ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-325.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325
ถนนสมุทรสงคราม–บางแพ, ถนนทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:42.406 กิโลเมตร (26.350 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ:Thai Highway-4.svg ถ.เพชรเกษม ใน อ.บางแพ จ.ราชบุรี
 
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-35.svg ถ.พระรามที่ 2 ใน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 สายบางแพ–สมุทรสงคราม เป็นทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อระหว่างถนนเพชรเกษม กับจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรองรับการคมนาคมทางบก หลังจากที่ในสมัยก่อนมีการสัญจรคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก โดยเฉพาะแม่น้ำแม่กลองและคลองดำเนินสะดวก ไม่ปรากฏแน่ชัดถึงการก่อสร้างว่าเกิดขึ้นในสมัยใด แต่เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินสายบางแพ-ดำเนินสะดวก-สมุทรสงคราม ให้ขนานนามว่า ถนนชูศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายชูศักดิ์ คชเสนี[1] แต่ประชาชนที่สัญจรไปมากลับเรียกว่า ถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ จนถึงปัจจุบัน

ทางหลวงสายนี้มีจุดเริ่มต้นที่สี่แยกบางแพ ถนนเพชรเกษม ผ่านสี่แยกหัวโพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3236 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3237) เข้าเขตอำเภอดำเนินสะดวก ผ่านสี่แยกดอนคลัง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3336) ผ่านทางแยกตลาดน้ำคลองลัดพลี คลองดำเนินสะดวก ผ่านทางแยกตลาดน้ำดำเนินสะดวก ต่อด้วยทางเข้าอำเภออัมพวา สิ้นสุดเส้นทางที่ทางแยกสมุทรสงคราม บริเวณถนนเอกชัย ระยะทาง 42.406 กิโลเมตร ต่อมาเมื่อถนนพระรามที่ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้มีการก่อสร้างถนนทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม ระยะทางประมาณ 1.347 กิโลเมตร ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางหลวงสายนี้เป็น 4-6 ช่องจราจรตลอดสาย อยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) และถนนทางเข้าเมืองสมุทรสงครามบางช่วงได้แบ่งให้เทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นผู้บำรุงรักษาทางด้วย

อ้างอิง[แก้]