว้ครู และมอบประมวลกฎหมายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง[แก้]

เป็นประเพณีที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู ซึ่งถือเป็นพระคุณที่สาม และในงานเดียวกันก็ยังมีการมอบประมวลกฎหมายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องซึ่งการมอบประมวลกฎหมายนี้ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของนิสิตคณะนิติศาสตร์

งานนิติสัมพันธ์[แก้]

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ระหว่างนิสิตนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรในแต่ละหลักสูตร ดังนี้

  • นิติศาสตร์ภาคปกติ

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]