ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-311.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311
ถนนนารายณ์มหาราช,ถนนปรางค์สามยอด, ถนนลพบุรี-ชัยนาท
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:85.216 กิโลเมตร (52.951 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:ไม่ระบุ – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
 
ปลายทางทิศเหนือ:Thai Highway-1.svg พหลโยธิน ใน อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 สายลพบุรี–ชัยนาท เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท เป็นถนนขนาด 2-6 ช่องจราจร ระยะทางทั้งหมด 85.216 กิโลเมตร

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ป้ายบอกทางไปศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ตลาดใหม่บ้านหมี่ ณ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ก่อนถึงสามแยกทางเข้าอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (เส้นทางหมายเลข 3208)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ใน อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 เริ่มต้นที่วงเวียนพระนารายณ์มหาราช ข้ามคลองอนุศาสนันท์ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3016 ที่วงเวียนศรีสุริโยทัย ผ่านวงเวียนศาลพระกาฬและข้ามทางรถไฟสายเหนือ ถนนส่วนนี้นิยมเรียกว่าถนนนารายณ์มหาราช จากนั้นจึงเริ่มต้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 อีกครั้งเมื่อข้ามแม่น้ำลพบุรี ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366 (สายเลี่ยงเมืองลพบุรี) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3027 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3028 ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ที่ทางแยกต่างระดับสิงห์บุรีใต้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 335 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ที่ทางแยกเข้าเมืองสิงห์บุรี จากนั้นเลี้ยวขวาเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา เลี้ยวขวาข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยา สิ้นสุดที่ถนนพหลโยธิน

ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ตอนเลี่ยงเมือง เริ่มต้นที่ถนนพหลโยธิน ข้ามทางรถไฟสายเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (ช่วงลพบุรี-ชัยนาทเดิม) (ปัจจุบัน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ช่วงเลี่ยงเมืองลพบุรีได้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสหมายเลขทางหลวงเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ช่วงวงเวียนพระนารายณ์ถึงศาลพระกาฬนิยมเรียกว่า ถนนนารายณ์มหาราช ส่วนตั้งแต่ศาลพระกาฬถึงข้ามแม่น้ำลพบุรี เรียกว่า ถนนปรางค์สามยอด ส่วนช่วงข้ามแม่น้ำลพบุรีถึงชัยนาทนิยมเรียกว่า ถนนลพบุรี-ชัยนาท

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ถนนนารายณ์มหาราช ทิศทาง: ลพบุรี–ชัยนาท
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ลบ.ถ 2-0311 ถนนนารายณ์มหาราช
ลพบุรี 0+000 วงเวียนเทพสตรี เชื่อมต่อจาก: Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน จาก สระบุรี
ลบ.1036 ทางหลวงชนบท ลบ.1036 จาก บ.ป่าหวาย Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน จาก อ.โคกสำโรง
สะพาน 7 ข้ามคลองชลประทาน
แยกสะพาน 7 Thai Highway-3196.svg ทล.3196 ไป อ.บ้านแพรก Thai Highway-3196.svg ทล.3196 ไป อ.บ้านหมี่
วงเวียนศรีสุริโยทัย ถนนพระนเรศวร ไป บ.ป่าหวาย, บรรจบ Thai Highway-3562.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3562 ถนนพระนเรศวร ไปบรรจบ Thai Highway-3563.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3563
แยกวงเวียนศรีสุนทร ไม่มี ถนนราชมนู ไปทางเข้าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ทางข้ามทางรถไฟสายเหนือ
ถนนหน้าศาลพระกาฬ ไปสถานีรถไฟลพบุรี ไม่มี
แยกพระปรางค์สามยอด ไม่มี ถนนพระปรางค์สามยอด ไปบรรจบ Thai Highway-311.svg ทล.311
ตรงไป: ถนนวิชาเยนทร์ ไปบ้านวิชาเยนทร์
ถนนพระปรางค์สามยอด
ลพบุรี แยกพระปรางค์สามยอด ถนนวิชาเยนทร์ จากบ้านวิชาเยนทร์ ลบ.ถ 2-0311 ถนนนารายณ์มหาราช จากวงเวียนเทพสตรี
สะพานวัดมณี ข้ามคลองสะพานหนึ่ง
ตรงไป: Thai Highway-311.svg ทล.311 ไป สิงห์บุรี, ชัยนาท
Thai Highway-311.svg ลพบุรี–ชัยนาท
ลพบุรี 5+315 เชื่อมต่อจาก: ถนนพระปรางค์สามยอด จากเมืองลพบุรี
5+549 สะพาน ข้ามคลองสะพานสอง
11+613 แยกสนามไชย Thai Highway-366.svg ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี ไป อ่างทอง, สระบุรี ไม่มี
15+837 แยกท่าวุ้ง Thai Highway-3027.svg ทล.3027 ไปบรรจบ Thai Highway-32.svg ถนนสายเอเชีย, อ.ไชโย ไม่มี
23+976 แยกบางงา ไม่มี Thai Highway-3028.svg ทล.3028 ไป อ.บ้านหมี่
สิงห์บุรี 27+460 แยกต่างระดับสิงห์บุรีใต้ Thai Highway-32.svg ถนนสายเอเชีย ไป กรุงเทพมหานคร Thai Highway-32.svg ถนนสายเอเชีย ไป อ.อินทร์บุรี
27+960 แยกม่วงหมู่ Thai Rural Road-สห.3026.svg ทางหลวงชนบท สห.3026 ไป อ.ค่ายบางระจัน, สุพรรณบุรี ไม่มี
31+529 แยกไกรสรราชสีห์ Thai Highway-311.svg ทล.311 เข้าเมืองสิงห์บุรี Thai Highway-335.svg ทล.335 ไปบรรจบ Thai Highway-32.svg ถนนสายเอเชีย
31+983 สะพานบางระจัน ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
33+023 แยกศาลหลักเมือง Thai Highway-309.svg ทล.309 ไป อ่างทอง Thai Highway-311.svg ทล.311 ไป อ.อินทร์บุรี, ชัยนาท
ตรงไป: Thai Highway-3030.svg ทล.3030 ไป อ.บางระจัน
48+867 แยกหนองสุ่ม Thai Highway-3285.svg ทล.3285 ไป บ.หนองสุ่ม สห.2006 ทางหลวงชนบท สห.2006 เข้าเมืองอินทร์บุรี
ชัยนาท 68+322 แยกสรรพยา Thai Highway-3010.svg ทล.3010 ไป อ.สรรคบุรี ไม่มี
77+922 แยกดอนมะเกลือ ไม่มี Thai Highway-311.svg ทล.311 ไป ชัยนาท
ตรงไป: Thai Highway-3183.svg ทล.3183 ไป อุทัยธานี
78+925 เขื่อนเจ้าพระยา ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
84+416 แยกเรือนไม้ ชน.3027 ทางหลวงชนบท ชน.3027 ไปบรรจบ Thai Highway-340.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340, อ.วัดสิงห์ ไม่มี
85+216 Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองชัยนาท Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ไป อ.ตาคลี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]