ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
Thai Highway-232.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว: 26.596 กิโลเมตร (16.526 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด
จาก: Thai Highway-23.svg ทล.23 ใน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ถึง: Thai Highway-23.svg ทล.23 ใน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232 หรือ ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด เป็นทางหลวงแผ่นดินที่มีลักษณะเป็นถนนวงแหวนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรในเขตตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดมีทั้งหมด 2 ช่วง คือถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดด้านทิศเหนือและทิศใต้ ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นวงกลม แต่เดิมนั้น กรมทางหลวงได้กำหนดให้ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ได้กำหนดให้เมืองร้อยเอ็ด อุบลราชธานีและสุรินทร์ เป็นศูนย์กลางทางพัฒนาชนบททุ่งกุลาร้องไห้และเขตภาคอีสานตอนกลาง (มีฐานะเป็นเมืองรองจาก 3 เมืองใหญ่) เมืองร้อยเอ็ดได้เกิดการเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทำให้ภายในตัวเมืองชั้นในเกิดปัญหามากมายเช่น ปัญหาการจราจร การบุกรุกโบราณสถาน จึงมีการแก้ปัญหาด้วยการสร้างทางเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ดทิศใต้ขึ้นและทิศเหนือในเวลาต่อมา ปัจจุบันวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด มีทั้งหมด 3 วง คือ

 • วงแหวนรอบคูเมือง (ถนนรอบเมือง)
 • วงแหวนรอบกลาง (ถนนจุรีมาศ)
 • วงแหวนรอบนอก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232)

รายชื่อทางแยก[แก้]

ทางแยก ตัดกับ
แยกโนนเมือง ถนนแจ้งสนิท
แยกบ้านบัว ถนนหายโศรก
แยกบ้านไผ่ ถนนร้อยเอ็ด-เชียงใหม่
แยกโพนทอง ถนนผดุงพานิช
แยกธวัชบุรี ถนนแจ้งสนิท
แยกพนมไพร ถนนรณชัยชาณยุทธ
แยกสุวรรณภูมิ ถนนสุริยเดชบำรุง
แยกจตุรพักตร์พิมาน ถนนปัทมานนท์
แยกวาปีปทุม ถนนราชการดำเนิน

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ชานเมือง)
 • โฮมโปร สาขาร้อยเอ็ด
 • โรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ (เปิดปี 57)
 • ไทวัสดุ สาขาร้อยเอ็ด
 • โกลบอลเฮาส์ สาขาร้อยเอ็ด สำนักงานใหญ่
 • โรงเรียนพระกุมาร
 • ตลาดประตูน้ำ
 • เจดีย์หลวงตามหาบัว
 • ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]