ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Thai Highway-201.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201
ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน
ทางหลวงบริเวณแยกแขวงทางหลวงเลยที่ 1
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:382.228 กิโลเมตร (237.505 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:Thai Highway-2.svg Thai Highway-24.svg ถ.มิตรภาพ และ ถ.สีคิ้ว-อุบลราชธานี (ทางต่างระดับสีคิ้ว) ใน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 Thai Highway-2256.svg 2256 ใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

Thai Highway-205.svg 205 ใน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
Thai Highway-202.svg 202 ใน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
Thai Highway-229.svg 229 ใน อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
Thai Highway-12.svg 12 ใน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
Thai Highway-210.svg 210 ใน อ.วังสะพุง จ.เลย

Thai Highway-21.svg 21 ใน อ.เมืองเลย จ.เลย
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-211.svg ถนนศรีเชียงคาน และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195 ใน อ.เชียงคาน จ.เลย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายสีคิ้ว–เชียงคาน[1] เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวเหนือ-ใต้ในทางตะวันตกของภาคอีสาน ที่เชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานตอนใต้กับภาคอีสานตอนบน เป็นทางหลวงสำคัญในหลาย ๆ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย มีระยะทางตลอดทั้งสาย 382.228 กิโลเมตร

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงสายนี้มีจุดเริ่มต้นทางทิศใต้ บนถนนมิตรภาพ ที่ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผ่านอำเภอด่านขุนทด เข้าเขตจังหวัดชัยภูมิ โดยผ่านอำเภอจัตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอแก้งคร้อ อำเภอภูเขียว เข้าเขตจังหวัดขอนแก่น โดยผ่านอำเภอชุมแพ โดยใช้เส้นทางร่วมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และเข้าเขตจังหวัดเลย โดยผ่านอำเภอภูกระดึง อำเภอหนองหิน อำเภอวังสะพุง อำเภอเมืองเลย และสิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 382 กิโลเมตร

ถนนสายนี้อยู่ในการควบคุมดูแลของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา), สำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น) และสำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจร(ช่วงอ.สีคิ้ว - ชัยภูมิ - อ.แก้งคร้อ และอ.วังสะพุง - อ.เมืองเลย) และในขณะนี้กำลังขยายเป็น 4 ช่องจราจร ในช่วงแก้งคร้อ - ชุมแพ (ตอนแก้งคร้อ-ภูเขียว) ตามแผนงานของโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 (โครงข่ายที่ 11) [2]

การนับหลักกิโลเมตรและชื่อถนน[แก้]

รายชื่อทางแยก[แก้]

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดเลย

ถนนเลี่ยงเมือง[แก้]

  • ถนนเลี่ยงเมืองสีคิ้ว [3] เป็นเส้นทางเลี่ยงตัวเมืองสีคิ้วที่จะเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ เริ่มต้นจากถนนมิตรภาพบริเวณชุมทางต่างระดับสีคิ้ว วิ่งไปทางทิศเหนือ แล้วไปบรรจบกับ Thai Highway-2434.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2434(ถนนสีคิ้ว–เชียงคาน สายเดิม) มีระยะทาง 7 กิโลเมตร ซึ่งถนนสายนี้นั้น เป็นเส้นทางที่เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24
  • ถนนเลี่ยงเมืองชัยภูมิ เป็นเส้นทางที่เลี่ยงออกจากตัวเมืองชัยภูมิ เริ่มต้นจากบริเวณสี่แยกบายพาส[4] ใน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แล้วไปสิ้นสุดที่บริเวณสี่แยกโรงต้ม ใน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีระยะทาง 7 กิโลเมตร แล้วเชื่อมกับ ถนนชัยภูมิ–ชุมแพ ปัจจุบันถนนเลี่ยงเมืองชัยภูมิเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 และได้มีการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจรตลอดทั้งสาย และถนนทางเข้าเมืองชัยภูมิ จากสี่แยกบายพาส กรมทางหลวงได้กำหนดใหม่เป็น Thai Highway-2435.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2435

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชกฤษฎีกาประกาศแนวทางหลวงแผ่นดิน ๘๘ สาย พ.ศ. ๒๔๙๕ - ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 69 ตอน 31 ก หน้า 672-673, 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
  2. โครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร
  3. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ สายสีคิ้ว–เชียงคาน ตอนเลี่ยงเมืองสีคิ้ว พ.ศ. ๒๕๓๓ [ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ข้อ ๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ในท้องที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอน 178 ก ฉบับพิเศษ, 18 กันยายน พ.ศ. 2533
  4. โครงการก่อสร้างถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]