ข้ามไปเนื้อหา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 130

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 130
ทางเข้าสะพานมิตรภาพไทย–พม่า แห่งที่ 2,
ถนนเลี่ยงเมืองแม่สอด
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว17.262 กิโลเมตร (10.726 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ทล.12 ใน อ.แม่สอด จ.ตาก
 
ปลายทางทิศตะวันตกสะพานมิตรภาพไทย–พม่า แห่งที่ 2 ใน อ.แม่สอด จ.ตาก
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 130 สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด เป็นทางหลวงแผ่นดินในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร สร้างขึ้นพร้อมกับสะพานมิตรภาพไทย–พม่า 2 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 130 สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด ตอนบ้านหนองบัว – บ้านวังตะเคียน พ.ศ. 2559[1] โดยเป็นการแบ่งเบาภาระการจราจรของสะพานแห่งที่ 1 และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community; AEC) บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ (East-West Economic Corridor) และที่ชายแดนไทย–พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประตูการค้าชายแดนการค้าอาเซียนในยุค AEC ของด่านพรมแดนแม่สอด–เมียวดี และตามประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 1/2558 เรื่องกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ[2] มีลักษณะเป็นถนนเลี่ยงตัวเมืองแม่สอดรอบนอก มีจุดเริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตรงไปด้านทิศเหนือ จากนั้นโค้งไปทางทิศตะวันตก อ้อมตัวอำเภอแม่สอดในแนวทิศเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ทางหลวงชนบท ตก.3002 และไปสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนแม่สอดแห่งที่ 2 มีระยะทางรวม 17.262 กิโลเมตร ซึ่งทางหลวงสายนี้ได้กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 1

อ้างอิง[แก้]