จังหวัดหนองคายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดหนองคายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
ไทย
← พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ68.19%
  First party Second party
  Samak Sundaravej.JPG Suwit Khunkitti.jpg
พรรค พลังประชาชน เพื่อแผ่นดิน
เขตล่าสุด 0 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 6 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase6 Steady0
คะแนนเสียง 251,883 67,605
ร้อยละ 66.16 17.76

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พรรคพลังประชาชน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 6 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 3[แก้]

กลุ่มจังหวัดที่ 3 ประกอบไปด้วยจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 10 จังหวัด

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 340,507 9.39
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 87,081 2.40
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 525,934 14.50
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 35,670 0.98
ประชาราช (9) 52,310 1.44
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 2,398,849 66.16
ชาติไทย (13) 50,827 1.40
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 40,965 1.13
ชาติสามัคคี (16) 6,961 0.19
ความหวังใหม่ (17) 31,776 0.88
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 19,922 0.55
ไทเป็นไท (20) 25,873 0.71
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 9,305 0.26
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29)
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 3,625,980 92.66
บัตรเสีย 205,499 5.25
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 81,877 2.09
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 3,913,357 71.10
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,504,061 100.00

ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 3[แก้]

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 3 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคพลังประชาชน ศรีเมือง เจริญศิริ
ชวลิต วิชยสุทธิ์
สุขุมพงศ์ โง่นคำ
ธนเทพ ทิมสุวรรณ
กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
เทวฤทธิ์ นิกรเทศ
วีระ รักความสุข
พรรคประชาธิปัตย์ สุทัศน์ เงินหมื่น
รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
พรรคเพื่อแผ่นดิน พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดหนองคาย[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดหนองคาย
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 67,605 17.76
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 3,429 0.90
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 40,410 10.61
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 2,445 0.64
ประชาราช (9) 3,355 0.88
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 251,883 66.16
ชาติไทย (13) 2,649 0.70
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 3,602 0.95
ชาติสามัคคี (16) 494 0.13
ความหวังใหม่ (17) 1,888 0.50
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 696 0.18
ไทเป็นไท (20) 1,566 0.41
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 678 0.18
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29)
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 380,700 92.51
บัตรเสีย 22,167 5.39
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,627 2.10
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 411,494 68.19
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 603,415 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอสังคม อำเภอโพนพิสัย อำเภอสระใคร อำเภอรัตนวาปี และอำเภอโพธิ์ตาก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดหนองคาย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย (13)* 99,850 50.37
พลังประชาชน ชมภู จันทาทอง (15) 94,705 47.77
พลังประชาชน สมคิด บาลไธสง (14) 90,841 45.83
เพื่อแผ่นดิน พิทักษ์ ศรีตะบุตร (7)✔ 59,036 29.78
เพื่อแผ่นดิน มารุต มัสยวาณิช (8) 50,085 25.27
เพื่อแผ่นดิน ปราการ อินทร์รอด (9) 43,192 21.79
มัชฌิมาธิปไตย กฤษดา ทองอยู่ (12) 19,082 9.63
ประชาธิปัตย์ ชมพูนุท นาครทรรพ (16) 18,493 9.33
ประชาธิปัตย์ แสงธรรม หัสดี (17) 12,076 6.09
ประชาธิปัตย์ สานิตย์ นามบุปผา (18) 8,522 4.30
รวมใจไทยชาติพัฒนา เศวต เทศประสิทธิ์ (5) 5,256 2.65
ความหวังใหม่ สมปอง นิลเกตุ (1) 4,891 2.47
มัชฌิมาธิปไตย เพิ่มศักดิ์ พูนทรัพย์ โคตรชมภู (10) 4,706 2.37
มัชฌิมาธิปไตย ฤทธิ์เดช คำแพงศรี (11) 4,501 2.27
รวมใจไทยชาติพัฒนา พีรพัฒน์ พูลพัฒน์ (6) 4,110 2.07
ความหวังใหม่ สุนทร นิลเกตุ (3)✔ 3,434 1.73
รวมใจไทยชาติพัฒนา วิทูล ประพฤติ (4) 2,844 1.43
ความหวังใหม่ เสกสรรค์ นิลเกตุ (2) 2,524 1.27
ประชากรไทย นวพล สริกรรณ์ (19) 1,294 0.65
ประชากรไทย อาทิตยา สุวรรณวงษ์ (20) 854 0.43
ประชากรไทย สุกัลป์ พรหมกลาง (21) 811 0.41
ไทยร่ำรวย นิรัชดา แสงสุวรรณ (25) 749 0.38
ประชามติ อาทิตย์ สารธิมา (23) 678 0.34
ไทเป็นไท อังคาร ศรีสวาท (29) 619 0.31
ไทยร่ำรวย ปริยาภัทร พัดเพ็ง (26) 598 0.30
ประชามติ ถนอม วงศ์ภูดร (24) 571 0.29
ไทยร่ำรวย ติณณ์ พานุรักษ์ (27) 478 0.24
ประชามติ อรพินธุ์ เหล่าลูกอินทร์ (22) 419 0.21
ไทเป็นไท นิวัฒน์ เรียบพร (28) 337 0.17
ไทเป็นไท บุญถม สอนคำหาร (30) 316 0.16
บัตรดี 198,232 93.34
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,996 4.24
บัตรเสีย 5,133 2.42
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 212,361 66.98
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 317,054 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล อำเภอบุ่งคล้า และอำเภอเฝ้าไร่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดหนองคาย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน ยุทธพงษ์ แสงศรี (2) 96,495 50.74
พลังประชาชน เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ (1) 92,584 48.68
พลังประชาชน ไตรรงค์ ติธรรม (3) 91,605 48.17
เพื่อแผ่นดิน นิพนธ์ คนขยัน (4)* 69,475 36.53
เพื่อแผ่นดิน สงกรานต์ คำพิไสย์ (6)* 67,591 35.54
เพื่อแผ่นดิน นริศรา วงศ์ภูมี (5) 62,689 32.96
มัชฌิมาธิปไตย สุเมธ พรมพันห่าว (7)✔ 10,250 5.39
ประชาราช ปั่น เนตมุก (12) 6,681 3.51
ประชาธิปัตย์ วินัย ติยะบุตร (13) 4,518 2.38
ประชาธิปัตย์ สากล นันทรักษ์ (14) 3,780 1.99
ประชาธิปัตย์ ธมนกร ธะวาติ (15) 3,536 1.86
ประชาราช ไพฑูรย์ สุภาปุ (10) 1,833 0.96
มัชฌิมาธิปไตย เฉลียง พรหมอารักษ์ (8) 1,465 0.77
มัชฌิมาธิปไตย สมาน รัตนติสร้อย (9) 1,347 0.71
รวมใจไทยชาติพัฒนา ประมวล บุญขัน (16) 1,105 0.58
รวมใจไทยชาติพัฒนา ปฏิวัติ จันทจร (17) 884 0.46
ประชาราช ธัญญา กิราชัย (11) 841 0.44
ไทเป็นไท บัวตอง ป้องปก (23) 666 0.35
ประชามติ ประหยัด บุญนาง (20) 559 0.29
ไทเป็นไท สำเนียง ตาระบัติ (22) 546 0.29
ประชามติ ประพจน์ จันทลีลา (19) 488 0.26
รวมใจไทยชาติพัฒนา ศรราม ระหา (18) 474 0.25
ไทเป็นไท ปัญญา บุบผาดา (24) 432 0.23
ประชามติ หอมมา อินทะกุมาร (21) 338 0.18
ไทยร่ำรวย พรนิมิตร อักษรศรี (26) 262 0.14
ไทยร่ำรวย สมคิด ศรีภา (25) 137 0.07
ไทยร่ำรวย วีระศักดิ์ ภานุรักษ์ (27) 129 0.07
บัตรดี 190,171 95.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,174 2.60
บัตรเสีย 3,980 2.00
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 199,325 69.91
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 286,361 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:หนองคายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย