สุวิช จันทประดิษฐ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลอากาศเอก
สุวิช จันทประดิษฐ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว.
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2537
ก่อนหน้า พลเอก วันชัย เรืองตระกูล
ถัดไป พลเอก ประเสริฐ สารฤทธิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 มิถุนายน พ.ศ. 2477 (88 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส เพ็ญพรรณ จันทประดิษฐ์

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สุวิช จันทประดิษฐ์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม[1] ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2537 เดิมเคยรับราชการในกองทัพอากาศ เป็นผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ เคยเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เคยเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษ[2] ต่อมา เป็นผู้บัญชาการสถาบันวิชาทหารอากาศชั้นสูง

ประวัติ[แก้]

พลอากาศเอก สุวิช จันทประดิษฐ์ เกิดที่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2477 เป็นบุตรของนายไพโรจน์ กับนางผ่องศรี เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนลำเนาพิทยาคม ต่อมาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรี จนจบ ม.2 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บิดาได้ส่งมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก จนกระทั่งจบ ม.8 สายวิทยาศาสตร์ ต่อมา พ.ศ. 2496 กองทัพอากาศได้เปิดโรงเรียนนายเรืออากาศเป็นปีแรก สุวิชสอบได้ลำดับที่ 3 จึงได้รับหมายเลขประจำตัว 3 ในระหว่างเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ ได้เล่นรักบี้ให้กับโรงเรียนอยู่ 2-3 ปี เมื่อขึ้น ปี 5 ได้ไปเป็นศิษย์การบินอยู่ที่โรงเรียนการบินจังหวัดนครราชสีมา 1 ปี จนจบเป็นนายทหารสัญญาบัตรเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2501

สุวิช สมรสเมื่อ 9 มีนาคม พ.ศ. 2506 ภริยาชื่อ เพ็ญพรรณ จันทประดิษฐ์ มีบุตรทั้งหมด 4 คน ชาย 3 หญิง 1 ทิฆัมพร จันทประดิษฐ์ เจน จันทประดิษฐ์ พอใจ จันทประดิษฐ์ และวิศรุต จันทประดิษฐ์

การทำงาน[แก้]

พล.อ.อ.สุวิช รับราชการในกองทัพอากาศ มีโอกาสไปต่างประเทศหลายครั้งและไปเรียนหลักสูตรครูการบินเครื่องวัด ประกอบการบิน ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 7 เดือน (พ.ศ. 2508-09) อยู่หน่วยการบินลำเลียงของสหประชาชาติ ในกรณีสงครามเกาหลี หน่วยอยู่ที่ ตาชิกาวา ญี่ปุ่น และเคยไปราชการสงคราม 2 ครั้ง พ.ศ. 2512 เป็นทหารรับจ้าง ทำการบินรบอยู่ในประเทศลาว 1 ปี กรณีสงครามเวียดนาม

สุวิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2527 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ และเป็นผู้บัญชาการสถาบันวิชาทหารอากาศชั้นสูง จากนั้นก็ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ช่วยบัญชาการทหารอากาศ เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม ในปี พ.ศ. 2532 และเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม ในปี พ.ศ. 2535

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
  2. ราชองครักษ์พิเศษ
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๕๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๑๔ มกราคม ๒๕๐๙
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๙๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑๖, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๐
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๕๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖, ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๕
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๖๙, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๗๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๗ กันยายน ๒๕๓๐