ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว26.596 กิโลเมตร (16.526 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด
จาก ทล.23 ใน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 
ถึง ทล.23 ใน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232 หรือ ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด เป็นทางหลวงแผ่นดินที่มีลักษณะเป็นถนนวงแหวนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรในเขตตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดมีทั้งหมด 2 ช่วง คือถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดด้านทิศเหนือและทิศใต้ ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นวงกลม แต่เดิมนั้น กรมทางหลวงได้กำหนดให้ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ได้กำหนดให้เมืองร้อยเอ็ด อุบลราชธานีและสุรินทร์ เป็นศูนย์กลางทางพัฒนาชนบททุ่งกุลาร้องไห้และเขตภาคอีสานตอนกลาง (มีฐานะเป็นเมืองรองจาก 3 เมืองใหญ่) เมืองร้อยเอ็ดได้เกิดการเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทำให้ภายในตัวเมืองชั้นในเกิดปัญหามากมายเช่น ปัญหาการจราจร การบุกรุกโบราณสถาน จึงมีการแก้ปัญหาด้วยการสร้างทางเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ดทิศใต้ขึ้นและทิศเหนือในเวลาต่อมา ปัจจุบันวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด มีทั้งหมด 3 วง คือ

 • วงแหวนรอบคูเมือง (ถนนรอบเมือง)
 • วงแหวนรอบกลาง (ถนนจุรีมาศ)
 • วงแหวนรอบนอก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232)

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232 (ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด) ทิศทาง:
ตามเข็มนาฬิกา (ด้านซ้าย: ออกจากเมือง, ด้านขวา: เข้าเมือง)
[1]
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ)
ร้อยเอ็ด 0+000 แยกบ้านโนนเมือง เชื่อมต่อจาก: ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านใต้)
ถนนแจ้งสนิท ไป มหาสารคาม ถนนเทวาภิบาล เข้าเมืองร้อยเอ็ด
5+117 แยกบ้านบัว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ไป กาฬสินธุ์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
6+800 รอ.3044 ทางหลวงชนบท รอ.3044 ไป กาฬสินธุ์ รอ.3044 ทางหลวงชนบท รอ.3044 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
10+450 รอ.4026 ทางหลวงชนบท รอ.4026 ไป อ.เชียงขวัญ, อ.โพธิ์ชัย รอ.4026 ทางหลวงชนบท รอ.4026 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
12+502 แยกโพนทอง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 ไป อ.โพนทอง, มุกดาหาร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
15+681 แยกธวัชบุรี ถนนแจ้งสนิท ไป ยโสธร ถนนเทวาภิบาล เข้าเมืองร้อยเอ็ด
ตรงไป: ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านใต้) ไป อ.อาจสามารถ, สุรินทร์
ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านใต้)
ร้อยเอ็ด 15+681 แยกธวัชบุรี เชื่อมต่อจาก: ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ)
ถนนแจ้งสนิท จาก ยโสธร ถนนเทวาภิบาล จากเมืองร้อยเอ็ด
18+439 แยกอาจสามารถ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ไป อ.อาจสามารถ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
20+829 แยกสุวรรณภูมิ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 ไป สุรินทร์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
22+136 แยกจตุรพักตรพิมาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ไป อ.จตุรพักตรพิมาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
23+500 แยกวาปีปทุม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 ไป อ.วาปีปทุม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
26+596 แยกบ้านโนนเมือง ถนนแจ้งสนิท ไป มหาสารคาม ถนนเทวาภิบาล เข้าเมืองร้อยเอ็ด
ตรงไป: ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) ไป กาฬสินธุ์, อ.โพนทอง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ชานเมือง)
 • โฮมโปร สาขาร้อยเอ็ด
 • โรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ (เปิดปี 57)
 • ไทวัสดุ สาขาร้อยเอ็ด
 • โกลบอลเฮาส์ สาขาร้อยเอ็ด สำนักงานใหญ่
 • โรงเรียนพระกุมาร
 • ตลาดประตูน้ำ
 • เจดีย์หลวงตามหาบัว
 • ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

อ้างอิง[แก้]

 1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/46-highways-agency-8 แผนที่ระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด สำนักงานทางหลวงที่ 8 มหาสารคาม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]