คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Isan
สถาปนา1 กันยายน พ.ศ. 2557 (9 ปี)
คณบดีดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี
ที่อยู่
เลขที่ 150 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วารสารวารสารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สี██ สีฟ้า
มาสคอต
เรือสำเภา
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เว็บไซต์www.bit.rmuti.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (อังกฤษ: Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Isan) เป็น1ใน3 คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ประวัติคณะ[แก้]

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และในปี พ.ศ. 2557 ได้แยกกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ มาจัดตั้งขึ้นเป็นคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตร[แก้]

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน)
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน)
 • สาขาวิชาการตลาด (โครงการทุนบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด)
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • การบัญชี
 • การบัญชี (เทียบโอน)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]