กองทัพภาคที่ 3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กองทัพที่ 2 (2454 – 2460, 2472 – 2493)
กองทัพทหารบกที่ 7 (2460 – 2464)
กองทัพที่ 3 (2464 – 2472)
ภาคทหารบกที่ 3 (2493 – 2501)
กองทัพภาคที่ 3 (2501 – ปัจจุบัน)
Royal Thai Army 3 Logo.png
ตราประจำเหล่าทัพ
ประจำการพ.ศ. 2454 – ปัจจุบัน
ประเทศ ไทย
ขึ้นต่อพระมหากษัตริย์ไทย
เหล่า กองทัพบกไทย
กำลังรบกองทัพ
ขึ้นกับกองทัพบกไทย
กองบัญชาการค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วันสถาปนา20 สิงหาคม
เว็บไซต์http://www.army3.mi.th/home.php
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการปัจจุบันพลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร
ผบ. สำคัญพลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ (ผู้บัญชาการคนแรก)

กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) ของกองทัพบกไทย ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2445 รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยขึ้นตรง​[แก้]

ส่วนบัญชาการ​​[แก้]

ส่วนกำลังรบ[แก้]

ส่วนสนับสนุนการรบ[แก้]

ส่วนภูมิภาค[แก้]

ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ[แก้]

รายพระนามและรายนามแม่ทัพภาค[แก้]

ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งและในวงเล็บเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ค่ายทหารที่ตั้งปกติในพื้นที่[แก้]

 • ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
 • ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 • ค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว
 • ค่ายพิชัยดาบหัก
 • ค่ายพระศรีพนมมาศ
 • ค่ายวชิรปราการ
 • ค่ายพระยาไชยบูรณ์
 • ค่ายสุริยพงษ์
 • ค่ายจิรประวัติ
 • ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 • ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
 • ค่ายขุนจอมธรรม
 • ค่ายกาวิละ
 • ค่ายขุนเณร
 • ค่ายพิชิตปรีชากร
 • ค่ายพระปิ่นเกล้า
 • ค่ายโสณบัณฑิตย์
 • ค่ายเม็งรายมหาราช

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. กองทัพจัดตั้ง “พล.ร.7” รับมือภัยคุกคามฝั่งตะวันตก – สแกนกำลัง “ชนกลุ่มน้อย-พม่า” กับสัญญาณแรก “นะคะมวย” สืบค้นเมือ 14 พฤศจิกายน 2564
 2. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ หน้า ๓๑ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล หน้า ๑๒ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๔ ข ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓