ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214
ถนนภิรมย์, ถนนสงเปลือย,ถนนสัญจรราชกิจ, ถนนหายโศรก, ถนนปัทมานนท์, ถนนจิตบำรุง, ถนนกรุงศรีนอก, ถนนภักดีชุมพล
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว264.66 กิโลเมตร (164.45 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ทล.299 ใน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 
ปลายทางทิศใต้ ด่านศุลกากรช่องจอม ไป กัมพูชา ประเทศกัมพูชา (ทางหลวง68)
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 สายกาฬสินธุ์–ช่องจอม เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง-ตอนล่าง โดยเริ่มจากเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผ่านอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอจังหาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจตุรพักตรพิมาน และอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และ อำเภอท่าตูม อำเภอจอมพระ อำเถอเขวาสินรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แล้วไปสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ชายแดนประเทศกัมพูชา

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 เริ่มต้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 299 ที่ทางแยกสงเปลือย และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 แนวใหม่ที่บ้านกลางดง จากนั้นจะตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2367 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 ที่อำเภอกมลาไสย จากนั้นจะข้ามแม่น้ำชีและเข้าสู่เขต จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ อำเภอจังหาร และเข้าสู่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยก่อนเข้าเมืองจะตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232ซึ่งเป็นถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด เส้นทางช่วงนี้เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ยกเว้นในเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย มีขนาด 2 ช่องจราจร

เส้นทางจะเริ่มต้นอีกครั้งในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในชื่อ ถนนปัทมานนท์ โดยแนวเส้นทางจะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232 อีกครั้ง ผ่านอำเภอจตุรพักตรพิมาน จากนั้นเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ ผ่านอำเภอเกษตรวิสัย จากนั้นตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 แล้วข้ามทางหลวงดังกล่าวลงไปทางทิศใต้ สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2081 ที่ตำบลพรหมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นจะเริ่มเส้นทางอีกครั้งที่บ้านตาฮะ ตำบลทุ่งกุลา โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2081 ไปทางตะวันตกและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางจะมุ่งหน้าไปยังทิศใต้ ข้ามแม่น้ำมูล เข้าสู่อำเภอท่าตูม อำเภอจอมพระ อำเภอเขวาสินรินทร์ (มีถนนสายแยกเข้าไปยังตัวอำเภอ) และตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293ก่อนเข้าเขตจังหวัดสุรินทร์ เส้นทางในช่วงจังหวัดร้อยเอ็ดถึงจังหวัดสุรินทร์มีขนาด 2 ช่องจราจรเป็นส่วนใหญ่และ 4-6 ช่องจราจรในช่วงอำเภอเมืองร้อยเอ็ดถึงอำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอเกษตรวิสัย (ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอ) และ อำเภอท่าตูมถึงอำเภอเมืองสุรินทร์

ในเขตเทศบางเมืองสุรินทร์ เมื่อข้ามทางรถไฟจะเปลี่ยนชื่อเป็น "ถนนจิตบำรุง" ตัดกับถนนหลักเมือง ซึ่งต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 จากนั้นเส้นทางจะเลียบคูเมืองฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนภักดีชุมพล โดยเส้นทางจะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยตัดกับถนนวงแหวนรอบเมืองอีกครั้ง จากนั้นจะเข้าสู่เขตอำเภอปราสาท และตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ที่อำเภอปราสาท จากนั้นเส้นทางจะค่อย ๆ โค้งไปยังทิศตะวันออกผ่านอำเภอกาบเชิง สิ้นสุดเส้นทางที่ด่านพรมแดนช่องจอม ชายแดนประเทศกัมพูชา สำหรับเส้นทางในช่วงเทศบาลเมืองสุรินทร์ถึงช่องจอมเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ทิศทาง: กาฬสินธุ์-ช่องจอม[1] [2]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ แยกสงเปลือย ทล.299 ไป สกลนคร ทล.299 ไป มหาสารคาม
แยกบ้านหลุบ ทล.12 ไป อ.ดอนจาน,อ.กุฉินารายณ์ ทล.12 ไป อ.ยางตลาด
กมลาไสย ถนนราษฏรบริหาร ทล.2367 ไป มหาสารคาม
แยกบ้านบ่อ ทล.2116 ไป อ.โพนทอง ทล.2116 ไป อ.ยางตลาด
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด แยกบ้านบัว ทล.232 ไป มุกดาหาร ทล.232 ไป มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด-โคกปูน
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ไป ยโสธร ถนนเทวาภิบาล ไป มหาสารคาม
แยกจตุรพักตรพิมาน ทล.232 ไป ยโสธร ทล.232 ไป มหาสารคาม
จตุรพักตรพิมาน ทล.214 ไป อ.เกษตรวิสัย ไม่มี
ตรงไป: ทล.2392 ไป อ.ปทุมรัตต์
เกษตรวิสัย แยกเกษตรวิสัย ทล.202 ไป อ.สุวรรณภูมิ ทล.202 ไป อ.พยัคฆภูมิพิสัย
สุรินทร์ ท่าตูม ทล.2081 ไป อ.ท่าตูม ทล.2081 ไป อ.ชุมพลบุรี
ตาฮะ-สุรินทร์
สุรินทร์ ท่าตูม แยกตาฮะ เชื่อมต่อจาก: ทล.215 จาก ร้อยเอ็ด
ไม่มี ทล.2081 ไป อ.ชุมพลบุรี
แยก กม.ศูนย์ ทล.2076 ไป อ.รัตนบุรี ถนนสนิทนิคมรัฐ ไป ตลาดเทศบาลท่าตูม
จอมพระ แยกสำโรง ทล.2333 ไป อ.สนม ไม่มี
ทล.2334 ไป อ.ศีขรภูมิ ไม่มี
ไม่มี ทล.2378 ไป อ.สตึก
เมืองสุรินทร์ ทล.293 ไป อุบลราชธานี ทล.293 ไป บุรีรัมย์
2486 ทล.2486 ไป ศรีสะเกษ ไม่มี
ถนนจิตบำรุง (เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์)
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สร.3038 ทางหลวงชนบท สร.3038 ไป ศรีสะเกษ ถนนศรีธนามิตร ไป บุรีรัมย์
ไม่มี ถนนสนิทนิคมรัฐ
ถนนเทศบาล 1 ไป ศรีสะเกษ ถนนเทศบาล 1
ถนนหลักเมือง ไป ศรีสะเกษ ถนนหลักเมือง ไป บุรีรัมย์
สุรินทร์-ช่องจอม
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ แยกหนองเต่า ทล.293 ไป ศรีสะเกษ ทล.293 ไป บุรีรัมย์
ปราสาท แยกปราสาท ทล.24 ไป อุบลราชธานี ทล.24 ไป นครราชสีมา
กาบเชิง แยกหินโคน ไม่มี ทล.224 ไป อ.พนมดงรัก
ทล.2122 ไป อ.สังขะ ไม่มี
แยกบ้านด่าน ทล.2283 ไป อ.สังขะ ไม่มี
แยกช่องจอม ไม่มี ทล.214 ไป ช่องจอม
ตรงไป: ทล.2328 ไป ช่องสะงำ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

  1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/46-highways-agency-8 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่8 มหาสารคาร
  2. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/47-highways-agency-9 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]