ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-232.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:26.596 กิโลเมตร (16.526 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด
จาก:Thai Highway-23.svg ทล.23 ใน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 
ถึง:Thai Highway-23.svg ทล.23 ใน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232 หรือ ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด เป็นทางหลวงแผ่นดินที่มีลักษณะเป็นถนนวงแหวนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรในเขตตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดมีทั้งหมด 2 ช่วง คือถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดด้านทิศเหนือและทิศใต้ ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นวงกลม แต่เดิมนั้น กรมทางหลวงได้กำหนดให้ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ได้กำหนดให้เมืองร้อยเอ็ด อุบลราชธานีและสุรินทร์ เป็นศูนย์กลางทางพัฒนาชนบททุ่งกุลาร้องไห้และเขตภาคอีสานตอนกลาง (มีฐานะเป็นเมืองรองจาก 3 เมืองใหญ่) เมืองร้อยเอ็ดได้เกิดการเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทำให้ภายในตัวเมืองชั้นในเกิดปัญหามากมายเช่น ปัญหาการจราจร การบุกรุกโบราณสถาน จึงมีการแก้ปัญหาด้วยการสร้างทางเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ดทิศใต้ขึ้นและทิศเหนือในเวลาต่อมา ปัจจุบันวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด มีทั้งหมด 3 วง คือ

 • วงแหวนรอบคูเมือง (ถนนรอบเมือง)
 • วงแหวนรอบกลาง (ถนนจุรีมาศ)
 • วงแหวนรอบนอก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232)

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-232.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232 (ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด) ทิศทาง:
ตามเข็มนาฬิกา (ด้านซ้าย: ออกจากเมือง, ด้านขวา: เข้าเมือง)
[1]
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
Thai Highway-232.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ)
ร้อยเอ็ด 0+000 แยกบ้านโนนเมือง เชื่อมต่อจาก: Thai Highway-232.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านใต้)
Thai Highway-23.svg ถนนแจ้งสนิท ไป มหาสารคาม Thai Highway-23.svg ถนนเทวาภิบาล เข้าเมืองร้อยเอ็ด
5+117 แยกบ้านบัว Thai Highway-214.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ไป กาฬสินธุ์ Thai Highway-214.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
6+800 รอ.3044 ทางหลวงชนบท รอ.3044 ไป กาฬสินธุ์ รอ.3044 ทางหลวงชนบท รอ.3044 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
10+450 รอ.4026 ทางหลวงชนบท รอ.4026 ไป อ.เชียงขวัญ, อ.โพธิ์ชัย รอ.4026 ทางหลวงชนบท รอ.4026 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
12+502 แยกโพนทอง Thai Highway-2044.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 ไป อ.โพนทอง, มุกดาหาร Thai Highway-2044.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
15+681 แยกธวัชบุรี Thai Highway-23.svg ถนนแจ้งสนิท ไป ยโสธร Thai Highway-23.svg ถนนเทวาภิบาล เข้าเมืองร้อยเอ็ด
ตรงไป: Thai Highway-232.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านใต้) ไป อ.อาจสามารถ, สุรินทร์
Thai Highway-232.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านใต้)
ร้อยเอ็ด 15+681 แยกธวัชบุรี เชื่อมต่อจาก: Thai Highway-232.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ)
Thai Highway-23.svg ถนนแจ้งสนิท จาก ยโสธร Thai Highway-23.svg ถนนเทวาภิบาล จากเมืองร้อยเอ็ด
18+439 แยกอาจสามารถ Thai Highway-2043.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ไป อ.อาจสามารถ Thai Highway-2043.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
20+829 แยกสุวรรณภูมิ Thai Highway-215.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 ไป สุรินทร์ Thai Highway-215.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
22+136 แยกจตุรพักตรพิมาน Thai Highway-214.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ไป อ.จตุรพักตรพิมาน Thai Highway-214.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
23+500 แยกวาปีปทุม Thai Highway-2045.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 ไป อ.วาปีปทุม Thai Highway-2045.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
26+596 แยกบ้านโนนเมือง Thai Highway-23.svg ถนนแจ้งสนิท ไป มหาสารคาม Thai Highway-23.svg ถนนเทวาภิบาล เข้าเมืองร้อยเอ็ด
ตรงไป: Thai Highway-232.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) ไป กาฬสินธุ์, อ.โพนทอง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ชานเมือง)
 • โฮมโปร สาขาร้อยเอ็ด
 • โรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ (เปิดปี 57)
 • ไทวัสดุ สาขาร้อยเอ็ด
 • โกลบอลเฮาส์ สาขาร้อยเอ็ด สำนักงานใหญ่
 • โรงเรียนพระกุมาร
 • ตลาดประตูน้ำ
 • เจดีย์หลวงตามหาบัว
 • ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

อ้างอิง[แก้]

 1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/46-highways-agency-8 แผนที่ระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด สำนักงานทางหลวงที่ 8 มหาสารคาม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]