ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 131

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-131.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 131
ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก
Map
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว:18.411 กิโลเมตร (11.440 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตกเฉียงใต้:Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ใน อ.เมือง เชียงราย
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ:Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ใน อ.เมือง เชียงราย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 131 (ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก) เป็นถนนที่แยกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ที่บ้านสันทรายน้อย ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงราย พ.ศ. 2558 [1] เป็นทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก เพื่อระบายปริมาณจราจรจากถนนพหลโยธินให้เคลื่อนผ่านเทศบาลนครเชียงรายได้โดยสะดวกขึ้น นอกจากนี้แล้ว ทางหลวงสายนี้ยังถูกประกาศให้เป็นทางหลวงที่จำเป็นต้องก่อสร้างโดยเร่งด่วน [2] อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโดยมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 [3] ปัจจุบันเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 [4]

เขตการควบคุม[แก้]

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 สันทรายน้อย - ป่าอ้อ 0+000 - 9+025 9.025 เชียงราย เชียงรายที่ 1
0200 ป่าอ้อ - แยกสนามบิน 9+025 - 18 + 411 9.386 เชียงราย เชียงรายที่ 1

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-131.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 131 (ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก) ทิศทาง: สันทรายน้อย–สนามบินแม่ฟ้าหลวง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
เชียงราย 0+000 แยกสันทรายน้อย Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน จาก พะเยา Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน จากเมืองเชียงราย
≈4+500 แยกหัวฝาย Thai Highway-1211.svg ทล.1211 ไป อ.แม่สรวย Thai Highway-1211.svg ทล.1211 เข้าเมืองเชียงราย
≈7+730 แยกฮ่องอ้อ ชร.ถ 1-0043 ถนนป่างิ้ว-ดอยฮาง ไป บ.ดอยฮาง, บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ ชร.ถ 1-0043 ถนนป่างิ้ว-ดอยฮาง ไป บ.ป่างิ้ว, เข้าเมืองเมืองเชียงราย
≈8+500 สะพาน ข้ามแม่น้ำกก
≈13+060 แยกห้วยปลากั้ง ถนนร่องเสือเต้น-ห้วยขม (ทล.1207 เดิม) ไป บ.ห้วยขม ถนนร่องเสือเต้น-ห้วยขม (ทล.1207 เดิม) เข้าเมืองเชียงราย
18+412 แยกขัวแคร่ Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ไป อ.แม่สาย Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองเชียงราย
ตรงไป: Thai Highway-1418.svg ทล.1418 ไป Thailand road sign Airport (blue).svg ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๘
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงราย เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน
  3. สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง บูรณะและปรับปรังทางหลวงประจำเดือนกรกฎาคม 2560 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
  4. 4 สิงหาคม เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ เส้นทางหลวงหมายเลข 131 ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงรายทิศตะวันตก