จังหวัดน่านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดน่านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
  Sudarat Keyuraphan in 2019.png Prayuth 2018 cropped.jpg Thanathorn Juangroongruangkit - 2.jpg
พรรค เพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่
เขตล่าสุด 3 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 3 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 115,432 59,738 47,474
ร้อยละ 39.95 20.67 16.43

Nan general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 3 115,432 39.95% 3 Steady 100.00%
พลังประชารัฐ 3 59,738 20.67% 0 Steady 0.00%
อนาคตใหม่ 3 47,474 16.43% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 74 66,310 22.95% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 95 288,954 100.00% 3 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
39.95%
พลังประชารัฐ
  
20.67%
อนาคตใหม่
  
16.43%
อื่น ๆ
  
22.95%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%
พลังประชารัฐ
  
0.00%
อนาคตใหม่
  
0.00%

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง และอำเภอท่าวังผา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดน่าน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สิรินทร รามสูต (4)* 36,949 35.29
พลังประชารัฐ อานนท์ ตันตระกูล (7) 23,269 22.22
อนาคตใหม่ เสมียน ธรรมลังกา (15) 18,394 17.57
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สันติภาพ อินทรพัฒน์ (6) 9,663 9.23
ประชาธิปัตย์ อดิศักดิ์ ภิมาลย์ (9) 6,916 6.61
เสรีรวมไทย บรรจง มหาวงศนันท์ (12) 1,210 1.16
ประชาภิวัฒน์ พลตำรวจตรี วีระชัย บั้งเงิน (1) 1,061 1.01
เศรษฐกิจใหม่ จุฑาทิพย์ ไชยวุฒิ (19) 917 0.88
พลังปวงชนไทย วาสนา ยศสอน (2) 884 0.84
เพื่อชาติ ราเชนทร์ กาบคำ (10) 745 0.71
ประชาธิปไตยใหม่ สมจิตร ไชยสลี (3) 647 0.62
ภูมิใจไทย สุทธญาณ์ ธนูศร (20) 494 0.47
พลังท้องถิ่นไท กิตติพงศ์ ดวงพิกุล (8) 451 0.43
แทนคุณแผ่นดิน ปลัญช์ณกรณ์ กุลณาวงศ์ จตุรพัฒนสกุล (27) 431 0.41
ชาติพันธุ์ไทย อินสงค์ จันทร์ดี (24) 398 0.38
ภราดรภาพ เกษม รุณใจ (5) 316 0.30
ทางเลือกใหม่ นิพนธ์ อินต๊ะสอน (26) 276 0.26
เพื่อแผ่นดิน ธงชัย สว่างวงษ์ (14) 274 0.03
รวมพลังประชาชาติไทย ณัฏฐกิตติ์ อินต๊ะจักร์ (13) 246 0.23
พลังไทยรักไทย ชญานิศวร์ รัศมีดำรงโรจน์ (23) 210 0.20
ประชานิยม ประเกณฑ์ อินน้อย (16) 143 0.14
พลังชาติไทย ธิติฉัตร ต๊ะดี (22) 138 0.13
ไทรักธรรม จำลอง จันพล (28) 137 0.13
ประชาชาติ โสภณ ไพรวัลย์บริบูรณ์ (11) 135 0.13
กรีน เกื้อกูล สุนันทนานนท์ (21) 129 0.12
ประชาชนปฏิรูป วิโรจน์ เป็งแก้ว (17) 114 0.11
ประชาธรรมไทย อรรถพล คนเที่ยง (25) 92 0.09
ครูไทยเพื่อประชาชน มงคล เทพเสน (18) 67 0.06
ผลรวม 104,706 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านหลวง อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอแม่จริม และอำเภอสันติสุข

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดน่าน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ชลน่าน ศรีแก้ว (6)* 46,824 47.95
อนาคตใหม่ สุรวุฒิ อินนะใจ (15) 16,066 16.45
พลังประชารัฐ เสริฐ เจริญดี (5) 13,829 14.16
ประชาธิปัตย์ จาตุรนต์ อินนาอัคราคุณ (7) 8,954 9.17
ชาติไทยพัฒนา ชัยวุฒิ คูอาริยะกุล (10) 3,776 3.87
เพื่อชาติ ดาบตำรวจ อนุวัฒน์ ท้าวเชียง (1) 2,145 2.20
เสรีรวมไทย สุขวิชณิ์ มาไชย (14) 979 1.00
ประชาธรรมไทย พินิตย์ ณ น่าน (26) 521 0.53
เศรษฐกิจใหม่ ผ่าน สีแก้ว (19) 480 0.49
รวมพลังประชาชาติไทย วัชรินทร์ อินต๊ะวิชัย (4) 467 0.48
ชาติพันธุ์ไทย สายันต์ ก้อนใหม่ (22) 405 0.41
พลังแผ่นดินทอง สัจจา แสนซุ้ง (25) 347 0.36
พลังไทยรักไทย วรัทยา อินตุ้ย (21) 331 0.34
พลังท้องถิ่นไท วราภรณ์ บุญศัพย์ (12) 310 0.32
ประชาชาติ ธนู ภัทรวรากุล (2) 259 0.27
พลังปวงชนไทย ณฐกร พุฒตรง (24) 259 0.27
ภราดรภาพ สวงษ์ ใหม่จันทร์ (8) 234 0.24
ประชาภิวัฒน์ พันตำรวจโท สมาน บุตรราช (9) 216 0.22
ประชาชนปฏิรูป หฤษฏกูล ชูดิษยสกุล (16) 174 0.18
ครูไทยเพื่อประชาชน ศักดา ศรีเทพ (18) 164 0.17
แทนคุณแผ่นดิน บุญส่ง ปัญญาสา (27) 162 0.17
เพื่อแผ่นดิน ชมพล พรมกามินทร์ (11) 153 0.16
ภูมิใจไทย โชตินภา ธุระจริง (20) 138 0.14
กรีน ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุมนทิพย์ ก๋าวงค์ (24) 127 0.13
ประชานิยม ชนานุช เป็งแก้ว (17) 126 0.13
พลังชาติไทย พรพชรวรรณ ทิพย์บุญศรี (23) 118 0.12
ไทรักธรรม ประกรณ์ ทิศเป็ง (28) 79 0.08
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย จีระสิทธิ์ แสงประจักษ์ (13)
ผลรวม 97,643 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอสองแคว อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอบ่อเกลือ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดน่าน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ (3)* 31,659 36.56
พลังประชารัฐ คุณดร งามธุระ (9) 22,640 26.14
อนาคตใหม่ จักรกริศน์ ปันศิริ (15) 13,014 15.03
ชาติไทยพัฒนา พันตรี สุชิน ยาปัน (10) 5,351 6.18
ประชาธิปัตย์ สำเริง แก้วเทพ (6) 2,743 3.17
พลังปวงชนไทย นิติต่วน ยะแสง (9) 2,203 2.54
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจโท ศรศักดิ์ เคร่งครัด (4) 1,609 1.86
ภูมิใจไทย ธัชมนตร์ นวนาคธนสิทธิ์ (21) 903 1.04
พลังท้องถิ่นไท โสภณ ศรีมาเหล็ก (12) 882 1.02
พลังไทยรักไทย อรรถชัย วุฒิปัณณวัฒน์ (23) 715 0.83
ประชาธิปไตยใหม่ ถนอม ใหม่กันทะ (7) 647 0.75
ประชาภิวัฒน์ สมพงษ์ พิมพ์มาศ (1) 604 0.70
เพื่อแผ่นดิน พลายปัญญา อยู่เอนก (2) 591 0.68
เศรษฐกิจใหม่ สัมฤทธิ์ คำรังษี (20) 521 0.60
รวมพลังประชาชาติไทย ยก บุญอินทร์ (7) 412 0.48
เพื่อชาติ ต่วน ไชยโย (5) 297 0.34
ภาคีเครือข่ายไทย สง่าชัย ใจห้าว (28) 274 0.32
ประชาชาติ สันติภาพ แซ่คำ (14) 261 0.30
พลังชาติไทย อนุพงศ์ คำยันต์ (22) 201 0.23
ภราดรภาพ ปัทฎิญญา ปัญญาวิเศษกาล (11) 179 0.21
ครูไทยเพื่อประชาชน จ่าสิบตรี เพิ่มศักดิ์ ศรีวรรณ์ (19) 178 0.21
ประชานิยม ปาริชาติ อินทะรังษี (17) 151 0.17
แทนคุณแผ่นดิน รัตนาพร คำหว่าง (26) 142 0.16
ประชาชนปฏิรูป ทัศนีย์ เจดีย์ยศ (18) 137 0.16
ชาติพันธุ์ไทย เลาหล้า แซ่เล้า (24) 119 0.14
กรีน สมบูรณ์ จันอ้น (25) 94 0.11
ไทรักธรรม นิทัศน์ ดอนนันชัย (27) 78 0.09
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ศิวนาถ จุฬารักษ์ (10)
ผลรวม 86,605 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. เชียงใหม่นิวส์ (4 กุมภาพันธ์ 2562). "สมัคร สส.น่านวันแรก ทะลุ 40 กว่าคน กองเชียร์ส่งกำลังใจด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงเชียร์เกรงผิดกฎหมายเลือกตั้ง". Chiang Mai News. สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]