ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 131

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 131
ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก
แผนที่
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว18.411 กิโลเมตร (11.440 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2562–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถนนพหลโยธิน ใน อ.เมือง เชียงราย
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนพหลโยธิน ใน อ.เมือง เชียงราย
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 131 (ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก) เป็นถนนที่แยกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ที่บ้านสันทรายน้อย ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงราย พ.ศ. 2558 [1] เป็นทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก เพื่อระบายปริมาณจราจรจากถนนพหลโยธินให้เคลื่อนผ่านเทศบาลนครเชียงรายได้โดยสะดวกขึ้น นอกจากนี้แล้ว ทางหลวงสายนี้ยังถูกประกาศให้เป็นทางหลวงที่จำเป็นต้องก่อสร้างโดยเร่งด่วน [2] อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโดยมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 [3] ปัจจุบันเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 [4]

เขตการควบคุม[แก้]

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 สันทรายน้อย - ป่าอ้อ 0+000 - 9+025 9.025 เชียงราย เชียงรายที่ 1
0200 ป่าอ้อ - แยกสนามบิน 9+025 - 18 + 411 9.386 เชียงราย เชียงรายที่ 1

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 131 (ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก) ทิศทาง: สันทรายน้อย–สนามบินแม่ฟ้าหลวง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
เชียงราย 0+000 แยกสันทรายน้อย ถนนพหลโยธิน จาก พะเยา ถนนพหลโยธิน จากเมืองเชียงราย
≈4+500 แยกหัวฝาย ทล.1211 ไป อ.แม่สรวย ทล.1211 เข้าเมืองเชียงราย
≈7+730 แยกฮ่องอ้อ ชร.ถ 1-0043 ถนนป่างิ้ว-ดอยฮาง ไป บ.ดอยฮาง, บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ ชร.ถ 1-0043 ถนนป่างิ้ว-ดอยฮาง ไป บ.ป่างิ้ว, เข้าเมืองเมืองเชียงราย
≈8+500 สะพาน ข้ามแม่น้ำกก
≈13+060 แยกห้วยปลากั้ง 1207 ทล.1207 ไป บ.ห้วยขม 1207 ทล.1207 เข้าเมืองเชียงราย
18+412 แยกขัวแคร่ ถนนพหลโยธิน ไป อ.แม่สาย ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองเชียงราย
ตรงไป: ทล.1418 ไป ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๘
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงราย เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน
  3. สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง บูรณะและปรับปรังทางหลวงประจำเดือนกรกฎาคม 2560 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
  4. 4 สิงหาคม เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ เส้นทางหลวงหมายเลข 131 ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงรายทิศตะวันตก