ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325
ถนนสมุทรสงคราม–บางแพ, ถนนทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว42.406 กิโลเมตร (26.350 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ถ.เพชรเกษม / ทล.3090 ใน อ.บางแพ จ.ราชบุรี
 
ปลายทางทิศใต้ ทล.3092 ใน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 สายบางแพ–สมุทรสงคราม เป็นทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อระหว่างถนนเพชรเกษม กับจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรองรับการคมนาคมทางบก หลังจากที่ในสมัยก่อนมีการสัญจรคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก โดยเฉพาะแม่น้ำแม่กลองและคลองดำเนินสะดวก ไม่ปรากฏแน่ชัดถึงการก่อสร้างว่าเกิดขึ้นในสมัยใด แต่เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินสายบางแพ-ดำเนินสะดวก-สมุทรสงคราม ให้ขนานนามว่า ถนนชูศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายชูศักดิ์ คชเสนี[1] แต่ประชาชนที่สัญจรไปมากลับเรียกว่า ถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ จนถึงปัจจุบัน

ทางหลวงสายนี้มีจุดเริ่มต้นที่สี่แยกบางแพ ตัดกับถนนเพชรเกษม และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3090 ผ่านสี่แยกหัวโพ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3335 เข้าเขตอำเภอดำเนินสะดวก ผ่านสี่แยกดอนคลัง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3336 ผ่านทางแยกตลาดน้ำคลองลัดพลี คลองดำเนินสะดวก ผ่านทางแยกตลาดน้ำดำเนินสะดวก ต่อด้วยทางเข้าอำเภออัมพวา สิ้นสุดเส้นทางที่ทางแยกสมุทรสงคราม บริเวณถนนเอกชัย ระยะทาง 42.406 กิโลเมตร ต่อมาเมื่อถนนพระรามที่ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้มีการก่อสร้างถนนทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม ระยะทางประมาณ 1.347 กิโลเมตร ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางหลวงสายนี้เป็น 4-6 ช่องจราจรตลอดสาย อยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) และถนนทางเข้าเมืองสมุทรสงครามบางช่วงได้แบ่งให้เทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นผู้บำรุงรักษาทางด้วย ในปัจจุบัน ทางเข้าเมืองสมุทรสงครามจากถนนพระรามที่ 2 ได้เปลี่ยนหมายเลขเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3301

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 ทิศทาง: บางแพ−สมุทรสงคราม
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
บางแพ−สมุทรสงคราม
ราชบุรี 0+000 แยกบางแพ เชื่อมต่อจาก: ทล.3090 ไป อ.โพธาราม
ถนนเพชรเกษม ไป กาญจนบุรี, นครปฐม ถนนเพชรเกษม ไป ราชบุรี
9+125 ทล.3335 ไป บ.โพหัก ทล.3335 ไป บ.ไร่ชาวเหนือ
ทางต่างระดับบางแพ ทางเชื่อมต่อ มอเตอร์เวย์สายใต้ ไป นครปฐม, อ.ชะอำ ไม่มี
16+375 สค.4010 ทางหลวงชนบท สค.4010 ไป บ.ดอนคลัง ทล.3336 ไป บ.ไร่ชาวเหนือ
23+850 ไม่มี รบ.3003 ทางหลวงชนบท รบ.3003 ไป ตลาดน้ำคลองลัดพลี
24+675 ไม่มี ถนนดำเนินสะดวก ไป ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
สมุทรสงคราม 36+675 ไม่มี ทางหลวงท้องถิ่น ไป ตลาดน้ำอัมพวา
37+020 วงเวียนอัมพวา ไม่มี ทางหลวงท้องถิ่น ไป ค่ายบางกุ้ง
40+900 ทางลอดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3093 ทล.3093 ไป กรุงเทพฯ ทล.3093 ไป อ.ปากท่อ
42+406 ทล.3092 ไป บ้านลาดใหญ่ ถนนราชญาติรักษา ไป ตลาดแม่กลอง
ตรงไป: สส.3023 ทางหลวงชนบท สส.3023 ไป ถนนพระรามที่ 2
ถนนราชญาติรักษา ถนนเอกชัย (ทล.3092) - ทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม (ทล.3301)
สมุทรสงคราม 42+625 จุดตัดทางรถไฟสายแม่กลอง
- ทล.3301 ไป ถนนพระรามที่ 2 ถนนประสิทธิ์พัฒนา ไป ตลาดสดแม่กลอง
ตรงไป: ถนนราชญาติรักษา ไป ดอนหอยหลอด
สมุทรสงคราม - ถนนพระรามที่ 2
สมุทรสงคราม - สส.6024 ทางหลวงชนบท สส.6024 ไป บิ๊กซีสมุทรสงคราม สส.6024 ทางหลวงชนบท สส.6024 ไป ตลาดแม่กลอง
1+347 ทางต่างระดับสมุทรสงคราม ถนนพระรามที่ 2 เข้า สมุทรสาคร, กรุงเทพฯ ถนนพระรามที่ 2 ไป อ.ปากท่อ, เพชรบุรี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]