คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
HOS MSU.png
คำขวัญแหล่งองค์ความรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอีสาน วิชาชีพชำนาญ พัฒนาการสู่สากล
ชื่ออังกฤษFaculty of Tourism and Hotel Management,
Mahasarakham University
อักษรย่อHOS
ที่อยู่เขตพื้นที่ในเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
วันก่อตั้งพ.ศ. 2543
คณบดีผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
สีประจำคณะ     สีม่วงอ่อน
สัญลักษณ์ดอกชบา
เว็บไซต์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม(หลักสูตร 4 ปี) ในปีพุทธศักราช 2543-2544 ภายใต้ชื่อ "โครงการจัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม" เปิดรับนิสิตรุ่นแรก ในระบบพิเศษและระบบพิเศษโดยวิธีเทียบเข้า ในเดือนมิถุนายน 2544

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิชาเลือก

หลักสูตรวิชาเลือก

  • กลุ่มท่องเที่ยว
  • กลุ่มที่พัก
  • กลุ่มการบิน
  • กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
  • กลุ่มการจัดประชุมและนิทรรศการ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]