จังหวัดหนองคายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดหนองคายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
จังหวัดหนองคาย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ68.59%
  First party Second party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 3 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 179,927 23,921
ร้อยละ 77.26 10.27

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 3 ที่นั่ง ภายหลังจากการแยกพื้นที่บางส่วนของจังหวัดหนองคายจัดตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬ แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดหนองคาย
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 179,927 77.26
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 5,846 2.51
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 587 0.25
ประชากรไทย (4) 221 0.09
รักประเทศไทย (5) 3,777 1.62
พลังชล (6) 160 0.07
ประชาธรรม (7) 57 0.02
ดำรงไทย (8) 35 0.02
พลังมวลชน (9) 104 0.04
ประชาธิปัตย์ (10) 23,921 10.27
ไทยพอเพียง (11) 113 0.05
รักษ์สันติ (12) 1,067 0.46
ไทยเป็นสุข (13) 41 0.02
กิจสังคม (14) 383 0.16
ไทยเป็นไท (15) 214 0.09
ภูมิใจไทย (16) 11,268 4.84
แทนคุณแผ่นดิน (17) 73 0.03
เพื่อฟ้าดิน (18) 76 0.03
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 73 0.03
การเมืองใหม่ (20) 161 0.07
ชาติไทยพัฒนา (21) 2,917 1.25
เสรีนิยม (22) 329 0.14
ชาติสามัคคี (23) 56 0.02
บำรุงเมือง (24) 34 0.01
กสิกรไทย (25) 37 0.02
มาตุภูมิ (26) 244 0.10
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 27 0.01
พลังสังคมไทย (28) 22 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 100 0.04
มหาชน (30) 185 0.08
ประชาชนชาวไทย (31) 23 0.01
รักแผ่นดิน (32) 31 0.01
ประชาสันติ (33) 31 0.01
ความหวังใหม่ (34) 175 0.08
อาสามาตุภูมิ (35) 35 0.02
พลังคนกีฬา (36) 276 0.12
พลังชาวนาไทย (37) 24 0.01
ไทยสร้างสรรค์ (38) 12 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 136 0.06
มหารัฐพัฒนา (40) 101 0.04
บัตรดี 232,899 92.51
บัตรเสีย 14,623 5.81
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,221 1.68
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 251,743 68.59
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 367,002 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอสระใคร อำเภอเมืองหนองคาย (ยกเว้นตำบลเวียงคุก และตำบลพระธาตุบังพวน) และอำเภอโพนพิสัย (เฉพาะตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลทุ่งหลวง และตำบลสร้างนางขาว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดหนองคาย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย (1)* 44,829 56.24
ภูมิใจไทย เอกชัย หัสดี (16) 27,098 33.99
ประชาธิปัตย์ ชมพูนุท นาครทรรพ (10) 7,473 9.37
ความหวังใหม่ พจนินท์ เวสสาพรม (34) 315 0.40
ผลรวม 79,715 100.00
บัตรดี 79,715 91.88
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,309 3.81
บัตรเสีย 3,736 4.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,760 70.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,951 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอรัตนวาปี อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอโพนพิสัย (ยกเว้นตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลทุ่งหลวง และตำบลสร้างนางขาว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดหนองคาย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สมคิด บาลไธสง (1)* 51,014 66.25
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พิทักษ์ ศรีตะบุตร (2)✔ 22,539 29.27
ภูมิใจไทย ชัยวัชร์ นามขันธ์ (16) 1,898 2.46
ประชาธิปัตย์ เทวัน พันลำ (10) 1,492 1.94
ความหวังใหม่ วิเชียร มหาฤทธิ์ (34) 33 0.04
เพื่อนเกษตรไทย ดาบตำรวจ ประจักษ์ กางพันเทศ (39) 14 0.02
ชาติสามัคคี พิชัยยุทธ นาพิสาร (23) 13 0.02
ผลรวม 77,003 100.00
บัตรดี 77,003 95.01
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,057 1.30
บัตรเสีย 2,988 3.69
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81,048 66.91
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,132 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอสังคม อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อ และอำเภอเมืองหนองคาย (เฉพาะตำบลเวียงคุก และตำบลพระธาตุบังพวน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดหนองคาย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ชมภู จันทาทอง (1)* 58,413 74.55
ภูมิใจไทย เจริญ จันทวงศ์ (16) 14,318 18.27
ประชาธิปัตย์ สานิตย์ นามบุปผา (10) 4,838 6.17
มาตุภูมิ สมพงษ์ พรหมกลาง (26) 611 0.78
เพื่อนเกษตรไทย บุญชู สาเสี่ยน (39) 170 0.22
ผลรวม 78,350 100.00
บัตรดี 78,350 93.35
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,906 2.27
บัตรเสีย 3,679 4.38
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,935 68.28
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,919 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

การเลือกตั้งใหม่[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ในภายหลังประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ใบเหลืองแก่นายสมคิด บาลไธสง ว่าที่ ส.ส.เขต 2 จังหวัดหนองคาย พรรคเพื่อไทย และมติดังกล่าวมีผลให้ กกต. ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย โดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่คือวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

ซึ่งในกรณีที่ถูกใบเหลืองและต้องเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครเดิมในเขตจากทุกพรรคจะเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง

ผลการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดหนองคาย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สมคิด บาลไธสง (1) Yellow card.svg 46,836 80.50 +14.25
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พิทักษ์ ศรีตะบุตร (2)✔ 10,891 18.72 -10.55
ภูมิใจไทย ชัยวัชร์ นามขันธ์ (16) 280 0.48 -1.98
ประชาธิปัตย์ เทวัน พันลำ (10) 154 0.26 -1.68
ความหวังใหม่ วิเชียร มหาฤทธิ์ (34) 10 0.02 -0.02
เพื่อนเกษตรไทย ดาบตำรวจ ประจักษ์ กางพันเทศ (39) 6 0.01 -0.01
ชาติสามัคคี พิชัยยุทธ นาพิสาร (23) 5 0.01 -0.01
ผลรวม 58,182 100.00
บัตรดี 58,182 97.01
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 599 1.00
บัตรเสีย 1,192 1.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 59,973 49.51
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,132 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)