เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
ปลัดกระทรวงกลาโหม[1]
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
ถัดไป พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
ถัดไป พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
แม่ทัพภาคที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
ถัดไป พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
25 กันยายน พ.ศ. 2557
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (60 ปี)
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
คู่สมรส นางนริศรา ทิพยจันทร์
บุตร นางสาวณัฐรวี ทิพยจันทร์
นางสาวสุทธินันท์ ทิพยจันทร์
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
กระทรวงกลาโหม
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2525 - 2561
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก [2] เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ หรือ บิ๊กเข้ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ตุลาการศาลทหารสูงสุด [3] อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ [4] ราชองครักษ์เวร[5]คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[6] สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [7] กรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย [8]อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 อดีตคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค[9]อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นหนึ่งในนายทหารที่ ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553[10] ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประวัติ[แก้]

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของพันตำรวจตรีสุรพล กับ นางวราภรณ์ ทิพยจันทร์ ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางนริศรา ทิพยจันทร์ มีบุตรสาว 2 คน

การศึกษา[แก้]

เข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมต้น ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนปทุมคงคา[11] จากนั้นเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 เข้ารับการศึกษาต่อเนื่องที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา

การรับราชการทหาร[แก้]

 • พ.ศ. 2539 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2541 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2544 เสนาธิการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2547 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2550 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2552 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2554 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์[12]
 • พ.ศ. 2556 รองแม่ทัพภาคที่ 1[13]
 • พ.ศ. 2557 แม่ทัพน้อยที่ 1[14]
 • พ.ศ. 2558 แม่ทัพภาคที่ 1[15]
 • พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2560 ปลัดกระทรวงกลาโหม [16]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/217/1.PDF
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (จำนวน ๒ ราย ๑. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ๒. พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๑๐ ข หน้า ๕๓ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/187/3.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 6. คสช.ดูแลปีใหม่เข้มกม.ยันเมาขับโดนยึดรถ
 7. [1]
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/106/1.PDF
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๒๗๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 10. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9530000053245
 11. รายชื่อนักเรียนเก่า เลขประจำตัว 14845-15000 สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอน พิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๐ ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๑๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/217/1.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/046/1.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/046/1.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๗ ข หน้า ๓๒ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/024/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอน ๒๔ ข หน้า ๘๙ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔