ณัฐ อินทรเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ณัฐ อินทรเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกโดยตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน​ พ.ศ. 2564
ถัดไปพลเอก​ วร​เกียรติ​ รัตนา​นนท์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[1]
ดำรงตำแหน่ง
25 กันยายน พ.ศ. 2557 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน​ พ.ศ. 2564
ก่อนหน้าพลเอก​ เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
ถัดไปพลเอก​ วร​เกียรติ​ รัตนา​นนท์
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 มกราคม พ.ศ. 2504 (63 ปี)
คู่สมรสรมิดา อินทรเจริญ
บุตรสุนัดดา อินทรเจริญ
ณบดี อินทรเจริญ
ภัทรภร อินทรเจริญ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัดกองทัพบกไทย
กระทรวงกลาโหม
ประจำการพ.ศ. 2527 - 2564
ยศ พลเอก พลเรือเอก
พลอากาศเอก[2]

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ อดีตสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 นายทหารชาวไทย อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม[3]อดีตเป็นกรรมการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ[4], อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)[5]กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[6]ประธานคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์[7]กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ[8] และ กรรมการ มูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์[9]กรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[10]

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563​ ได้รับแต่งตั้ง​เป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [11]

ประวัติ[แก้]

พลเอกณัฐ อินทรเจริญ เกิดที่จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน) เป็นบุตรของนายวิจัย กับนางอมร อินทรเจริญ มีพี่น้อง 7 คน คู่สมรส นางรมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีบุตรและธิดา 3คน ชาย1 คนหญิง 2 คน

การศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2520 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2522 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐ (ตท.20)
 • พ.ศ. 2527 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๓๑ (จปร.31)
 • พ.ศ. 2529 หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ รุ่นที่ ๗๔
 • พ.ศ. 2533 หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ รุ่นที่ ๕๓
 • พ.ศ. 2536 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๗๑
 • พ.ศ. 2558 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘

การรับราชการทหาร[แก้]

 • พ.ศ. 2527 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบากองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2531 ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2534 นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2539 หัวหน้าฝ่ายการข่าวกรอง กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2540 หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2548 เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๑
 • พ.ศ. 2549 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
 • พ.ศ. 2552 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2553 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี (อัตราพลตรี)
 • พ.ศ. 2556 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔[12]
 • พ.ศ. 2557 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙[13]
 • พ.ศ. 2558 รองแม่ทัพภาคที่ ๑[14]
 • พ.ศ. 2559 รองเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2560 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม[15]
 • พ.ศ. 2560 รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2561 ปลัดกระทรวงกลาโหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557
 2. "พระราชทานยศทหาร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-08-10. สืบค้นเมื่อ 2019-04-07.
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๑-๕๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 4. กรรมการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 5. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง พิเศษ หน้า ๕๙ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
 6. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-11-04. สืบค้นเมื่อ 2019-04-29.
 7. ประธานคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์
 8. กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 9. รายชื่อกรรมการมูลนิธิ
 10. กรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ
 11. มติคณะรัฐมนตรี 13 สิงหาคม 2563
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๐ ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๑๗๖ ง
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง
 15. หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓
 17. "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-07-02. สืบค้นเมื่อ 2017-12-21.