สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
The Agricultural Research Development Agency (Public Organization)
Arda - 2.png
ที่ทำการ
2003/61 ถนนพหลโยธินเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 15 มีนาคม พ.ศ. 2546
ผู้บริหารหลัก ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ[1], ประธานกรรมการ
สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ, ผู้อำนวยการ
กุลวรา โชติพันธุ์โสภณ, รองผู้อำนวยการ
ศิริกร วิวรวงษ์, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์
http://www.arda.or.th

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานอิสระในการดำเนิน งานจัดการกองทุน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2546 เป็นต้นไป (มีทุนดำเนินการขั้นต้น 3,000 ล้านบาท) [2]

จากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ส่งผลให้รัฐบาลมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องการใช้งบประมาณ ทำให้โครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว และที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องไม่สามารถดำเนินการต่อได้ รัฐบาลจึงเห็นชอบให้มีการจัดหาเงินกู้จากต่างประเทศมาดำเนินการต่อ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขผูกพัน (Policy Matrix) โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร[3] ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมขีดความสามารถใน การแข่งขันเพื่อการส่งออก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542

ประวัติ[แก้]

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานอิสระในการดำเนินงานจัดการกองทุน ตาม พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2546 (มีทุนดำเนินการขั้นต้น 3,000 ล้านบาท)[4]

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]