เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
Seal of the Parliament of Thailand.svg สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
ปลัดกระทรวงกลาโหม[1]
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
ถัดไป พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
25 กันยายน พ.ศ. 2557 – พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (61 ปี)
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
คู่สมรส นริศรา ทิพยจันทร์
บุตร ณัฐรวี ทิพยจันทร์
สุทธินันท์ ทิพยจันทร์
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 18 (ตท.18)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 29 (จปร.29)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด Flag of the Royal Thai Army.svg กองทัพบกไทย
Emblem of the Ministry of Defence of Thailand.svg กระทรวงกลาโหม
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2525 - 2561
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก [2] เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ หรือ บิ๊กเข้ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ตุลาการศาลทหารสูงสุด [3] อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ [4] ราชองครักษ์เวร[5]คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[6] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [7] กรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย [8]อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 อดีตคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค[9]อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นหนึ่งในนายทหารที่ ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553[10] ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[11]


ประวัติ[แก้]

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เกิดที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของพันตำรวจตรีสุรพล ทิพยจันทร์ กับนางวราภรณ์ ทิพยจันทร์ ชีวิตในวัยเด็กเติบโตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางนริศรา ทิพยจันทร์ มีธิดา 2 คน

การศึกษา[แก้]

เข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมต้น ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนปทุมคงคา[12] จากนั้นก้าวเข้าสู่ชีวิตทหารด้วยการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 รุ่นเดียวกับพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้ารับการศึกษาต่อเนื่องที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29 รุ่นเดียวกับ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา และปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

การรับราชการทหาร[แก้]

การรับราชการทหาร มีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ โดยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จังหวัดชลบุรี จากนั้นในปีพุทธศักราช 2554 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา) จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญตามลำดับอาทิ แม่ทัพภาคที่ 1, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 จากผลงานและความสำเร็จซึ่งก่อเกิดประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติ จนเป็นที่ยอมรับ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลเรือเอก และพลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ

นอกเหนือจากความสำเร็จตามแนวทางรับราชการ คือการปฏิบัติหน้าที่นายทหารเสริมกำลังพิเศษถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างใกล้ชิด ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และแต่ละคราวที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมในภูมิภาคต่างๆของประเทศ เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรและติดตามงานตามโครงการพระราชดำริต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 - 2559 รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2561

 • พ.ศ. 2539 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2541 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2544 เสนาธิการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2547 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2550 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2552 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2554 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์[13]
 • พ.ศ. 2556 รองแม่ทัพภาคที่ 1[14]
 • พ.ศ. 2557 แม่ทัพน้อยที่ 1[15]
 • พ.ศ. 2558 แม่ทัพภาคที่ 1[16]
 • พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2560 ปลัดกระทรวงกลาโหม [17]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/217/1.PDF
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (จำนวน ๒ ราย ๑. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ๒. พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๑๐ ข หน้า ๕๓ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/187/3.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 6. คสช.ดูแลปีใหม่เข้มกม.ยันเมาขับโดนยึดรถ
 7. [1]
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/106/1.PDF
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๒๗๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 10. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9530000053245
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/17.PDF
 12. รายชื่อนักเรียนเก่า เลขประจำตัว 14845-15000 สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอน พิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๐ ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๑๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/217/1.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/046/1.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/046/1.PDF
 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๗ ข หน้า ๓๒ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 21. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/024/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอน ๒๔ ข หน้า ๘๙ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔