ข้ามไปเนื้อหา

เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
สมาชิกวุฒิสภา
รักษาการ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(5 ปี 33 วัน)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
25 กันยายน พ.ศ. 2557 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ปลัดกระทรวงกลาโหม[1]
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้าพลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
ถัดไปพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (66 ปี)
จังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย
คู่สมรสนริศรา ทิพยจันทร์
บุตรณัฐรวี ทิพยจันทร์
สุทธินันท์ ทิพยจันทร์
ศิษย์เก่าโรงเรียนประตูชัย
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 18 (ตท.18)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 29 (จปร.29)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.54)
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัด กองทัพบกไทย
กระทรวงกลาโหม
ประจำการพ.ศ. 2525 - 2561
ยศ พลเอก[2]
พลเรือเอก
พลอากาศเอก[3]

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ (28 พฤษภาคม 2501 - ) หรือ บิ๊กเข้ สมาชิกวุฒิสภา และราชองครักษ์พิเศษ[4] อดีตราชองครักษ์เวร[5] อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด[6] อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม[7] อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ[8] อดีตคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[9] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 อดีตคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย [10] อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 อดีตคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย[11] อดีตกรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)[12] อดีตคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[13] เป็นหนึ่งในนายทหารที่ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553[14] ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ประวัติ[แก้]

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เกิดที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของพันตำรวจตรี สุรพล กับนางวราภรณ์ ทิพยจันทร์ ชีวิตในวัยเด็กเติบโตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางนริศรา ทิพยจันทร์ มีธิดา 2 คน

การศึกษา[แก้]

เข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมต้น ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนปทุมคงคา[15] จากนั้นก้าวเข้าสู่ชีวิตทหารด้วยการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 รุ่นเดียวกับพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้ารับการศึกษาต่อเนื่องที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29 รุ่นเดียวกับ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา และปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

การรับราชการทหาร[แก้]

การรับราชการทหาร มีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ โดยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จังหวัดชลบุรี จากนั้นในปีพุทธศักราช 2554 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา) จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญตามลำดับอาทิ แม่ทัพภาคที่ 1, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 จากผลงานและความสำเร็จซึ่งก่อเกิดประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติ จนเป็นที่ยอมรับ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลเรือเอก และพลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ

นอกเหนือจากความสำเร็จตามแนวทางรับราชการ คือการปฏิบัติหน้าที่นายทหารเสริมกำลังพิเศษถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างใกล้ชิด ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และแต่ละคราวที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมในภูมิภาคต่างๆของประเทศ เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรและติดตามงานตามโครงการพระราชดำริต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 - 2559 รวมถึงการเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ และคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2561

ราชการพิเศษ[แก้]

 • ราชองครักษ์พิเศษ
 • ราชองครักษ์เวร
 • ตุลาการศาลทหารสูงสุด[22]

ทางการเมือง[แก้]

 • คณะกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 • คณะกรรมาธิการคมนาคม
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 • รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • โฆษกคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ

งานอื่น ๆ[แก้]

 • คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 • คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)
 • คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 • คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ปัจจุบัน คือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหม
 2. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เล่ม 133 ตอนที่ 31 ข หน้า 2 9 กันยายน 2559
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (จำนวน 2 ราย 1. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 2.พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๑๐ ข หน้า ๕๓ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 4. ประกาศแต่งตั้งราชองครักษ์พิเศษ
 5. ประกาศแต่งตั้งราชองครักษ์เวร
 6. ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด
 7. รายชื่อปลัดกระทรวงกลาโหมของไทย
 8. คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 9. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 10. คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๒๗๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 12. กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 13. คณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ
 14. ""ป๊อกแป๊ก" เปรยคนสนิทไม่เต็มใจคุม ศอฉ. จำใจเรียก ผบ.หน่วย ถกเครียด". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-08. สืบค้นเมื่อ 2016-10-05.
 15. รายชื่อนักเรียนเก่า เลขประจำตัว 14845-15000 เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอน พิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๐ ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๑๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 203 ง พิเศษ หน้า 1 9 กันยายน พ.ศ. 2559
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
 23. 23.0 23.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ เก็บถาวร 2022-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๖ ข หน้า ๑, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐
 24. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เก็บถาวร 2022-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๒๖ ง หน้า ๖๓๒๑, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๙
 25. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน เก็บถาวร 2022-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๗๒, ๓ เมษายน ๒๕๓๕
 26. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๘, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗