รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย/หมวด 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้คือ รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย หมวดขึ้นต้นด้วย 4 สำหรับภาคใต้ และบางส่วนในภาคกลาง และภาคตะวันตก

ทางหลวงแผ่นดินในปัจจุบัน[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลัก[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 4
หมายเลข ป้ายทางหลวง ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
4 Thai Highway-4.svg 1270.044 กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ถนนเพชรเกษม; ถนนสายเอเชีย; ถนนกาญจนวณิชย์; ถนนศรีพังงา; ถนนศรีตรัง; ถนนพัทลุง; ถนนห้วยยอด;ถนนเลี่ยงเมือง(สงขลา) นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง, พังงา, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, สงขลา
41 Thai Highway-41.svg 382.616 สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ถนนสายเอเชีย ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง
42 Thai Highway-42.svg 262.312 คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ถนนเพชรเกษมสายปัตตานี - นราธิวาส; ถนนรามโกมุท; ถนนเกาหลี / บาตะฮ์กอลี (ภาษามลายูปัตตานี);ถนนยะรัง;ถนนหนองจิก สงขลา, ปัตตานี, นราธิวาส
43 Thai Highway-43.svg 94.952 หาดใหญ่ - มะพร้าวต้นเดียว ถนนสายเอเชีย;ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี สงขลา, ปัตตานี
44 Thai Highway-44.svg 133.172 อ่าวลึก - หินโงก ถนนเซาเทิร์น กระบี่, สุราษฎร์ธานี
401 Thai Highway-401.svg 282.963 แยกโคกเคียน - นครศรีธรรมราช ถนนธราธิบดี; ถนนศรีวิชัย; ถนนตลาดใหม่; ถนนกาญจนวิถี;ถนนพัฒนาการคูขวาง;ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ พังงา, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช
402 Thai Highway-402.svg 48.958 โคกกลอย - เมืองภูเก็ต ถนนเทพกระษัตรี พังงา, ภูเก็ต
403 Thai Highway-403.svg 118.888 นครศรีธรรมราช - กันตัง ถนนกันตัง นครศรีธรรมราช, ตรัง
404 Thai Highway-404.svg 133.663 ตรัง - ฉลุง ตรัง, สตูล
406 Thai Highway-406.svg 99.890 ปากจ่า - ตำมะลัง ถนนยนตรการกำธร; ถนนสตูลธานี; ถนนศุลกานุกูล สงขลา, สตูล
407 Thai Highway-407.svg 21.060 คลองหวะ - สงขลา ถนนกาญจนวณิชย์;ถนนไทรบุรี สงขลา
408 Thai Highway-408.svg 245.159 นครศรีธรรมราช - ด่านประกอบ นครศรีธรรมราช, สงขลา
409 Thai Highway-409.svg 34.759 นาเกตุ - ท่าสาป ปัตตานี, ยะลา
410 Thai Highway-410.svg 163.776 ปัตตานี - เบตง ถนนสิโรรส; ถนนสุขยางค์ ปัตตานี, ยะลา
412 Thai Highway-412.svg 0.233 ทางเข้าระนอง ระนอง
414 Thai Highway-414.svg 24.315 น้ำกระจาย - ท่าท้อน ถนนลพบุรีราเมศวร์ สงขลา
415 Thai Highway-415.svg 48.161 นาเหนือ - พนม กระบี่, สุราษฎร์ธานี
417 Thai Highway-417.svg 11.296 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี - ค้อล่าง สุราษฎร์ธานี
418 Thai Highway-418.svg 35.649 งาแม่ - ท่าสาป ปัตตานี, ยะลา
419 Thai Highway-419.svg 31.255 ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ถนนเลี่ยงเมือง ตรัง
420 Thai Highway-420.svg 31.702 วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ถนนบางใบไม้, ถนนเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี (ช่วงแยกท่ากูบ-แยกบางกุ้ง) สุราษฎร์ธานี
421 Thai Highway-421.svg 10.517 กาเน๊ะ - สตูล ถนนเลี่ยงเมืองสตูล สตูล
425 Thai Highway-425.svg 7.183 บ้านพรุ - สนามบิน [1] ถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันออก สงขลา
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (40xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 40
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
4001 แยกโพธารส - ท่ายาง ชุมพร
4002 หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน ชุมพร
4003 สวี - บ่อคา ชุมพร
4006 ราชกรูด - หลังสวน ระนอง, ชุมพร
4008 เทศบาลเมืองท่าข้าม - กิโลศูนย์ ถนนธราธิบดี สุราษฎร์ธานี
4009 บางใหญ่ - อ่าวลึก ถนนชนเกษม; ถนนพูลศิริ; ถนนวิภาวดีรังสิต; ถนนสุราษฎร์ - นาสาร; ถนนคลองหา; ถนนพระแสง - อ่าวลึก สุราษฎร์ธานี, กระบี่
4010 หนองสวน - คำสน สุราษฎร์ธานี
4011 เชิงสมอ - พุมเรียง ถนนรักษ์นรกิจ สุราษฎร์ธานี
4012 หัวไทร - แพรกเมือง นครศรีธรรมราช
4013 นครศรีธรรมราช - หัวไทร นครศรีธรรมราช
4014 คลองเหลง - ขนอม นครศรีธรรมราช
4015 บ้านตาล - บ้านส้อง ถนนกะโรม; ถนนบ้านส้อง-นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี
4016 นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ถนนกะโรม (ช่วงนครศรีธรรมราช-บ้านตาล); ถนนนครศรีธรรมราช-พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
4018 ทุ่งโป๊ะ - โพธิ์ทอง นครศรีธรรมราช, พัทลุง
4019 ทุ่งใหญ่ - ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
4020 เมืองภูเก็ต - ป่าตอง ถนนวิชิตสงคราม ภูเก็ต
4021 เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ภูเก็ต
4022 โรงเรียนวิชิตสงคราม - สนามสุรกุล ภูเก็ต
4023 เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ถนนศักดิเดชน์ ภูเก็ต
4024 บางคู - หาดราไวย์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ; ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก; ถนนวิเศษ ภูเก็ต
4025 ท่าเรือ - เชิงทะเล ถนนศรีสุนทร ภูเก็ต
4026 ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ภูเก็ต
4027 ท่าเรือ - เมืองใหม่ ภูเก็ต
4028 ห้าแยกฉลอง - กะรน ถนนปฏัก ภูเก็ต
4029 กะทู้ - ป่าตอง ถนนพระบารมี ภูเก็ต
4030 ถลาง - หาดราไวย์ ภูเก็ต
4031 มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ถนนเข้าสนามบินเก่า; ถนนเทพกระษัตรี-ในยาง ภูเก็ต
4032 บางไทร - ตำตัว ถนนราษฎร์บำรุง พังงา
4033 ในช่อง - ในไร่ กระบี่
4034 ปากน้ำกระบี่ - เขาทอง ถนนกระบี่;ถนนหนองทะเล (ช่วงแยกคลองจิหลาด-เขาทอง) กระบี่
4035 นาชุมเห็ด - โคกมะพร้าว สุราษฎร์ธานี
4037 เหนือคลอง - ควนสว่าง กระบี่, สุราษฎร์ธานี
4038 คลองท่อม - วัดขนาน กระบี่, นครศรีธรรมราช
4039 ทางเข้าบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
4041 บางผึ้ง - โคกยาง กระบี่
4045 บางรัก - ควนขัน ตรัง
4046 ตรัง - ควนกุน ถนนท่ากลาง ตรัง
4047 ลำปำ - พัทลุง ถนนอภัยบริรักษ์; ถนนราเมศวร์ พัทลุง
4048 สี่แยกช่องโก - ปรางหมู่ ถนนไชยบุรี พัทลุง
4049 ห้วยทราย - ปากพะยูน พัทลุง
4051 สตูล - เจ๊ะบิลัง ถนนวิเศษมยุรา สตูล
4052 เขาขาว - ท่าเรือปากบารา สตูล
4053 ควนเนียง - ปากบาง สงขลา
4054 สะเดา - ปาดังเบซาร์ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ถนนปาดังเบซาร์ สงขลา
4055 นราธิวาส - สุคิริน ถนนระแงะมรรคา นราธิวาส
4056 เขากง - สุไหงโก-ลก (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) นราธิวาส
4057 สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) นราธิวาส
4058 ยี่งอ - รือเสาะ นราธิวาส
4060 สายบุรี - ศรีสาคร ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
4061 ยะรัง - ปะนาเระ ปัตตานี
4062 บูเก๊ะตา - สอวอนอก นราธิวาส
4063 ปารามีแต - โกตาบารู ยะลา
4065 บ้านเนียง - ยะหา ยะลา
4066 ปาลอบาต๊ะ - โกตาบารู นราธิวาส, ยะลา
4067 โกตาบารู - รือเสาะ ยะลา, นราธิวาส
4068 ลำใหม่ - ลำพะยา ยะลา
4070 ยะหา - บาละ ยะลา
4071 โกตาบารู - พิเทน ยะลา, ปัตตานี
4074 กะลาพอ - ปากู ปัตตานี
4075 ตอหลัง - บ้านนอก ปัตตานี
4077 ยะหา - บันนังสตา ยะลา
4081 ท่านางพรหม - จงเก พัทลุง
4082 ยะลา - โต๊ะปาเก๊ะ ยะลา
4083 ทางเข้าระโนด สงขลา
4084 ปูตะ - สะปอม ถนนจตุรงค์รัศมี นราธิวาส
4085 ปากน้ำเทพา - บันนังดามา สงขลา, ยะลา
4086 ทางเข้าจะนะ สงขลา
4089 เตาปูน - ท่าสาป ยะลา
4090 นบปริง - หินดาน พังงา
4091 บางสีกิ้ม - นาเหนือ ระนอง, ชุมพร
4092 รามัน - มายอ ยะลา, ปัตตานี
4094 บ่อล้อ - ปากพนัง นครศรีธรรมราช
4095 สะบ้าย้อย - เขาแดง สงขลา
4098 เขามัทรี - หาดทรายรี ชุมพร
4099 เขาม่วง - วัดแหลมทราย ชุมพร
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (41xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 41
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
4100 ทางเข้าอำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
4103 ปากพูน - จังหูน ถนนนพวงศ์; ทางเลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตก นครศรีธรรมราช
4107 มะรือโบ - ตันหยงมัส นราธิวาส
4110 ทุ่งสง - พระแสง นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี
4111 ทางเข้าท่าเรือเกาะนก สตูล
4112 สี่แยกละแม - พุนพิน ชุมพร, สุราษฎร์ธานี
4113 ประกอบ - เขตแดนไทย/มาเลเซีย สงขลา
4114 สมอทอง - ชายทะเล สุราษฎร์ธานี
4115 สุคิริน - แว้ง นราธิวาส
4116 โคกบก - บ่อน้ำร้อน นครศรีธรรมราช
4118 บางเหรียง - พนม พังงา, สุราษฎร์ธานี
4119 ปากคลอง - ปากน้ำชุมพร ชุมพร
4121 แม่ขรี - โหล๊ะจังกระ พัทลุง
4122 ป่าบอนเหนือ - บ้านนา พัทลุง
4123 บ้านโพธิ์ - ห้วยยอด ตรัง
4124 นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ตรัง
4125 ท่าพญา - ทุ่งยาว ตรัง
4129 ทางเข้าอ่าวมะขาม ภูเก็ต
4133 ท่าโรงช้าง - พระแสง สุราษฎร์ธานี
4134 หลังสวน - ละแม ชุมพร
4135 ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ถนนสนามบิน สงขลา
4136 นราธิวาส - กอตอ นราธิวาส
4137 ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ถนนประชาสงเคราะห์ สตูล
4138 โคกสัก - หาดไข่เต่า พัทลุง
4139 เขาค่าย - เขาทะลุ ชุมพร
4140 ท่าศาลา - นบพิตำ นครศรีธรรมราช
4141 หน้าทับ - ทอนหงส์ นครศรีธรรมราช
4142 บ้านใน - ขนอม สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช
4143 ซอยสิบ - บ้านกรูด สุราษฎร์ธานี
4144 ภูงา - อ่าวพังงา พังงา
4145 คลองแงะ - บาโรย สงขลา
4147 ลำแก่น - ทับละมุ พังงา
4151 บ่อล้อ - ลำทับ นครศรีธรรมราช, ตรัง, กระบี่
4152 บางชุมโถ - วัดประดู่ สุราษฎร์ธานี
4153 หนองขรี - เทศบาลเมืองท่าข้าม ถนนจุลจอมเกล้า สุราษฎร์ธานี
4154 ทางเข้าคันธุลี สุราษฎร์ธานี
4155 บาเจาะ - บ้านทอน นราธิวาส
4156 เขาพนม - ทุ่งใหญ่ กระบี่, นครศรีธรรมราช
4157 ละหาร - ปะนาเระ ปัตตานี
4158 คลองเต็ง - เขาวิเศษ ตรัง
4159 นาวง - ต้นชด ตรัง
4161 สิชล - จอมทอง นครศรีธรรมราช
4162 ต้นมะม่วง - ปากเมง ตรัง
4163 ควนดินสอ - ป่าพะยอม พัทลุง
4164 ทางเข้าอำเภอศรีบรรพต พัทลุง
4165 ชะอวด - บ้านตูล นครศรีธรรมราช
4167 ป่าไหม้ - ต้นไทร ปัตตานี, นราธิวาส
4168 ต้นไทร - ตะโละดือรามัน นราธิวาส, ปัตตานี
4169 ทางรอบเกาะสมุย ถนนทวีราษฎร์ภักดี สุราษฎร์ธานี
4170 สระเกศ - หัวถนน สุราษฎร์ธานี
4174 ลิปะน้อย - แหลมโจรคร่ำ สุราษฎร์ธานี
4176 ปะแต - บาละ ยะลา
4177 เขาหมอน - บ้านพ่วง สุราษฎร์ธานี
4178 ทางเข้าอำเภอบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
4181 โคกทราย - ปากพะยูน พัทลุง
4183 ทางเข้าด่านศุลกากรสตูล สตูล
4184 ควนสตอ - วังประจัน สตูล
4185 คชาธาร - วัดมูลเหล็ก สุราษฎร์ธานี
4186 โรงเหล็ก - ห้วยพาน นครศรีธรรมราช
4187 โพธิ์ทอง - ทะเลน้อย พัทลุง
4188 ห้วยพาน - น้ำตกกรุงชิง นครศรีธรรมราช
4189 ท่าพุด - ยอดเหลือง นครศรีธรรมราช
4191 ไชยา - เขาหลัก สุราษฎร์ธานี
4192 เกาะมุกด์ - โมถ่าย สุราษฎร์ธานี
4193 สุไหงปาดี - สามแยกแว้ง นราธิวาส
4194 ควนสงสาร - กะทูน สุราษฎร์ธานี
4195 ควนลำภู - จันดี นครศรีธรรมราช
4197 เขาต่อ - ปลายพระยา กระบี่
4198 เขาสวนทุเรียน - อ่าวมะม่วง ชุมพร
4199 บ่อพระ - ควนสามัคคี สุราษฎร์ธานี
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (42xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 42
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่ออื่น ๆ จังหวัด
4201 ช่องพลี - อ่าวพระนาง กระบี่
4202 ช่องพลี - หาดนพรัตน์ธารา กระบี่
4203 อ่าวน้ำเมา - หาดนพรัตน์ธารา กระบี่
4204 ไสไทย - สุสานหอย 75 ล้านปี กระบี่
4206 ห้วยน้ำขาว - เกาะกลาง กระบี่
4207 สุคิริน - โต๊ะโมะ นราธิวาส
4208 ทางเข้าสถานีรถไฟบางกล่ำ สงขลา
4211 แก้วแสน - นาบอน นครศรีธรรมราช
4213 บางอิฐ - บางเทพ สุราษฎร์ธานี
4214 เขาขาว - บางขัน นครศรีธรรมราช
4216 ทางเข้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ นราธิวาส
4217 ดุซงญอ - ไอร์ตากอ นราธิวาส
4219 ปลายหลิก - ทับใหม่ สุราษฎร์ธานี
4223 ห้วยพุน - พุมเรียง สุราษฎร์ธานี
4224 กะทูน - ห้วยปริก นครศรีธรรมราช
4225 สวนปาล์ม - คลองชี กระบี่, นครศรีธรรมราช, ตรัง
4227 สำนักขัน - เหนือคลอง นครศรีธรรมราช
4228 ถ้ำพรรณรา - ทานพอ นครศรีธรรมราช
4229 ช่องช้าง - นาสาร สุราษฎร์ธานี
4230 ควนไม้แดง - มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช
4232 ขนอม - ในเพลา นครศรีธรรมราช
4233 ตีนเขา - นาบอน ภูเก็ต
4234 บนเนิน - ท่าเทียบเรือประมงปากพนัง นครศรีธรรมราช
4235 บ้านนา - บกหัก ตรัง
4236 ถนนแพรก - ลำนาว ตรัง, นครศรีธรรมราช
4237 แม่ขรี - ตะโหมด ถนนชนะสิทธิ์วิถี พัทลุง
4238 ไม้หลา - ลานสกา นครศรีธรรมราช
4240 ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม พังงา
4241 สุคิริน - ไอร์ตากอ นราธิวาส
4243 สะเดา - สะท้อน ถนนพิชัยสงคราม สงขลา
4244 เบตง - ซาโห่ ยะลา
4246 เขาวง - หน้าเขา สุราษฎร์ธานี
4247 หนองไทร - ยวนสาว สุราษฎร์ธานี
4248 ท่าเรือใต้ - เขาหัวควาย สุราษฎร์ธานี
4251 ห้วยไผ่ - น้ำดำ สุราษฎร์ธานี
4252 ทุ่งใหญ่ - ควนปริง นครศรีธรรมราช
4253 บ่อน้ำร้อน - บ่อกรัง สุราษฎร์ธานี
4254 หนองไทร - ยางงาม สุราษฎร์ธานี
4256 ต้นปาบ - วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
4258 ห้วยนาง - บ้านซา ตรัง
4259 ทุ่งตาเพชร - น้ำดำ สุราษฎร์ธานี
4260 ทุ่งโพธิ์ - คลองราง สุราษฎร์ธานี
4261 ป่าเตียว - ทุ่งค่าย ตรัง
4262 บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ สุราษฎร์ธานี
4263 หาดผก - บางอ้อ สุราษฎร์ธานี
4264 บ้านช่อง - หาดเลา ตรัง
4265 หนองนิล - คลองสงค์ สุราษฎร์ธานี
4266 สากอ - บ้านเกียร์ นราธิวาส
4267 ห้วยนาง - หนองบัว ตรัง
4268 ควนตอ - บ้านควน ตรัง
4269 ห้วยยอด - คลองโกง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 สายเก่า ตรัง
4270 ห้วยยอด - ไม้เสียบ ตรัง, พัทลุง, นครศรีธรรมราช
4271 คอลอกาเว - ไอร์ตากอ นราธิวาส
4272 ยือนัง - คลองชิง ยะลา
4273 ตะบิงติงงี - ศรีสาคร ยะลา, นราธิวาส
4276 ท่าประดู่ - สวนหมาก ตรัง
4277 ท่านุ่น - ในหยง พังงา
4278 ทอนแจ้ - อ่าวตง ตรัง
4280 ทางเข้าพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพชรบุรี
4281 ทางเข้าเมืองระนอง ถนนผาดาด ระนอง
4282 ทางเข้าทุ่งมะพร้าว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเก่า พังงา
4283 ทางเข้ากะไหล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเก่า พังงา
4284 ทางเข้ากระโสม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเก่า พังงา
4285 ท่ามิหรำ - โคกกอก ถนนราเมศวร์; ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเก่า พัทลุง
4287 ท่าชะมวง - หาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม ;ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเก่า สงขลา
4289 สามแยกทางรถไฟ - วังสมบูรณ์ ตรัง
4291 ทางเข้าสหกรณ์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
4292 ทางเข้านาสารด้านเหนือ สุราษฎร์ธานี
4293 ทางเข้าน้ำพุ สุราษฎร์ธานี
4294 ทางเข้านาสารด้านใต้ สุราษฎร์ธานี
4295 ทางเข้ายางอุง สุราษฎร์ธานี
4296 งาแม่ - ดอนรัก ถนนหนองจิก ปัตตานี
4297 ทางเข้าบ้านดี ปัตตานี
4298 ทางเข้าโรงพยาบาลยะหริ่ง ปัตตานี
4299 ทางเข้าสายบุรี ปัตตานี
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (43xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 43
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่ออื่น ๆ จังหวัด
4300 ทางเข้ายี่งอ นราธิวาส
4301 ตอม่อ - ท่าศาลา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายเก่า นครศรีธรรมราช
4302 หาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ถนนเทพกระษัตรี ภูเก็ต, พังงา
4303 ต้นแซะ - ทุ่งโพธิ์ ถ.เลี่ยงเมืองโคกกลอย พังงา
4304 ท่านุ่น - สามแยกสะพานสารสิน พังงา
4305 ทุ่งสง - จำปา นครศรีธรรมราช
4306 ทางเข้าหลักเมือง ตรัง
4308 ทางเข้าเขาแดง สงขลา
4309 สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา สงขลา
4310 ทางเข้าหาดใหญ่ ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ สงขลา
4311 พังงา - ทับปุด ถนนเลี่ยงเมืองพังงา พังงา
4312 ทางเข้ากำแพง สตูล
4313 ทางเข้าวัดมะปริง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417 สายเก่า สุราษฎร์ธานี
4314 ทางเข้าหัวเกาะ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417 สายเก่า สุราษฎร์ธานี
4315 บางรัก - ควนปริง ตรัง
4316 บนเนิน - ปากพนัง นครศรีธรรมราช
4317 หัวถนนชายทะเล - เนินตาขำ นครศรีธรรมราช
4318 ทางเข้าตลาดจันดี นครศรีธรรมราช
4319 ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย นครศรีธรรมราช
4320 ทางเข้าสิเกา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4046 สายเก่า ตรัง
4321 มะนังตายอ - โคกสุมุ นราธิวาส
4322 ยานิง - บูเก๊ะตาโมง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4056 สายเก่า นราธิวาส
4323 ไอร์บาตู - ปะลุรู ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4056 สายเก่า นราธิวาส
4324 ทางเข้าปะนาเระ ปัตตานี
4325 ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ยะลา
4326 เบตง - บ้าน กม.17 ยะลา
4327 สามแยกตากใบ - ตาบา นราธิวาส
4328 หัวเขา - เขาตันหยง นราธิวาส
4329 ทางเข้าสหกรณ์ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
4330 ดอนใหญ่ - ทุ่งอ่าว สุราษฎร์ธานี
4331 ห้วยกรวด - มะลวน สุราษฎร์ธานี
4332 บางน้ำจืด - บ้านโฉ สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช
4333 หนองไทร - ท่าข้าม สุราษฎร์ธานี
4334 ทางเข้าบางมะรวด ปัตตานี
4335 ทางเข้าหาดแฆแฆ ปัตตานี
4336 ทางเข้าชมวิว ปัตตานี
4337 ป่าไหม้ - แยกชมวิว ปัตตานี
4338 วัดไทร - ปากน้ำกะแดะ สุราษฎร์ธานี
4339 ดอนเนาว์ - บ้านพอด สุราษฎร์ธานี
4340 ไสยวน - ควนขนุน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4048 เดิม พัทลุง
4341 จอมทอง - เขาพลายดำ นครศรีธรรมราช
4342 ทางเข้าจันดี นครศรีธรรมราช
4343 ควนกลิ้ง - ในปราบ สุราษฎร์ธานี
4344 ห้วยกลาง - กะทูน นครศรีธรรมราช
4345 ควนกุน - หนองชุมแสง กระบี่
4346 ตะโหมด - ในโป๊ะ พัทลุง
4347 ตลาดฉุ้น - บ้านซา ตรัง
4348 ห้วยเจ - ควนอารีย์ กระบี่, ตรัง
4349 เขาดิน - บางปอ สุราษฎร์ธานี
4350 แหลมยาง - หาดผก สุราษฎร์ธานี
4351 ไอซือเร๊ะ - จะแนะ นราธิวาส
4352 ห้วยกรวด - บางงอน สุราษฎร์ธานี
4353 ท่าฉัตรไชย - หมวดถลาง ภูเก็ต
4354 ทางเข้าดอนรัก ปัตตานี
4355 ทางเข้ารามโกมุท ถนนรามโกมุท ปัตตานี
4356 ทางเข้านาเกลือ ปัตตานี
4357 ทางเข้ามัสยิดกรือเซะ ปัตตานี
4358 ทางเข้าบือเจาะ ปัตตานี
4359 ทางเข้าบางปู ปัตตานี
4362 นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน สตูล
4363 ฆอแย - กาโต ยะลา
4364 ทางเข้าบูเก๊ะตา นราธิวาส
4365 ทางเข้ามะลวน สุราษฎร์ธานี
4366 ทางเข้าทุ่งค้อ สุราษฎร์ธานี
4368 ไม้ฝาด - สามแยก นราธิวาส
4369 พรุเดียว - ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 สงขลา
4370 ทางเข้าปากบางสะกอม สงขลา
4371 สามแยก - หยงสตาร์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 สายเก่า ตรัง
4372 ทางเข้าวังยาว ประจวบคีรีขันธ์
4373 แยกหนองหิน - ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินในอดีต[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหลายเส้นทางมีเส้นทางบางส่วนที่เปลี่ยนมาเป็นทางหลวงท้องถิ่นภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลต่าง ๆ ขณะที่บางเส้นทางได้โอนไปให้กรมทางหลวงชนบทดูแล

หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่ออื่น ๆ ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
4 ทางแยกต่างระดับชะอำ-ทางแยกต่างระดับวังยาว (ชะอำ-ปราณบุรี) ถนนบายพาสชะอำ-ปราณบุรี ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
405 นครศรีธรรมราช - พัทลุง ถนนร่อนพิบูลย์ - พัทลุง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 นครศรีธรรมราช, พัทลุง
411 ทางแยกเข้ากระบี่ ถนนอุตรกิจ ทางหลวงท้องถิ่น กระบี่
413
416 ฉลุง - สามแยก ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 สตูล, ตรัง
4004 ระนอง - ปากน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น ระนอง
4005 ระนอง - หาดส้มแป้น ระนอง
4007 ทางแยกเข้าสนามบินดอนนก ทางหลวงของสนามบิน สุราษฏร์ธานี
4017 ต่อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชควบคุม - ระโนด ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 สงขลา, นครศรีธรรมราช
4036 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (แยกเหนือคลอง) - แหลมกรวด กระบี่
4039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (อ่าวลึก) - แหลมสัก ทางหลวงชนบท, หมายเลขทางหลวงนำไปใช้เรียกทางสายยางอุง - นาสาร กระบี่
4040 แยกทางหลวงหมายเลข 401 (พนม) - ปากลาว ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 กระบี่
4042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ทรายขาว) - บ่อม่วง กระบี่
4043 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (คลองพน) - ท่ามะพร้าว กระบี่
4044 แยกทางหลวงหมายเลข 415 (ทับปุด) - ท่าไทร พังงา
4050 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 (บ้านแร่) - ทะเลสาบ พัทลุง
4059 ทางแยกเข้าท่าเรือระนอง ระนอง
4064 สี่แยกโรงพยาบาลจังหวัดยะลา - สามแยกสะเตง - สามแยกมลายูบางกอก ถนนสิโรรส ทางหลวงท้องถิ่น ยะลา
4069 แยกทางหลวงหมายเลข 4070 (อาเส็น) - ตาชี ยะลา
4072 นาประดู่ - น้ำตกทรายขาว ทางหลวงชนบท ปัตตานี
4073
4078 ฉลุง - ปะเหลียน เปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 ต่อมารวมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 สตูล, ตรัง
4079 สุราษฎร์ธานี - บางกุ้ง ถนนตลาดล่าง ทางหลวงท้องถิ่น สุราษฏร์ธานี
4080 ต่อเขตเทศบาลระนองควบคุม - เขตท่าเทียบเรือประมง ถนนเฉลิมพระเกียรติ ระนอง
4087 ทางแยกเข้าควนมีด ทางหลวง อบจ. สงขลา
4088 ทางแยกเข้าสถานีรถไฟหารเทา ทางหลวงท้องถิ่น พัทลุง
4093 บันนังดามา - บันนังสตา ยะลา
4096 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (เขาปีบ) - ปากน้ำตะโก ชุมพร
4097 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บางน้ำจืด
4101
4102 ต่อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชควบคุม - ชายทะเล นครศรีธรรมราช
4104 แยกทางหลวงหมายเลข 4015 (นาเขลียง) - ต่อทางของเทศบาลตำบลไม้เรียง//สถานีทานพอ ทางหลวงชนบท นครศรีธรรมราช
4105 ชายทะเล - เขาใหญ่ นครศรีธรรมราช
4106
4108
4109
4111 แยกทางหลวงหมายเลข 4053 (ควนเนียง) - ปากจ่า รวมเป็นส่วนหนึ่งขอทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406, หมายเลขทางหลวงนำไปใช้เรียกทางเข้าท่าเรือเกาะนก สงขลา
4117 รัตภูมิ - คลองแงะ สงขลา
4120 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (แม่ขรี) - โหล๊ะจังกระ พัทลุง
4126
4127
4128
4130 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กะเปอร์) - บ้านนา ระนอง
4131 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (อำเภอหาดใหญ่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 408 (อำเภอจะนะ) สงขลา
4132 แยกทางหลวงหมายเลข 4016 (พรหมโลก) - น้ำตกพรหมโลก นครศรีธรรมราช
4146 แยกทางหลวงหมายเลข 407 (น้ำกระจาย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4083 (เขาแดง) ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 สงขลา
4148
4149
4150 แยกทางหลวงหมายเลข 408 (หัวไทร) - ปากเหมือง นครศรีธรรมราช
4160
4166
4171 บ่อผุด - ปลายแหลม สุราษฎร์ธานี
4172 น้ำตกหินลาด - ลิปะใหญ่ สุราษฏร์ธานี
4173 บ้านทุเรียน - บ้านทะเล สุราษฎร์ธานี
4175 แยกทางหลวงหมายเลข 4090 - กะปง ทางหลวงชนบท
4179
4180 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - พรุพี สุราษฎร์ธานี
4182 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - แหลมโตนด พัทลุง
4190
4196 แยกทางหลวงหมายเลข 4083 (เจดีย์งาม) - เกาะใหญ่ ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สข.ถ.1-0059 ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สงขลา
4200 แยกทางหลวงหมายเลข 4034 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 ถนนวัชระ กระบี่
4205 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (อ่าวลึกน้อย) - บากัน กระบี่
4209 ทางแยกเข้าคลองนกกระทุง ทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าช้าง สงขลา
4210 ต่อเขตเทศบาลปัตตานีควบคุม - ท่าเทียบเรือปัตตานี ปัตตานี
4212 แยกทางหลวงหมายเลข 4133 - เคียนซา สุราษฎร์ธานี
4215 แยกทางหลวงหมายเลข 401 (สิชล) - สี่ขีด นครศรีธรรมราช
4218 ทางแยกเข้าสถานีถ่ายทอดระนอง ระนอง
4220 บ้านม่วงพุ้ม-สี่แยกม่วงงาม ทางหลวงชนบท สงขลา
4221
4222 ทางแยกเข้าเขาแดง ทางหลวงท้องถิ่น สงขลา
4226
4231 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - แหลมตะลุมพุก นครศรีธรรมราช
4239
4242 ทางแยกเข้านิคมอุตสาหกรรมฉลุง ทางหลวงชนบท สงขลา
4245 ศาลาด่าน - สังกะอู้ ทางหลวงท้องถิ่น กระบี่
4249 แยกทางหลวงหมายเลข 4015 - น้ำตกสามห้าเจ็ด สุราษฎร์ธานี
4250 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บางดี) - ต้นโพธ์ ตรัง
4255
4257 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (เขาปินะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4159 (ทุ่งนาตาขำ) ทางหลวงชนบท ตรัง
4274
4275
4279 ทางเข้าพื้นที่โครงการพระราชดำริบ้านหนองเหียง
4286
4288
4290
4307

อ้างอิง[แก้]

  1. [1] อนุมัติงบ 1,744 ล.จ่ายค่าเวนคืนที่ดินสร้างถนนเลี่ยงเมืองสายใหม่ บ้านพรุ-สนามบิน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]