จังหวัดสุพรรณบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดสุพรรณบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค ชาติไทยพัฒนา อนาคตใหม่ ภูมิใจไทย
เขตล่าสุด 4 พรรคใหม่ 0
ที่นั่งที่ชนะ 4 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 255,920 73,409 40,993
ร้อยละ 52.70 15.12 8.44

  Fourth party
 
พรรค เพื่อไทย
เขตล่าสุด 1
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease1
คะแนนเสียง 33,368
ร้อยละ 6.87

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] ลดลงจากเดิม 1 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ชาติไทยพัฒนา 4 255,920 52.70% 4 Steady 100.00%
อนาคตใหม่ 4 73,409 15.12% 0 Steady 0.00%
ภูมิใจไทย 4 40,993 8.44% 0 Steady 0.00%
เพื่อไทย 1 33,368 6.87% 0 Decrease1 0.00%
อื่น ๆ 99 81,910 16.87% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 112 485,600 100.00% 4 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
ชาติไทยพัฒนา
  
52.70%
อนาคตใหม่
  
15.12%
ภูมิใจไทย
  
8.44%
เพื่อไทย
  
6.87%
อื่น ๆ
  
16.87%
ที่นั่ง
ชาติไทยพัฒนา
  
100.00%
อนาคตใหม่
  
0.00%
ภูมิใจไทย
  
0.00%
เพื่อไทย
  
0.00%

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภอบางปลาม้า (ยกเว้นตำบลวังน้ำเย็น ตำบลมะขามล้ม ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลบางใหญ่ ตำบลกฤษณา และตำบลสาลี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา สรชัด สุจิตต์ (6)* 67,149 55.17
อนาคตใหม่ อัศวรักษ์ ผดุงชีวิต (8) 25,414 20.88
พลังประชารัฐ ศุภกิจ กลิ่นหอม (9) 11,867 9.75
ประชาธิปัตย์ อิสระ บุญญาอรุณเนตร (2) 4,410 3.62
เสรีรวมไทย ร้อยตรี ชลิต จิตตนาคินทร์ (5) 4,125 3.39
เศรษฐกิจใหม่ สุเทพ วังกรานต์ (15) 1,368 1.12
เพื่อชาติ พรพิไล บุตรดา (19) 1,253 1.03
ชาติพัฒนา อำพรรัตน์ สุนทรวิภาต (7) 892 0.73
พลังปวงชนไทย บุญเสริม แผนสมบูรณ์ (23) 703 0.58
รวมใจไทย ขวัญชัย เหลืองพิทักษ์ (1) 632 0.53
ประชาไทย ปรางชิด ไชนาท (26) 575 0.47
รวมพลังประชาชาติไทย รัตนา สมบูรณ์วิทย์ (13) 495 0.41
พลังท้องถิ่นไท ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ ดอกลำเจียก (3) 483 0.40
ภูมิใจไทย อดุลย์ ศรีดี (14) 474 0.39
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ศักดิ์ชัย เจริญวัย (16) 431 0.35
สยามพัฒนา ไปรยา สอิ้งทอง (4) 353 0.29
พลังธรรมใหม่ สุวรรณ โพธิ์สิงห์ (10) 311 0.26
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ปั้น บุญศรี (20) 170 0.14
ประชาภิวัฒน์ ทวิชช์ ซังยืนยง (11) 169 0.14
ประชาธิปไตยใหม่ จ่าสิบตำรวจ ณัณไพโรจณ์ พัวจันทร์ดี (18) 117 0.10
ไทรักธรรม พรทิพย์ สามงามแสน (27) 99 0.08
ประชาธรรมไทย นงนุช มะลิทอง (25) 77 0.06
ประชาชนปฏิรูป พัชรี ปุ่นเจริญ (17) 75 0.06
กรีน ฉลวย เชิดฉันท์ (24) 69 0.06
ไทยรักษาชาติ ชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ (12)*†
ครูไทยเพื่อประชาชน เทพชัย จันทร์เคน (21)
พลังชาติไทย ณัฐวรินทร คิรินทร์ณิชกุล (22)
ผลรวม 121,711 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาติไทยพัฒนา รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอสองพี่น้อง อำเภอบางปลาม้า (เฉพาะตำบลวังน้ำเย็น ตำบลมะขามล้ม ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลบางใหญ่ ตำบลกฤษณา และตำบลสาลี) และอำเภออู่ทอง (ยกเว้นตำบลอู่ทอง ตำบลหนองโอ่ง ตำบลดอนคา ตำบลพลับพลาไชย และตำบลบ้านโข้ง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (2)✔ 69,274 59.51
อนาคตใหม่ สุเมธ เรืองเดช (15) 22,668 19.47
พลังประชารัฐ พงศ์พิชาญ ดามาพงศ์ (7) 10,414 8.95
เสรีรวมไทย สุดใจ เอี่ยมสอาด (8) 3,464 2.98
ประชาธิปัตย์ วิสุทธิ์ สุนทรวิภาต (13) 2,301 1.98
เพื่อชาติ ภรณ์พัฒนา อุบาลี (16) 1,186 1.02
เศรษฐกิจใหม่ สกุลไทย เมฆฉาย (24) 1,155 0.99
รวมพลังประชาชาติไทย ธนศักดิ์ อินทร์น้อย (1) 873 0.75
พลังธรรมใหม่ ไพรัช อบเชย (3) 869 0.75
รวมใจไทย จตุพล สิงห์มรกต (5) 697 0.60
ครูไทยเพื่อประชาชน เตชสิทธิ์ หล่ำนะโรจน์ (22) 659 0.57
ชาติพัฒนา สุชาติ ฤทธิเดช (12) 416 0.36
ภูมิใจไทย วิรัช ชัยรอด (10) 414 0.36
พลังท้องถิ่นไท พรเทพ ทัศนสุวรรณ (6) 333 0.29
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ถนอม เจดีย์ (21) 320 0.27
พลังชาติไทย สุวรรณ ชาวโพนทอง (26) 193 0.17
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย บัณฑิต หงษ์ว่อง (9) 183 0.16
ไทรักธรรม สุนทร สามงามแสน (27) 176 0.15
ประชาธิปไตยใหม่ สุรนีย์ ประเสริฐศรี (17) 149 0.13
ประชาภิวัฒน์ แสงชัย อำนวยวัฒนกุล (14) 148 0.13
กรีน สุมิตร เอมสมบุญ (23) 148 0.13
สยามพัฒนา ชินพรรธน์ ธันยวิโรจน์ (11) 127 0.11
พลังปวงชนไทย ฐนคร พันธ์อิ่ม (19) 89 0.08
ประชาไทย ชูเกียรติ อุระวัฒน์ (25) 84 0.07
ประชาชนปฏิรูป สุภัคจิรา ตึ๋งพันธุ์ (20) 67 0.06
ไทยรักษาชาติ พลตรี เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ (4)
เพื่อนไทย ศิริ สุขสวัสดิ์ (18)
ผลรวม 116,407 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาติไทยพัฒนา รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอสามชุก อำเภอศรีประจันต์ อำเภอดอนเจดีย์ (เฉพาะตำบลไร่รถ ตำบลดอนเจดีย์ และตำบลหนองสาหร่าย) และอำเภออู่ทอง (เฉพาะตำบลอู่ทอง ตำบลหนองโอ่ง ตำบลดอนคา ตำบลพลับพลาไชย และตำบลบ้านโข้ง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา ประภัตร โพธสุธน (11)✔ 59,783 45.83
ภูมิใจไทย จองชัย เที่ยงธรรม (3)✔ 39,726 30.45
อนาคตใหม่ ทวีศักดิ์ ฐานบัญชา (7) 13,933 10.68
พลังประชารัฐ ยุทธนา ลับบัวงาม (5) 5,377 4.12
เพื่อชาติ สุนิสา หาญกล้า (15) 2,858 2.19
เสรีรวมไทย พันตำรวจโท สีหราช อยู่สุวรรณ (10) 1,896 1.45
ประชาธิปัตย์ พลตำรวจตรี มณฑล มีอนันต์ (1) 1,649 1.26
เศรษฐกิจใหม่ กำจัด ใจดี (14) 1,018 0.78
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย เนติ สกุลพราหมณ์ (23) 764 0.59
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อำนาจ ศรีสุราษฎร์ (4) 508 0.39
รวมพลังประชาชาติไทย สมควร เณรจาที (2) 500 0.38
ชาติพัฒนา นพรัตน์ แจ่มจำรัส (13) 397 0.30
พลังชาติไทย บุญมา ปิ่นกระจัน (22) 373 0.29
พลังไทยรักชาติ ณรงค์ ไทยศรี (21) 255 0.20
พลังปวงชนไทย จ่าสิบเอก ภูวดิษฐ์ นรการ (19) 199 0.15
ประชาธิปไตยใหม่ ธนารัตน์ โพธิ์บุรีพานิช (16) 187 0.14
ประชาภิวัฒน์ อติโรจน์ สุขสวัสดิ์ (8) 155 0.12
รวมใจไทย ธนพิสิฐ ว่องจิรารัศมิ์ (6) 152 0.12
พลังธรรมใหม่ ณมนต์ เรืองสวัสดิ์ (9) 127 0.10
ประชาไทย บุญศักย์ พวงพั่วเพชร (29) 111 0.09
กรีน สมาน วงษ์กัณหา (25) 98 0.08
แผ่นดินธรรม ยงยุทธ พรรณกลิ่น (26) 93 0.07
ครูไทยเพื่อประชาชน ชวัลภ์ พันธุ์จบสิงห์ (24) 89 0.07
พลังท้องถิ่นไท ประเทือง จินดาวงษ์ (17) 76 0.06
ประชาธรรมไทย สวรส สว่างศรี (27) 64 0.05
ประชาชนปฏิรูป ธัญวิสิฏฐ์ ทับทิมทอง (20) 42 0.03
ไทรักธรรม ธนัชญ์พงษ์ ทองไหลรวม (28) 27 0.02
ไทยรักษาชาติ เทียนชัย ปิ่นวิเศษ (12)
เพื่อนไทย บำรุง อภิเดช (18)
ผลรวม 130,457 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาติไทยพัฒนา รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอด่านช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอหนองหญ้าไซ และอำเภอดอนเจดีย์ (เฉพาะตำบลทะเลบกและตำบลสระกระโจม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา เสมอกัน เที่ยงธรรม (4)✔ 59,714 51.03
เพื่อไทย สหรัฐ กุลศรี (5)* 33,368 28.51
อนาคตใหม่ สังวร แตงทอง (6) 11,394 9.74
พลังประชารัฐ สุจินต์ ศรีวิเชียร (16) 5,777 4.94
เศรษฐกิจใหม่ บรรจง ราตรี (24) 1,781 1.52
ประชาธิปัตย์ เอกนรินทร์ คำทอง (9) 1,289 1.10
ประชาธรรมไทย กรรณิการ์ อินทร์แปลง (25) 602 0.51
พลังธรรมใหม่ ประชุม กาฬษร (2) 405 0.35
ภูมิใจไทย พันตำรวจโท ราชศักดิ์ คงสว่าง (12) 379 0.32
เพื่อชาติ กัลยาณี เฉวียงวาศ (14) 368 0.31
พลังชาติไทย นาฏยา นุชนารถ (27) 283 0.24
ประชาไทย ประจวบ เจตนะเสน (29) 196 0.17
ชาติพัฒนา มาโนต แพพิพัฒน์ (11) 183 0.16
รวมพลังประชาชาติไทย นิมิตร สมบูรณ์วิทย์ (10) 171 0.15
กรีน เสอะเยียเบ่อ งามยิ่ง (23) 161 0.14
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย จ่าสิบเอก วัฒนชัย เจริญศรี (7) 143 0.12
แผ่นดินธรรม ศรีไพล เบ็ญจวรรณ (26) 128 0.11
ประชาภิวัฒน์ สุขสันต์ คงคา (8) 113 0.10
ประชาธิปไตยใหม่ อนุรักษ์ อยู่สายชล (15) 107 0.09
ครูไทยเพื่อประชาชน คำเขียน เพ็งอุ่น (22) 101 0.09
พลังท้องถิ่นไท เครือจรรย์ เรือนทองคำ (13) 83 0.07
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ประยูร คนสูงดี (21) 80 0.07
ประชาชนปฏิรูป กชพร ฤทธิดำรงโภคิน (19) 70 0.06
ฐิตินันท์ นุ่มบัว (20) 64 0.05
ไทรักธรรม พันโท รุ่ง ผิวชอุ่ม (28) 48 0.04
พลังปวงชนไทย นพดล เอมบัณฑิตย์ (18) 17 0.01
ไทยรักษาชาติ ไพโรจน์ ลีรัตนนุรัตน์ (1)
เสรีรวมไทย สานัน สถาปกาญพงศ์ (3)
เพื่อนไทย มานพพ์ กลิ่นเกษร (17)
ผลรวม 117,025 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาติไทยพัฒนา ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

อ้างอิง[แก้]

  1. ไทยพีบีเอส (4 กุมภาพันธ์ 2562). ""สุพรรณบุรี" แข่งขันดุเดือด 15 พรรคส่งผู้สมัครชิงที่นั่ง ส.ส." Thai PBS. สืบค้นเมื่อ 3 กันยายน 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]