ถนนมิตรภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สำหรับถนนอื่น ๆ ที่มีชื่อว่ามิตรภาพ ดูที่ ถนนมิตรภาพ (แก้ความกำกวม)
Thai Highway-2.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ถนนมิตรภาพ, ถนนทหาร (ทน.อุดรธานี) , ถนนอุดรดุษฎี (ทน.อุดรธานี)
แผนที่แสดงเส้นทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
(คลิกที่แผนที่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มขึ้น)
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว:509.100 กิโลเมตร (316.340 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2500 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
 
ปลายทางทิศเหนือ:สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 ใน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ระบบทางหลวง

ถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นชื่อเรียกของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือ ทางหลวงสายสระบุรี–สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) เป็นหนึ่งในทางหลวงสายประธานทั้งสี่ของประเทศไทย โดยสายทางเริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรี มุ่งเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย มีระยะทางทั้งสิ้น 509 กิโลเมตร และเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 12

ถนนมิตรภาพเป็นทางหลวงที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในด้านงบประมาณการก่อสร้าง เทคนิควิชาการในการก่อสร้าง นับเป็นทางหลวงสายแรกที่ก่อสร้างถูกต้องตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างทางหลวงทุกขั้นตอน และเป็นทางหลวงสายแรกของประเทศไทยที่มีผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟอลต์คอนกรีต โดยเปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2508

ประวัติ[แก้]

ถนนมิตรภาพในอดีตเมื่อครั้งยังเป็นถนนแบบ 2 ช่องทางจราจร ช่วงอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ตั้งชื่อถนนช่วงสระบุรี–ปากช่อง–นครราชสีมาว่า "ถนนสุดบรรทัด" และในช่วงนครราชสีมา–ขอนแก่น–อุดรธานี–หนองคายได้รับการตั้งชื่อถนนว่า "ถนนเจนจบทิศ" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] ก่อนที่จะได้รับการสนันสนุนการก่อสร้างจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2498 จากสระบุรีจนถึงนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี[2] เพื่อแสดงถึงมิตรภาพของประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในการก่อสร้างถนนร่วมกัน จึงขนานนามถนนสายนี้เป็น ถนนมิตรภาพ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 โดยมีพิธีมอบถนนให้ประเทศไทย ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2501[3]

ต่อมาได้สร้างช่วงต่อจากนครราชสีมาจนถึงหนองคายในปี พ.ศ. 2504 ระยะทาง 360 กิโลเมตร สายนี้รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐอเมริกา (USOM) พร้อมทั้งได้จ้างผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันมาช่วยให้คำแนะนำด้วย ส่วนการออกแบบและการก่อสร้างอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมทางหลวง ส่วนใหญ่สร้างทับแนวถนนที่มีอยู่เดิม ยกเว้นช่วงนครราชสีมาบ้านไผ่ ที่แนวถนนเดิมคดเคี้ยวและอยู่ในสภาพชำรุด จึงสร้างแนวถนนขึ้นใหม่ เพราะย่นระยะทางลงกว่า 30 กิโลเมตร (ปัจจุบันเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 และ 2440) สายนี้เริ่มเปิดใช้เมื่อ 28 มกราคม พ.ศ. 2508 ในการประกอบพิธีเปิด จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า

ถนนหนทางมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ในท้องถิ่นใดก็ตามที่มีถนนไปถึง ความเจริญของท้องที่ การเพิ่มพูนขยายตัวของการทำมาหากินและรายได้ของประชาชนก็ย่อมจะบังเกิดเป็นเงาตามตัวมาด้วย

ทางหลวงสายนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อมวลชนและทรัพยากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมาก เพราะจะช่วยเชื่อมชุมนุมชน ไร่นา และตลาดในท้องที่สำคัญๆ หลายแห่ง ให้ใกล้ชิดติดต่อกัน และจะเปิดทางเพื่อการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ดังเช่นที่ประจักษ์อยู่แล้ว ในความเจริญทางเศรษฐกิจที่บังเกิดขึ้นกับอาณาบริเวณถนนมิตรภาพในเวลาอันไม่นานมานี้

--ถนอม กิตติขจร

การก่อสร้างถนนมิตรภาพก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นแก่ความเจริญก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ยังพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศลาวอีกด้วย

แต่เดิมกรมทางหลวงได้กำหนดหมายเลขทางหลวงสำหรับถนนมิตรภาพไว้เป็นหมายเลข 21 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ในภายหลัง และได้กำหนดให้ทางหลวงสายสามแยกพุแค–หล่มสักเป็นทางหลวงหมายเลข 21 แทน[4]

เดิมทีถนนมิตรภาพเป็นถนนแบบ 2 ช่องทางจราจรเท่านั้น แต่ปัจจุบันเป็นถนนแบบ 4-10 ช่องทางจราจร โดยเริ่มมีการขยายถนนเป็นถนนแบบ 4 ช่องทางจราจรเมื่อสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ โดยในช่วงตั้งแต่ทางแยกต่างระดับมิตรภาพ-ทางรถไฟสายตะวันออก ทางแยกต่างระดับตาลเดี่ยว-ทับกวาง หน้าโรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงบางช่วง ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว-ตัวเมืองนครราชสีมา ในเมืองนครราชสีมาบางช่วง และในเขตเทศบาลนครขอนแก่นบางช่วงเป็นถนนขนาด 10 ช่องจราจร

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
จังหวัดสระบุรี 22.228 35.772
จังหวัดนครราชสีมา 133.922 215.527
จังหวัดขอนแก่น 85.750 138
จังหวัดอุดรธานี 60.584 97.5
จังหวัดหนองคาย 14.172 22.807
รวม 316.656 509.606
แผนที่เส้นทางถนนมิตรภาพ สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ทางแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 (ทางเข้าหนองคาย) เดิมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2

ถนนมิตรภาพเป็นถนนสายหลักที่สามารถเดินทางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทางหลวงสายประธานสายเดียวที่ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งแยกมาจากถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่ 106+615 (กิโลเมตรที่ 107+350 เดิม) ที่ทางแยกต่างระดับมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ผ่านอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอเมืองนครราชสีมา ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา จากนั้นเส้นทางออกจากเมืองขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโนนสูง อำเภอคง อำเภอโนนแดง อำเภอสีดา และอำเภอบัวลาย

เมื่อเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น เส้นทางจะผ่านอำเภอพล อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮด อำเภอเมืองขอนแก่น เข้าเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผ่านอุโมงค์แยกขอนแก่น อำเภอน้ำพอง และอำเภอเขาสวนกวาง

เข้าสู่จังหวัดอุดรธานี ผ่านอำเภอโนนสะอาด อำเภอกุมภวาปี อำเภอเมืองอุดรธานี โดยชื่อถนนช่วงที่ผ่านเทศบาลนครอุดรธานีมีชื่อว่า "ถนนทหาร" (ช่วงแยกบ้านจั่น–วงเวียนห้าแยกน้ำพุ) และ "ถนนอุดรดุษฎี" (วงเวียนห้าแยกน้ำพุ–แยกเก่าน้อย) จากนั้นออกจากตัวเมือง และผ่านอำเภอเพ็ญเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัด

ต่อมาเส้นทางได้เข้าสู่จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดสุดท้าย ผ่านอำเภอสระใคร แล้วสิ้นสุดที่อำเภอเมืองหนองคาย เมื่อใกล้ถึงเทศบาลเมืองหนองคาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 จะแยกไปเป็นทางโททางด้านซ้าย ซึ่งเป็นถนนเลี่ยงเมืองที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ในชื่อถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยไปสิ้นสุดที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ในตำบลมีชัย ส่วนสายเข้าเมืองที่เป็นทางเอก ปัจจุบันเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 จะไปสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย (หลังเก่า) ระยะทาง 7 กิโลเมตร

หลักกิโลเมตรของถนนมิตรภาพ ปัจจุบันเริ่มต้นกิโลเมตรที่ 0 ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเดิมจะนับกิโลเมตรที่ 0 จากกรุงเทพมหานครตามหลักกิโลเมตรของถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพตลอดสาย มีระยะทางทั้งสิ้น 508 กิโลเมตร แต่ถ้าหากนับเลขหลักกิโลเมตรตามถนนพหลโยธินจากกรุงเทพมหานครขึ้นมา จะมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 615 กิโลเมตร ปัจจุบันถนนมิตรภาพตลอดสาย (รวมทั้งส่วนที่ไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาวด้วย) ถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงเอเชียสาย 12

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-2.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ทิศทาง: สระบุรี−หนองคาย
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
Thai Highway-2.svg สระบุรี−นครราชสีมา
สระบุรี เมืองสระบุรี 0+000 ทางต่างระดับมิตรภาพ Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ไป ลพบุรี Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ไป กรุงเทพมหานคร
5+000 แยกตลิ่งชัน
(แยกโรบินสัน สระบุรี)
Thai Highway-362.svg ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี ไป ลพบุรี Thai Highway-362.svg ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี ไป กรุงเทพ
7+190 แยกเข้าแก่งคอย (ครั้งที่ 1) Thai Highway-3188.svg ถนนสุดบรรทัด (ทางเข้าแก่งคอย ครั้งที่ 1) ไป อ.แก่งคอย ไม่มี
แก่งคอย 10+000 ไม่มี Thai Highway-3222.svg ถนนแก่งคอย-บ้านนา ไป อ.บ้านนา
13+950 แยกเข้าแก่งคอย (ครั้งที่ 2) Thai Highway-3188.svg ถนนสุดบรรทัด (ทางเข้าแก่งคอย ครั้งที่ 2) ไป อ.แก่งคอย ไม่มี
ไม่มี Thai Motorway-t62.svg ทล.พ.62 (โครงการในอนาคต) ไปบรรจบ ถนนกาญจนาภิเษก, ดินแดง, พระราม 9, บางนา
มวกเหล็ก 31+100 ไม่มี Thai Motorway-t6.svg ทล.พ.6 ไป อ.บางปะอิน, นครราชสีมา
34+248 Thai Highway-2224.svg ทล.2224 ไป อ.มวกเหล็ก ไม่มี
แยกมวกเหล็ก Thai Highway-2089.svg ทล.2089 ไป อ.มวกเหล็ก ไม่มี
นครราชสีมา ปากช่อง 56+015 Thai Highway-2422.svg ถนนมิตรภาพสายเก่า (ทางเข้าปากช่อง ครั้งที่ 1) ไป อ.ปากช่อง ไม่มี
58+000 ทางแยกต่างระดับปากช่อง Thai Highway-2090.svg ถนนธนะรัชต์ ไป อ.ปากช่อง Thai Highway-2090.svg ถนนธนะรัชต์ ไป อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
63+515 ทางแยกต่างระดับนิคมลำตะคอง Thai Highway-2235.svg ถนนนิคมลำตะคอง ไป อ.ปากช่อง Thai Highway-2235.svg ถนนนิคมลำตะคอง ไป อ.วังน้ำเขียว
74+890 ทางแยกต่างระดับหนองสาหร่าย Thai Highway-2422.svg ถนนมิตรภาพสายเก่า (ทางเข้าปากช่อง ครั้งที่ 2) ไป อ.ปากช่อง ไม่มี
สีคิ้ว 102+078 ทางต่างระดับสีคิ้ว Thai Highway-201.svg ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน ไป ชัยภูมิ Thai Highway-24.svg ถนนสีคิ้ว-เดชอุดม ไป บุรีรัมย์
103+01 แยกสีคิ้ว Thai Highway-2434.svg ถนนสีคิ้ว-เชียงคานสายเก่า ไป อ.สีคิ้ว ไม่มี
สูงเนิน 115+09 แยกสูงเนิน Thai Highway-2161.svg ไป อ.สูงเนิน และ อ.ด่านขุนทด ไม่มี
126+962 ทางแยกต่างระดับวงแหวนนครราชสีมา Thai Highway-290.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ไป อ.ขามทะเลสอ Thai Highway-290.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ไป อ.ปักธงชัย
เมืองนครราชสีมา 131+062 Thai Highway-2068.svg ทล.2068 ไป อ.ด่านขุนทด ไม่มี
142+062 ทางต่างระดับนครราชสีมา Thai Highway-204.svg ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ไป ขอนแก่น Thai Highway-304.svg ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย ไป อ.กบินทร์บุรี
147+912 แยกนครราชสีมา (แยกบิ๊กซี นครราชสีมา) Thai Highway-2.svg ถนนมิตรภาพ ไป ขอนแก่น ไม่มี
ตรงไป: Thai Highway-224.svg ถนนราชสีมา–โชคชัย ไป นครราชสีมา
Thai Highway-2.svg นครราชสีมา−ขอนแก่น
นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 155+417 Thai Highway-205.svg ถนนสุรนารายณ์ ไป ชัยภูมิ Thai Highway-205.svg ถนนสุรนารายณ์ ไป นครราชสีมา
159+932 ทางต่างระดับจอหอ Thai Highway-204.svg ทล.204 ไป สระบุรี ไม่มี
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางถนนจิระ–หนองคาย)
161 เลี่ยงเมืองนครราชสีมา ไม่มี Thai Rural Road-นม.1111.svg ทางหลวงชนบท นม.1111 ไป อ.โชคชัย
โนนสูง 174+984 แยกโนนสูง Thai Highway-2067.svg ทล.2067 ไป อ.โนนสูง ไม่มี
197+012 แยกตลาดแค ไม่มี Thai Highway-206.svg ทล.206 ไป อ.พิมาย
คง 207+733 Thai Highway-2150.svg ทล.2150 ไป อ.คง, อ.บ้านเหลื่อม ไม่มี
208+285 แยกบ้านวัด ไม่มี Thai Highway-207.svg ทล.207 (ถนนเจนจบทิศ) ไป อ.ประทาย
โนนแดง 222+050 แยกโนนตาเถร นม.1022 ทางหลวงชนบท นม.1022 ไป บ.หัวหนอง นม.1055 ทางหลวงชนบท นม.1055 ไป บ.โนนแดง
สีดา 232+934 แยกสีดา Thai Highway-202.svg ทล.202 ไป อ.บัวใหญ่ Thai Highway-202.svg ทล.202 ไป อ.ประทาย
บัวลาย 243+400 แยกหนองแวง นม.1001 ทางหลวงชนบท นม.1001 ไป อ.บัวลาย นม.1013 ทางหลวงชนบท นม.1013 ไป บ.ศิริรักษ์, อ.ประทาย
ขอนแก่น พล 257+645 Thai Highway-2246.svg ทล.2246 ไป อ.แก้งสนามนาง ไม่มี
แยกพล (2) Thai Highway-2065.svg ทล. 2065 (ถนนเมืองพล) เข้าเมืองพล, ไป อ.แวงน้อย, ชัยภูมิ ไม่มี
263+050 แยกพล (1) Thai Local Road-ขก.ถ 5-0001.svg ถนนพาณิชย์เจริญ เข้าเมืองพล Thai Highway-2440.svg ทล.2440 (ถนนเจนจบทิศ) ไป อ.หนองสองห้อง
265+053 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางถนนจิระ–หนองคาย)
บ้านไผ่ 291+142 ไม่มี Thai Highway-23.svg ถนนแจ้งสนิท ไป มหาสารคาม, ยโสธร
292+914 แยกบ้านไผ่ Thai Highway-229.svg ทล.229 ไป อ.ชนบท, ชัยภูมิ เมืองบ้านไผ่.gif ถนนจันทร์ประสิทธิ์ เข้า อ.บ้านไผ่
เมืองขอนแก่น 325+083 แยกท่าพระ ไม่มี Thai Highway-208.svg ทล.208 ไป อ.โกสุมพิสัย, มหาสารคาม
327+650 สะพาน ข้ามแม่น้ำชี
331+709 Thai Highway-230.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ไป อุดรธานี Thai Highway-230.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ไป กาฬสินธุ์
334+181 แยกเหล่านาดี Thai Highway-2131.svg ทล.2131 (ถนนเหล่านาดี) ไป ชัยภูมิ Seal of Khon Kaen.png ถนนเหล่านาดี เข้าเมืองขอนแก่น
336+171 แยกประตูเมือง
(แยกเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น)
ขก.1062 ขก.1062 (ถนนศรีจันทร์) ไป เทศบาลตำบลบ้านเป็ด, บึงหนองโคตร Thai Highway-12.svg ถนนศรีจันทร์ ไป กาฬสินธุ์
337+581 แยกสามเหลี่ยม (ทางลอด) Thai Highway-12.svg ถนนมลิวรรณ ไป อ.ชุมแพ Seal of Khon Kaen.png ถนนประชาสโมสร เข้าเมืองขอนแก่น, ศูนย์ราชการเมืองขอนแก่น
340+660 แยกถนนกัลปพฤกษ์ Seal of Khon Kaen.png ถนนกัลปพฤกษ์ ไป โรงพยาบาลศรีนครินทร์,
ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก
ไม่มี
342+000 แยกประตูมอดินแดง Khon Kaen University Logo.svg ถนนมอดินแดง ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มี
345+000 แยกต่างระดับสำราญ Thai Highway-230.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ไป อำเภอชุมแพ Thai Highway-230.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ไป กาฬสินธุ์
Thai Highway-2.svg ขอนแก่น−อุดรธานี
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 345+581 Thai Highway-230.svg ทล.230 ไป นครราชสีมา Thai Highway-230.svg ทล.230 ไป กาฬสินธุ์
น้ำพอง 364+765 แยกม่วงหวาน Thai Highway-2109.svg ทล.2109 ไป อ.อุบลรัตน์ อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู ไม่มี
370+980 แยกน้ำพองเก่า ไม่มี Thai Highway-2039.svg ทล.2039 ไป อ.น้ำพอง อำเภอกระนวน อำเภอห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
อุดรธานี โนนสะอาด 399+800 แยกโนนสะอาด Thai Rural Road-อด.1065.svg ทางหลวงชนบท อด.1065 ไป อ.หนองแสง ถนนสุขาภิบาล 2 ไป สถานีรถไฟโนนสะอาด
กุมภวาปี 410+785 แยกห้วยเกิ้ง Thai Highway-2316.svg ทล.2316 ไป หนองบัวลำภู Thai Highway-2025.svg ทล.2025 ไป อ.กุมภวาปี
419+636 แยกน้ำฆ้อง ไม่มี Thai Highway-2023.svg ทล.2023 ไป อ.กุมภวาปี
เมืองอุดรธานี 449+931 แยกบ้านจั่น Thai Highway-216.svg ทล.216 ไป หนองบัวลำภู Thai Highway-216.svg ทล.216 ไป หนองคาย
450+455 ตรงไป: Thai Highway-2.svg ถนนทหาร เข้าเมืองอุดรธานี
450+290 แยกกองบิน 23 (1) ทางเข้ากองบิน 23 ไม่มี
452+890 แยกกองบิน 23 (2) ทางเข้ากองบิน 23 Uth2.jpg ซอยศรีพินิจ ไปบรรจบถนนนิตโย
453+870 แยกจินตคาม Uth2.jpg ซอยจินตคาม ไปบรรจบถนนอำเภอ ไม่มี
454+572 วงเวียนอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม Uth2.jpg ถนนศรีสุข ไป ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี Uth2.jpg ถนนโภคานุสรณ์ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1
455+000 วงเวียนน้ำพุ Uth2.jpg ถนนโพศรี ไป โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี Uth2.jpg ถนนโพศรี ไป สกลนคร, เชื่อมต่อ Thai Highway-22.svg ถนนนิตโย
455+340 วงเวียนหอนาฬิกา Uth2.jpg ถนนประจักษ์ศิลปาคม ไป ทุ่งศรีเมือง Uth2.jpg ถนนประจักษ์ศิลปาคม ไป สถานีรถไฟอุดรธานี
455+784 แยกสี่ศรัทธา Uth2.jpg ถนนสี่ศรัทธา ไปบรรจบถนนโพศรี ไม่มี
456+054 แยกชลประทาน Uth2.jpg ถนนวัฒนานุวงศ์ ไป ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี Uth2.jpg ถนนวัฒนานุวงศ์ ไป สถานีรถไฟอุดรธานี
456+363 แยกตลาดบ้านห้วย ไม่มี Uth2.jpg ถนนโพนพิสัย ไป สวนสาธารณะหนองสิม
456+879 แยกเบญจางค์ Uth2.jpg ถนนเบญจางค์ ไป ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ไม่มี
457+185 Uth2.jpg ซอยอุดรดุษฎี 5 ไปบรรจบถนนพิบูลย์ Uth2.jpg ซอยอุดรดุษฎี 6 ไปบรรจบถนนโพนพิสัย
457+355 เชื่อมต่อจาก: Thai Highway-2.svg ถนนอุดรดุษฎี จากเมืองอุดรธานี
458+359 แยกเก่าน้อย (ทางลอด) Thai Highway-216.svg ทล.216 ไป หนองบัวลำภู Thai Highway-216.svg ทล.216 ไป ขอนแก่น
468+341 - Thai Highway-2021.svg ทล.2021 ไป บ้านผือ โครงการถนนเลี่ยงเมืองรอบที่ 2
471+400 แยกนาข่า ไม่มี Thai Highway-2255.svg ทล.2255 ไป อ.บ้านดุง
เพ็ญ 484+245 ไม่มี Thai Highway-2022.svg ทล.2022 ไป อ.เพ็ญ
Thai Highway-2.svg อุดรธานี−หนองคาย
หนองคาย เมืองหนองคาย 496+519 แยกหนองสองห้อง Thai Highway-211.svg ทล.211 ไป อ.ท่าบ่อ ไม่มี
501+006 แยกการเคหะแห่งขาดิ Thai Highway-2.svg ถนนมิตรภาพ ไป สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 Thai Highway-247.svg ทล.247 (ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายฝั่งตะวันออก) ไป บึงกาฬ
ตรงไป: Thai Highway-233.svg ทล.233 ไป หนองคาย
508+448 แยกด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ไม่มี Thai Highway-243.svg ทล.243 ไป หนองคาย
สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์) ข้ามแม่น้ำโขง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

ทางหลวงที่เกี่ยวข้อง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233[แก้]

Thai Highway-233.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233
ที่ตั้งอ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ความยาว7.31 กิโลเมตร (4.54 ไมล์)
ใช้งานพ.ศ. 2500 – ปัจจุบัน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 สายการเคหะแห่งชาติ–หนองคาย หรือ ถนนเข้าเมืองหนองคาย, ถนนมิตรภาพสายเก่า เป็นทางหลวงแผ่นดินขนาด 6 ช่องจราจร ไปกลับช่องละ 3 ช่องจราจร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ต่อมาได้กำหนดให้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 เส้นทางเริ่มต้นบนทางแยกบริเวณกิโลเมตรที่ 501 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ในอำเภอเมืองหนองคาย โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 จะแยกเป็นทางโทไปทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 เป็นทางเอกมุ่งไปทางทิศเหนือ ไปสิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 และถนนเจนจบทิศ ที่สี่แยกหนองคาย ในเมืองหนองคาย

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-233.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 ทิศทาง: การเคหะแห่งชาติ–หนองคาย
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
Thai Highway-233.svg การเคหะแห่งชาติ–หนองคาย
หนองคาย 0.000 แยกการเคหะแห่งชาติ เชื่อมต่อจาก: Thai Highway-2.svg ถนนมิตรภาพ จาก จังหวัดอุดรธานี
Thai Highway-2.svg ถนนมิตรภาพ ไป สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์) Thai Highway-247.svg ทล.247 (ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายฝั่งตะวันออก) ไป บึงกาฬ
5.120 ไม่มี นค.3045 ทางหลวงชนบท นค.3045 ไป อำเภอโพนพิสัย, จังหวัดบึงกาฬ
5.800 แยก รร.ปทุมเทพ LogoNKM.png ถนนหลักเมือง ไป ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ไม่มี
7.000 แยกหนองคาย Thai Highway-243.svg ทล.243 ไป สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์) Thai Highway-212.svg ทล.212 ไป อำเภอโพนพิสัย, จังหวัดบึงกาฬ
ตรงไป: นค.ถ 3-0009 ถนนเจนจบทิศ เข้าเมืองหนองคาย
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]