จังหวัดสุพรรณบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดสุพรรณบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ76.29%
  First party Second party
  ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (49).jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ชาติไทยพัฒนา เพื่อไทย
เขตล่าสุด 5 0
ที่นั่งที่ชนะ 4 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง1 เพิ่มขึ้น1
คะแนนเสียง 174,837 190,140
ร้อยละ 38.77 42.16

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 190,140 42.16
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 1,972 0.44
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 831 0.18
ประชากรไทย (4) 399 0.09
รักประเทศไทย (5) 12,317 2.73
พลังชล (6) 219 0.05
ประชาธรรม (7) 157 0.03
ดำรงไทย (8) 258 0.06
พลังมวลชน (9) 517 0.11
ประชาธิปัตย์ (10) 56,948 12.63
ไทยพอเพียง (11) 950 0.21
รักษ์สันติ (12) 3,602 0.80
ไทยเป็นสุข (13) 161 0.04
กิจสังคม (14) 289 0.06
ไทยเป็นไท (15) 128 0.03
ภูมิใจไทย (16) 572 0.13
แทนคุณแผ่นดิน (17) 84 0.02
เพื่อฟ้าดิน (18) 118 0.03
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 1,370 0.30
การเมืองใหม่ (20) 530 0.12
ชาติไทยพัฒนา (21) 174,837 38.77
เสรีนิยม (22) 739 0.16
ชาติสามัคคี (23) 140 0.03
บำรุงเมือง (24) 81 0.02
กสิกรไทย (25) 163 0.04
มาตุภูมิ (26) 878 0.19
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 134 0.03
พลังสังคมไทย (28) 58 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 173 0.04
มหาชน (30) 787 0.17
ประชาชนชาวไทย (31) 219 0.05
รักแผ่นดิน (32) 163 0.04
ประชาสันติ (33) 147 0.03
ความหวังใหม่ (34) 58 0.01
อาสามาตุภูมิ (35) 39 0.01
พลังคนกีฬา (36) 102 0.02
พลังชาวนาไทย (37) 121 0.03
ไทยสร้างสรรค์ (38) 34 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 181 0.04
มหารัฐพัฒนา (40) 389 0.09
บัตรดี 451,005 91.97
บัตรเสีย 28,411 5.79
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,010 2.24
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 490,426 76.29
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 642,872 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภอดอนเจดีย์ (เฉพาะตำบลไร่รถ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา สรชัด สุจิตต์ (21) 48,807 54.56
เพื่อไทย พันตำรวจเอก ปรีดี เจริญศิลป์ (1) 30,978 34.63
ประชาธิปัตย์ อิสระ บุญญาอรุณเนตร (10) 9,116 10.19
เพื่อฟ้าดิน ใบพุทธ อโศกตระกูล (18) 292 0.33
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ชาติ อินทนะ (2) 186 0.21
พลังคนกีฬา จันทร์ฉาย อึ้งมณีภรณ์ (36) 73 0.08
ผลรวม 89,452 100.00
บัตรดี 89,452 89.42
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,318 4.32
บัตรเสีย 6,265 6.26
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 100,035 76.47
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,822 100.00
ชาติไทยพัฒนา รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง (เฉพาะตำบลบางเลน ตำบลบางตาเถร ตำบลบางตะเคียน ตำบลบ้านกุ่ม ตำบลหัวโพธิ์ ตำบลบางพลับ ตำบลเนินพระปรางค์ ตำบลบ้านช้าง ตำบลต้นตาล ตำบลศรีสำราญ ตำบลดอนมะนาว และเทศบาลเมืองสองพี่น้อง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา ชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ (21)* 50,068 57.76
เพื่อไทย พลตรี เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ (1) 28,003 32.31
ประชาธิปัตย์ สุมิตรา บุญญาอรุณเนตร (10) 7,231 8.34
รักษ์สันติ รชต์พงษ์ มาคงกุล (12) 669 0.77
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย เนติ สกุลพราหมณ์ (19) 460 0.53
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วิรัช ชัยรอด (2) 218 0.25
พลังคนกีฬา พันตรี ฐานันดร สุวรรณนคร (36) 30 0.03
ผลรวม 86,679 100.00
บัตรดี 86,679 91.69
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,286 2.42
บัตรเสีย 5,564 5.89
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 94,529 74.40
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,052 100.00
ชาติไทยพัฒนา รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภออู่ทอง อำเภอสองพี่น้อง (เฉพาะตำบลทุ่งคอก เทศบาลตำบลทุ่งคอก ตำบลหนองบ่อ และตำบลบ่อสุพรรณ) และอำเภอดอนเจดีย์ (เฉพาะตำบลสระกระโจมและเทศบาลตำบลสระกระโจม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา นพดล มาตรศรี (21)* 50,969 60.36
เพื่อไทย ยุทธนา ลับบัวงาม (1) 24,301 28.78
ประชาธิปัตย์ อนันต์ จินดาไตรรัตน์ (10) 8,230 9.75
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ทวี ณรงค์พันธ์ (19) 580 0.69
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ปรีชา เณรแตง (2) 281 0.33
เพื่อฟ้าดิน แก้วตะวัน พวงบุบผา (18) 47 0.06
ผลรวม 84,448 100.00
บัตรดี 84,448 88.77
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,411 3.59
บัตรเสีย 7,266 7.64
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95,085 75.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 126,593 100.00
ชาติไทยพัฒนา รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอสามชุก อำเภอศรีประจันต์ อำเภอดอนเจดีย์ (เฉพาะตำบลดอนเจดีย์ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย และตำบลทะเลบก) และอำเภอหนองหญ้าไซ (เฉพาะตำบลหนองหญ้าไซ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ และตำบลหนองโพธิ์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา พัชรี โพธสุธน (21)* 46,854 51.34
เพื่อไทย เทียนชัย ปิ่นวิเศษ (1) 38,638 42.34
ประชาธิปัตย์ บุญส่ง เพ็ชรวงษ์ (10) 5,145 5.64
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย บุญลือ นิลพลอย (19) 322 0.35
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ประสงค์ ชูวงษ์ (2) 303 0.33
ผลรวม 91,262 100.00
บัตรดี 91,262 89.74
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,652 3.59
บัตรเสีย 6,787 6.67
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,701 78.62
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,364 100.00
ชาติไทยพัฒนา รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอด่านช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอหนองหญ้าไซ (เฉพาะตำบลหนองราชวัตร ตำบลแจงงาม ตำบลหนองขาม และตำบลทัพหลวง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สหรัฐ กุลศรี (1) 46,940 52.43
ชาติไทยพัฒนา มุกดา เที่ยงธรรม (21) 36,351 40.60
ประชาธิปัตย์ สุขสันต์ คงคา (10) 4,925 5.50
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พันตำรวจโท ราชศักดิ์ คงสว่าง (2) 1,040 1.16
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย บังอร จันทร์สุวรรณ (19) 272 0.30
ผลรวม 89,528 100.00
บัตรดี 89,528 90.36
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,713 2.74
บัตรเสีย 6,835 6.90
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,076 76.78
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,041 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]