คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
Pic37.gif
ชื่ออังกฤษFaculty of Communication Arts Siam University
ที่อยู่235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10163
วันก่อตั้งพ.ศ. 2532
คณบดีรศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
สีประจำคณะสีน้ำเงิน
สัญลักษณ์กล้องถ่ายรูปและฟิล์ม
เว็บไซต์[1]

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 เป็นคณะลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยมี อาจารย์ประธาน รังสิมาภรณ์ เป็นคณบดี

เปิดสอนทั้งสิ้น 6 สาขาวิชา ได้แก่ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์, การประชาสัมพันธ์, การโฆษณา, สื่อดิจิทัล, วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และศิลปะการแสดง โดยนักศึกษาต้องผ่านการเรียน ซึ่งประกอบด้วยวิชาหลักต่าง ๆ จำนวน 141 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรีจำนวน 3 หน่วยกิต และต้องผ่านการฝึกงานติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 200 ชั่วโมง จึงจะสำเร็จหลักสูตร ใช้เวลาเรียน 4 ปี

ต่อมา มี รศ.ดร.จำนง วิบูลย์ศรี เป็นคณบดี โดยดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2551

ปัจจุบัน มี รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ เป็นคณบดี โดยเข้ารับตำแหน่งในภาคการศึกษาที่ 2/2551 ปี พ.ศ. 2551

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ได้แก่

อ้างอิง[edit]

แหล่งข้อมูลอื่น[edit]