จังหวัดสุโขทัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดสุโขทัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ74.64%
  First party Second party Third party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย เพื่อไทย
เขตล่าสุด 2 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 2 2 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 เพิ่มขึ้น2 Steady0
คะแนนเสียง 137,626 34,017 107,798
ร้อยละ 43.25 10.69 33.88

  Fourth party Fifth party
  ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (49).jpg Suwit Khunkitti.jpg
พรรค ชาติไทยพัฒนา กิจสังคม
เขตล่าสุด 1 1
ที่นั่งที่ชนะ 0 ไม่ส่งผู้สมัคร
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง1 ลดลง1
คะแนนเสียง 10,832 325
ร้อยละ 3.40 0.10

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสุโขทัย
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 107,798 33.88
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 8,239 2.59
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,487 0.47
ประชากรไทย (4) 385 0.12
รักประเทศไทย (5) 5,814 1.83
พลังชล (6) 311 0.10
ประชาธรรม (7) 136 0.04
ดำรงไทย (8) 109 0.03
พลังมวลชน (9) 680 0.21
ประชาธิปัตย์ (10) 137,626 43.25
ไทยพอเพียง (11) 718 0.23
รักษ์สันติ (12) 1,273 0.40
ไทยเป็นสุข (13) 95 0.03
กิจสังคม (14) 325 0.10
ไทยเป็นไท (15) 652 0.21
ภูมิใจไทย (16) 34,017 10.69
แทนคุณแผ่นดิน (17) 179 0.06
เพื่อฟ้าดิน (18) 144 0.05
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 469 0.15
การเมืองใหม่ (20) 285 0.09
ชาติไทยพัฒนา (21) 10,832 3.40
เสรีนิยม (22) 563 0.18
ชาติสามัคคี (23) 139 0.04
บำรุงเมือง (24) 66 0.02
กสิกรไทย (25) 157 0.05
มาตุภูมิ (26) 793 0.25
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 66 0.02
พลังสังคมไทย (28) 60 0.02
เพื่อประชาชนไทย (29) 182 0.06
มหาชน (30) 2,562 0.81
ประชาชนชาวไทย (31) 205 0.06
รักแผ่นดิน (32) 72 0.02
ประชาสันติ (33) 125 0.04
ความหวังใหม่ (34) 45 0.01
อาสามาตุภูมิ (35) 100 0.03
พลังคนกีฬา (36) 997 0.31
พลังชาวนาไทย (37) 91 0.03
ไทยสร้างสรรค์ (38) 28 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 173 0.05
มหารัฐพัฒนา (40) 182 0.06
บัตรดี 318,180 92.39
บัตรเสีย 19,635 5.70
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,578 1.91
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 344,393 74.64
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 461,405 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอศรีสำโรง และอำเภอเมืองสุโขทัย (ยกเว้นตำบลปากพระ ตำบลบ้านหลุม ตำบลบ้านสวน และตำบลตาลเตี้ย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสุโขทัย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ วิรัตน์ วิริยะพงษ์ (10)* 34,230 45.32
ภูมิใจไทย ประศาสตร์ ทองปากน้ำ (16)✔ 29,241 38.72
เพื่อไทย พันตำรวจโท มงกุฎ รักบุญประเสริฐ (1) 11,309 14.97
รักษ์สันติ ศราวุฒิ ปรีดากัญญารัตน์ (12) 519 0.69
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ธานี ทวนหอม (2) 122 0.16
เพื่อนเกษตรไทย ชัยวัฒน์ สุดสวาท (39) 53 0.07
พลังคนกีฬา ร้อยตำรวจตรี มานิตย์ สุขวัฒน์ (36) 50 0.07
ผลรวม 75,524 100.00
บัตรดี 75,524 90.20
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,224 3.85
บัตรเสีย 4,980 5.95
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,728 75.17
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 111,387 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอคีรีมาศ อำเภอกงไกรลาศ และอำเภอเมืองสุโขทัย (เฉพาะตำบลปากพระ ตำบลบ้านหลุม ตำบลบ้านสวน และตำบลตาลเตี้ย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสุโขทัย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล (10)* 33,263 41.34
ภูมิใจไทย เกียรติศักดิ์ ต้นประสงค์ (16) 23,188 28.82
เพื่อไทย ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง (1) 21,612 26.86
มาตุภูมิ กุศลหมีเทศริ์ ศรีอารวงศา (26)✔ 2,247 2.79
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ยุ้ย นินทะกาล (2) 148 0.18
ผลรวม 80,458 100.00
บัตรดี 80,458 91.81
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,669 1.90
บัตรเสีย 5,509 6.29
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,636 74.86
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,066 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอสวรรคโลก (ยกเว้นตำบลนาทุ่ง ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลในเมือง และตำบลคลองยาง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสุโขทัย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล (16) 27,671 35.09
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ (2)* 27,547 34.94
ประชาธิปัตย์ สมชาย คำเตือนใจ (10) 11,879 15.07
เพื่อไทย พันโท พรชัย แสงสว่าง (1) 11,634 14.76
เพื่อนเกษตรไทย ศุภชัย โตนดดง (39) 119 0.15
ผลรวม 78,850 100.00
บัตรดี 78,850 90.79
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,355 2.71
บัตรเสีย 5,645 6.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,850 73.41
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,309 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก กิจสังคม

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร และอำเภอสวรรคโลก (เฉพาะตำบลนาทุ่ง ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลในเมือง และตำบลคลองยาง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสุโขทัย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย มนู พุกประเสริฐ (16) 25,934 32.75
ชาติไทยพัฒนา อารยะ ชุมดวง (21)* 21,594 27.27
เพื่อไทย ฐิติพร เขียวฤทธิ์ (1) 18,852 23.81
ประชาธิปัตย์ โด่ง แสวงลาภ (10) 12,488 15.77
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน บุญธรรม ชาวเขียววงศ์ (2) 326 0.41
ผลรวม 79,194 100.00
บัตรดี 79,194 91.89
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,772 2.06
บัตรเสีย 5,215 6.05
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,181 75.17
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,643 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา

การเลือกตั้งใหม่[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ในภายหลังประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ใบเหลืองแก่นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล ว่าที่ ส.ส.เขต 3 จังหวัดสุโขทัย พรรคภูมิใจไทย และมติดังกล่าวมีผลให้ กกต. ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสุโขทัย โดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่คือวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

ซึ่งในกรณีที่ถูกใบเหลืองและต้องเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครเดิมในเขตจากทุกพรรคจะเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง

ผลการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสุโขทัย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล (16) Yellow card.svg 34,150 52.35 +17.26
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ (2)✔ 22,815 34.98 +0.04
เพื่อไทย พันโท พรชัย แสงสว่าง (1) 4,316 6.62 -8.14
ประชาธิปัตย์ สมชาย คำเตือนใจ (10) 3,925 6.02 -9.05
เพื่อนเกษตรไทย ศุภชัย โตนดดง (39) 26 0.04 -0.11
ผลรวม 65,232 100.00
บัตรดี 65,232 94.81
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 942 1.37
บัตรเสีย 2,628 3.82
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 68,802 58.15
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,308 100.00
ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]