ท่าอากาศยานขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ท่าอากาศยานขอนแก่น

Khon Kaen airport (24583602473).jpg
อาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบัน

IATA: KKCICAO: VTUK
KKC is located in ประเทศไทย
KKC
KKC
ตำแหน่งของท่าอากาศยานในประเทศไทย
ข้อมูลสำคัญ
การใช้งาน สาธารณะ (ศุลกากร)
ผู้ดำเนินงาน กรมท่าอากาศยาน
พื้นที่บริการ จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่เปิดใช้งาน 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506
ฐานการบิน ไทยแอร์เอเชีย
ความสูง 670 ฟุต / 204 เมตร
พิกัด 16°27′59.86″N 102°47′01.18″E / 16.4666278°N 102.7836611°E / 16.4666278; 102.7836611พิกัดภูมิศาสตร์: 16°27′59.86″N 102°47′01.18″E / 16.4666278°N 102.7836611°E / 16.4666278; 102.7836611
เว็บไซต์ https://minisite.airports.go.th/home.php?site=khonkaen
ทางวิ่ง
ทิศทาง
ความยาว
พื้นผิว
ฟุต
เมตร
03/21 10,007 3,050 ยางมะตอย
สถิติ (2562)
ผู้โดยสาร 1,881,446
เที่ยวบิน 14,055
แหล่งข้อมูล: http://www.airports.go.th

ท่าอากาศยานขอนแก่น หรือ สนามบินขอนแก่น (IATA: KKCICAO: VTUK) ตั้งอยู่ในตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากทางหลวงแผ่นดินสาย 12 (ขอนแก่น – เลย) 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ 1,113 ไร่ เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม[1] และได้ประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2534[2] โดยอาคารผู้โดยสารปัจจุบันรองรับได้ 1,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 2.4 ล้านคนต่อปี[3]

ปัจจุบันสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เลือกท่าอากาศยานขอนแก่นเป็นฮับการบินของภาคอีสาน[4] และทางท่าอากาศยานขอนแก่นได้เร่งขยายท่าอากาศยาน ทั้งอาคารผู้โดยสาร รันเวย์ และส่วนต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ[5]

ประวัติ[แก้]

ท่าอากาศยานขอนแก่น เดิมเป็นท่าอากาศยานเล็กๆ แห่งหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 450 กิโลเมตร มีขนาดทางวิ่งเป็นดินลูกรัง ขนาดกว้าง 30 เมตร และยาว 1,300 เมตร ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารเครื่องช่วยการเดินอากาศ การให้สัญญาณเครื่องบินขึ้น – ลง โดยใช้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลท่าอากาศยานและธงเขียวแดงให้สัญญาณ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยนักบินก็จะนำเครื่องบินลง

รัฐบาลในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความเจริญทัดเทียมกับภาคอื่นๆของประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาค และให้เป็นศูนย์กลางพัฒนาที่ตั้งอยู่ระหว่างกลางของภาค สามารถเดินทางไปจังหวัดต่างๆได้สะดวกโดยทางรถยนต์และรถไฟในบางจังหวัด แต่ยังขาดการเดินทางโดยทางเครื่องบินซึ่งธุรกิจต่างๆต้องการความรวดเร็ว ความคล่องตัว การเดินทางโดยเครื่องบินจึงมีความจำเป็นและเห็นสมควรให้เปิดการบินพาณิชย์ขึ้น โดยการให้มีการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นที่เดิมแต่ไม่เหมาะสมที่จะขยายปรับปรุง อีกทั้งอยู่ในเขตชุมชนจะทำให้ขยายตัวเมืองไม่ได้ ประกอบกับส่วนราชการต่างๆของจังหวัดก็มีมากขึ้น ไม่มีที่ปลูกที่ทำการจึงได้ให้จังหวัดขอนแก่นจัดหาที่ดินแห่งใหม่เพื่อทำการก่อสร้างท่าอากาศยานใหม่ทดแทนท่าอากาศยานเดิม.โดยมีข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม(โดยกองทัพอากาศ) ในที่สุดก็เลือกได้ที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณะ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร และเป็นที่เหมาะสมที่จะสร้างท่าอากาศยานได้

ในปี พ.ศ. 2505 สำนักงานการบินพลเรือน กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม ได้เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบในการก่อสร้างท่าอากาศยานขอนแก่นขึ้นใหม่ โดยเริ่มปลูกสร้างคือ อาคารที่ทำการและที่พักผู้โดยสารชั่วคราว(ลักษณะเป็นเรือนไม้) โรงเก็บเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โรงจอดรถยนต์ ทางวิ่งเครื่องบินมีขนาดกว้าง 30 เมตร และยาว 1,000 เมตร ลานจอดขนาดกว้าง 60 เมตร และยาว 90 เมตร พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2506 บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ได้นำเครื่องบิน ดักลาส ดีซี-3 บรรจุผู้โดยสาร 28 ที่นั่ง ทำการบินเส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น – อุดรธานีนครพนมอุบลราชธานีกรุงเทพฯ เพื่อดำเนินกิจการขนส่งผู้โดยสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ซึ่งเป็นเส้นทางทำการบินมายังจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรก ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ท่าอากาศยานขอนแก่นได้ประกาศเป็นท่าอากาศยานอนุญาตตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2506 และต่อมาประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2534[6]

ปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่น มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการ ทั้งขาเข้าและขาออก รวมกว่า 3,500 คนต่อวัน หรือ 1.8 ล้านคนต่อปี ซึ่งเกินขีดความสามารถของตัวอาคารหลังเดิมซึ่งสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2546

แผนการก่อสร้างและปรับปรุง ท่าอากาศยานขอนแก่น[แก้]

ภาพโมเดลท่าอากาศยานขอนแก่น เฟส2

เนื่องจากมีผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความแออัด กระทรวงคมนาคมจึงได้อนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงท่าอากาศยานขอนแก่น วงเงิน 2,200 ล้านบาท ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยแยกเป็น การก่อสร้างอาคารจอดรถหลังใหม่ 7 ชั้น และปรับปรุงอาคารจอดรถหลังเดิมให้สามารถรองรับรถยนต์ได้มากกว่า 1,200 คัน และอาคารผู้โดยสารเป็นอาคารเดิมแต่จะปรับปรุง และขยายขนาดตัวอาคารเก่าออกไป เป็น 45,500 ตารางเมตร โดยมีบันไดเลื่อนในปัจจุบันเป็นจุดกึ่งกลางของอาคารผู้โดยสารใหม่ เป็นอาคาร 3 ชั้น แบ่งเป็น

 • ชั้นที่ 1 อาคารผู้โดยสารขาเข้า
 • ชั้นที่ 2 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์เช็คอิน 25 จุด รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ที่พักผู้โดยสารหลังจากตรวจบัตรโดยสารแล้ว นอกจากนี้ยังมีทำการของศุลกากรและตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจท้องที่
 • ขั้นที่ 3 เป็นที่ตั้งของสำนักงานสายการบินและสำนักงานของกรมท่าอากาศยาน

ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561[7] โดยอาคารผู้โดยสารใหม่นี้จะสามารถรองรับให้บริการผู้โดยสารได้มากกว่า 5.5 ล้านคนต่อปี โดยจะแล้วเสร็จในปี 2564 ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ Airbus A330 , Boeing 777 รวมไปถึงเครื่องบินขนาดกลาง อย่าง Airbus A320 และ Boeing 737 สำหรับการบินต่างประเทศ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะทำให้ท่าอากาศยานขอนแก่น มีสะพานเทียบเครื่องบินถึง 4 สะพาน กลายเป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่ และทันสมัยที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานยังได้ขอรับงบประมาณปี 2563 ในการขยายลานจอดอากาศยานและแท็กซี่เวย์ เพื่อให้สามารถรองรับอากาศยานเพิ่มขึ้นจาก 5 ลำ เป็น 11 ลำ ในเวลาเดียวกัน[8]

อาคารสถานที่[แก้]

เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่าอากาศยานขอนแก่น
ร้านอาคารท่าอากาศยานขอนแก่น อยู่ชั้น 3 ของท่าอากาศยาน

อาคารผู้โดยสาร[แก้]

อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานหลังปัจจุบัน เป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 16,252 ตารางเมตร รับรองผู้โดยสารได้สูงสุด 1,000 คน/ชั่วโมง หรือประมาณ 2,400,000 คน/ปี[3] มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชั้น 1 - ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงบริการรถเช่า แท็กซี่ และตู้ ATM
 • ชั้น 2 - ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศ บริการห้องรับรองผู้โดยสารของการบินไทยสมายล์[9] และที่ทำการไปรษณีย์ประจำท่าอากาศยาน[10]
 • ชั้น 3 - ร้านอาหารท่าอากาศยาน จำหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศและมีเครื่องดื่มไว้ให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้ท่าอากาศยาน[9] ร้านนวดแผนไทยและสปา และสำนักงานท่าอากาศยาน


ทางวิ่ง (รันเวย์) และทางขับ (แท็กซี่เวย์)[แก้]

 • ท่าอากาศยานขอนแก่นมีทางวิ่ง 1 เส้น ขนาดความกว้าง 45 เมตร และความยาว 3,050 เมตร
 • ท่าอากาศยานขอนแก่นมีทางขับ 3 เส้นได้แก่ A,B และ C[11]
 • ลานจอดอากาศยานหน้าอาคารหลังใหม่ขนาดกว้าง 143 เมตร และยาว 300 เมตร สามารถจอดเครื่องบินขนาดใหญ่ เช่น โบอิง 747-400 จำนวน 1 ลำ และ แอร์บัส เอ300-600 จำนวน 2 ลำ
 • ลานจอดอากาศยานหน้าอาคารหลังเก่าขนาดกว้าง 80 เมตร และยาว 180 เมตร สามารถจอดเครื่องบิน โบอิง 737-400 จำนวน 2 ลำ

รายชื่อสายการบิน[แก้]

รายชื่อสายการบินที่ให้บริการ[แก้]

สายการบิน จุดหมายปลายทาง[12] หมายเหตุ
การบินไทยสมายล์ กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ ภายในประเทศ
นกแอร์ กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ภายในประเทศ
ไทยเวียดเจ็ทแอร์ กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ[13] ภายในประเทศ
ไทยแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-ดอนเมือง กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (เร็วๆนี้) เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต อู่ตะเภา ภายในประเทศ
ไทยไลอ้อนแอร์ กรุงเทพ-ดอนเมือง ภายในประเทศ

รายชื่อสายการบินที่เคยให้บริการ[แก้]

สายการบิน จุดหมายปลายทาง หมายเหตุ
การบินไทย กรุงเทพฯ-ดอนเมือง กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ ภายในประเทศ
วัน-ทู-โก กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ภายในประเทศ
แองเจิลแอร์ไลน์ เชียงใหม่ ภายในประเทศ
โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ เชียงใหม่ ภายในประเทศ
นกมินิ เชียงใหม่ ภายในประเทศ
กานต์แอร์ เชียงใหม่ ภายในประเทศ
ไทยรีเจียนัลแอร์ไลน์ กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ ภายในประเทศ
ลาวเซ็นทรัล แอร์ไลน์ หลวงพระบาง ระหว่างประเทศ
นิวเจนแอร์เวย์ หาดใหญ่ ภายในประเทศ เช่าเหมาลำ[14]

สถิติ[แก้]

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ[แก้]

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศในแต่ละปีปฏิทิน[15]
ปี (พ.ศ.) ผู้โดยสาร ความเปลี่ยนแปลง จำนวนเที่ยวบิน คาร์โก้ (ตัน)
2544 386,883 2,803 1,068.71
2545 374,556 Decrease 3.19% 2,942 1,018.75
2546 387,062 Increase 3.34% 2,923 1,179.52
2547 507,641 Increase 31.15% 3,103 1,319.85
2548 460,067 Decrease 9.37% 2,529 1,244.10
2549 386,439 Decrease 16.09% 2,308 1,173.76
2550 389,800 Increase 0.87% 2,374 950.66
2551 387,358 Decrease 0.63% 2,120 1,022.98
2552 397,645 Increase 2.66% 2,176 1,254.99
2553 391,421 Decrease 1.57% 2,375 1,498.12
2554 456,115 Increase 16.53% 2,272 1,798.03
2555 523,340 Increase 14.74% 2,786 1,824.61
2556 592,252 Increase 13.17% 3,512 1,887.31
2557 957,446 Increase 61.66% 6,890 1,768.23
2558 1,280,942 Increase 33.16% 10,363 1,725.75
2559 1,509,234 Increase 17.82% 12,263 2,084.40
2560 1,703,356 Increase 12.86% 13,069 1,369.81
2561 1,864,127 Increase 9.44% 13,753 694.74
2562 1,881,446 Increase 0.93% 14,055 606.26

การเดินทางสู่ท่าอากาศยาน[แก้]

ท่าอากาศยานขอนแก่นตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินสาย 12 (ขอนแก่น – เลย) 2 กิโลเมตร ซึ่งห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร มีอาคารจอดรถหลังที่ 1 ซึ่งสูง 5 ชั้น สามารถจอดรถยนต์ได้ 500 คัน และบริเวณชั้น 2 และ 3 ได้จัดให้เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์[16]

ที่ท่าอากาศยานมีบริการรถเช่าอยู่หน้าทางออกจากบริเวณสายพานรับกระเป๋า และบริการแท็กซี่ของท่าอากาศยานซึ่งอยู่บริเวณทางออกไปยังอาคารจอดรถหลังที่ 1[17]

อ้างอิง[แก้]

 1. "รายชื่อท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน". กรมท่าอากาศยาน. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2563.
 2. "รายชื่อท่าอากาศยานศุลกากร". กรมท่าอากาศยาน. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2563.
 3. 3.0 3.1 "สนามบินอีสานรุ่ง-ขานรับ CLMV พลิกโฉม "ขอนแก่น" ในรอบ 20 ปี". ประชาชาติธุรกิจ. 14 กันยายน 2560. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2561.
 4. "แอร์เอเชียดันขอนแก่นศูนย์กลางการบินภูมิภาค บินเชื่อมขอนแก่นมากสุดในอีสาน". ขอนแก่นลิงก์. 20 กันยายน 2559. สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2559.
 5. "เผยโฉมสนามบินขอนแก่น ทุ่มงบสร้างกว่า 2 พันล้านบ. ยกระดับสู่สนามบินนานาชาติ". มติชนออนไลน์. 24 มิถุนายน 2559. สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2559.
 6. "ประวัติความเป็นมาบนเว็บไซต์กรมท่าอากาศยาน". สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.
 7. "สร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ สนามบินขอนแก่น คาดให้บริการปี 64". ไทยรัฐ. 23 ก.ย. 2561. สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.
 8. "เทอร์มินอลใหม่สนามบินขอนแก่นคืบ 8.52% สร้างช้ากว่าแผน 3.5% เสร็จปี'64". ประชาชาติธุรกิจ. 5 มีนาคม 2562.
 9. 9.0 9.1 "สิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานขอนแก่น". สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2563.
 10. "สิ่ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าอากาศยานขอนแก่น". สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2563.
 11. "ข้อมูลทั่วไปท่าอากาศยานขอนแก่น". สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2563.
 12. ตารางการบินท่าอากาศยานขอนแก่น โดยกรมท่าอากาศยาน
 13. "New Routes New Experience 5 new routes celebration". ไทยเวียดเจ็ทแอร์. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2563.
 14. "4สายการบินเพิ่มเที่ยวในประเทศไปขอนแก่น". โพสต์ทูเดย์. 30 มิถุนายน 2561. สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม 2561.
 15. ข้อมูลสถิติท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยาน
 16. อาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานขอนแก่น
 17. เคาน์เตอร์บริการรถเช่า ท่าอากาศยานขอนแก่น