ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-113.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113
ถนนชมฐีระเวช, ถนนตะพานหิน–พิจิตร
ถนนชุมสาย, ถนนมธุรส, ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์ (ในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน)
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:107.209 กิโลเมตร (66.617 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก:Thai Highway-21.svg ทล.21 ใน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
 
ปลายทางทิศตะวันตก:ถนนพระพิจิตร ใน อ.เมือง จ.พิจิตร
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์กับจังหวัดพิจิตร สายทางเริ่มต้นที่สามแยกวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และสิ้นสุดที่สี่แยกเลี่ยงเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 107.209 กิโลเมตร

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
จังหวัดเพชรบูรณ์ 33.711 54.253
จังหวัดพิจิตร 32.905 52.956
รวม 66.616 107.209

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21บริเวณสามแยกวังชมภู ที่หลักกิโลเมตรที่ 202 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปทางทิศตะวันตก ผ่านอำเภอชนแดน แล้วเข้าเขตจังหวัดพิจิตร ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ที่อำเภอทับคล้อ จากนั้นมุ่งหน้าสู่อำเภอตะพานหิน ตัดทางรถไฟ และผ่านสะพานข้ามแม่น้ำน่าน จากนั้นเส้นทางตัดไปยังทิศเหนือเพื่อเข้าสู่อำเภอเมืองพิจิตร และไปสิ้นสุดที่ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 มีระยะทางตลอดทั้งสายรวมประมาณ 107 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร[1] และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) แขวงทางหลวงพิจิตร ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร[2]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 เคยมีเส้นทางที่เป็นส่วนต่อขยายเพิ่มเติม ตามแนวผังเมืองรวม เพื่อไปท่าเรือตะพานหิน[3] (ปัจจุบันท่าเรือดังกล่าว ปิดให้บริการแล้ว) ซึ่งเส้นทางดังกล่าว สามารถไปอำเภอบางมูลนากได้ โดยไม่ต้องเข้าเมืองตะพานหิน กล่าวคือ เส้นทางดังกล่าวเป็นถนนแนวเลี่ยงเมือง สำหรับผู้ขับขี่ที่มาจากอำเภอทับคล้อ แล้วต้องการไปอำเภอบางมูลนาก ก็สามารถเลี้ยวเข้าสู่เส้นทางสายดังกล่าวได้ ปัจจุบันนี้เส้นทางดังกล่าว เคยเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 และได้ถูกถ่ายโอนความรับผิดชอบ ไปให้เทศบาลตำบลหนองพยอม เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 เดิมเป็นรหัสสายทางของช่วงตะพานหิน - วังชมภู ส่วนช่วงตะพานหิน - พิจิตร เดิมเป็นรหัสทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1118 (ปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1118 คือถนนสายชุมแสง - บางมูลนาก) ต่อมาได้มีการเปลี่ยนรหัสหมายเลขทางหลวง ช่วงตะพานหิน - พิจิตร เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2536

เขตการควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 5 ตอน ได้แก่

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0101 สามแยกวังชมภู - ชนแดน 0+000 - 27+353 27.353 วังชมภู เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
0102 ชนแดน - ดงขุย 27+353 – 54+253 26.900 ชนแดน เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
0201 ดงขุย - เขาทราย 54+253 – 57+803 3.550 เขาทราย พิจิตร
0202 เขาทราย - ฆะมัง 57+803 – 96+209 38.406 ตะพานหิน พิจิตร
0203 ฆะมัง - พิจิตร 96+209 – 107+209 11.000 พิจิตร พิจิตร

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-113.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ทิศทาง: วังชมภู–พิจิตร
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 0+000 แยกวังชมภู Thai Highway-21.svg ทล.21 จาก สระบุรี Thai Highway-21.svg ทล.21 จาก เพชรบูรณ์
0+445 ไม่มี Thai Highway-2465.svg ทล.2465 ไป บ.วังทอง
ชนแดน 16+400 ไม่มี Thai Rural Road-พช.3025.svg ทางหลวงชนบท พช.3025 ไป บ.หนองตาด
26+911 Thai Highway-2398.svg ทล.2398 ไป อ.หนองไผ่ ไม่มี
28+248 แยกชนแดน ไม่มี Thai Highway-1205.svg ทล.1205 ไป อ.วังโป่ง, พิษณุโลก
43+170 แยกดงขุย Thai Highway-1069.svg ทล.1069 ไป อ.บางมูลนาก ไม่มี
44+250 ไม่มี พช.3036 ทางหลวงชนบท พช.3036 ไป บ.วังชะนาง
พิจิตร ทับคล้อ 56+803 แยกเขาทราย Thai Highway-11.svg ทล.11 ไป อ.หนองบัว, อ.ตากฟ้า Thai Highway-11.svg ทล.11 ไป อ.วังทรายพูน, พิษณุโลก
ตะพานหิน 68+250 แยกวังหลุม Thai Rural Road-พจ.3012.svg ทางหลวงชนบท พจ.3012 ไป บ.ทุ่งโพธิ์, บ.ดงตะขบ Thai Rural Road-พจ.2032.svg ทางหลวงชนบท พจ.2032 ไป บ.เขารวก
75+746 แยกหนองพยอม (1) Thai Rural Road-พจ.3012.svg ทางหลวงชนบท พจ.3012 ไป บ.ดงตะขบ ไม่มี
76+766 แยกหนองพยอม (2) Thai Local Road-พจ.ถ 10-007.svg ทางเลี่ยงเมืองตะพานหิน ไปบรรจบ Thai Highway-1313.svg ทล.1313, อ.บางมูลนาก ไม่มี
78+766 แยกสถานีรถไฟตะพานหิน Thai Highway-113.svg ทล.113 ไป อ.บางมูลนาก, พิจิตร ไม่มี
ตรงไป: Thai Highway-1381.svg ทล.1381 เข้าสถานีรถไฟตะพานหิน
80+200 สะพานรัฐราษฎร์รังสรรค์ (ตะพานหินสามัคคี) ข้ามแม่น้ำน่าน
81+202 แยกตะพานหิน (ศิริวัฒน์) Thai Highway-1374.svg ทล.1374 ไป อ.บางมูลนาก Thai Highway-113.svg ทล.113 ไป พิจิตร
ตรงไป: Thai Highway-1070.svg ทล.1070 ไป บ.วังสำโรง, อ.บึงนาราง
87+000 แยกต้นชุมแสง ไม่มี Thai Rural Road-พจ.003.svg สะพานรัฐราษฎร์อุทิศ (วัดต้นชุมแสง) ไป วัดต้นชุมแสง
เมืองพิจิตร 92+746 แยกเขารูปช้าง ไม่มี Thai Rural Road-พจ.025.svg สะพานพิพัฒน์ธรรมคุณร่วมใจ ไป บ.เขารูปช้าง, บ.หัวดง
93+610 แยกดงป่าคำ ไม่มี พจ.ถ 1-0005 ถนนดงป่าคำ-ฆะมัง ไป บ.โฉง, บ.ฆะมัง
94+780 แยกหัวดง ไม่มี Thai Highway-1304.svg ทล.1304 ไป บ.หัวดง
96+006 แยกฆะมัง Thai Highway-1300.svg ทล.1300 ไป อ.โพธิ์ประทับช้าง ไม่มี
103+600 แยกวัดบึงตะโกน ไม่มี Thai Rural Road-พจ.020.svg สะพานบึงตะโกนสามัคคี ไป บ.วังกรด, บ.หนองหนู
106+534 แยกเลี่ยงเมืองพิจิตร (โรงเรียนยอแซฟ) Thai Highway-111.svg ทล.111 ไป อ.สามง่าม, กำแพงเพชร Thai Highway-111.svg ทล.111 ไป อ.สากเหล็ก, พิษณุโลก
107+209 ตรงไป: ถนนพระพิจิตร เข้าเมืองพิจิตร
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

  1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/44-highways-agency-6 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
  2. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/43-highways-agency-5 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/120/377.PDF พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๓ สายวังชมภู - ตะพานหิน ตอนแยกเข้าท่าเรือตะพานหิน พ.ศ. ๒๕๓๒

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]