นิพัทธ์ ทองเล็ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นิพัทธ์ ทองเล็ก
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (0 ปี 235 วัน)
ก่อนหน้า พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
ถัดไป พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 ตุลาคม พ.ศ. 2498 (64 ปี)
จังหวัดฉะเชิงเทรา
คู่สมรส ทันตแพทย์หญิง รัตนาวดี ทองเล็ก
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
กระทรวงกลาโหม
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า[1] อดีตประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตราชองครักษ์พิเศษ[2] อดีตเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม ตุลาการศาลทหารสูงสุด[3]เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในเหตุการณ์วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557

ประวัติ[แก้]

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก เป็นบุตรของพันเอก สนอง และนางไพเราะ ทองเล็ก สมรสกับทันตแพทย์หญิง รัตนาวดี ทองเล็ก มีบุตรชาย 2 คน คือ พ.ต.นิติพัทธ์ ทองเล็ก เจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน งานมหาดเล็ก ฝ่ายพระราชวัง กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง[4] และ ร.ท.นพ.กิตติพัฒน์ ทองเล็ก

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]

 • พ.ศ. 2521ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์
 • ผู้บังคับกองร้อยฝึก ร.๒๑ พัน.๓ รอ.
 • อาจารย์สอนวิชาข่าวกรองในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกที่ 65
 • รับราชการ ยศพันเอก ที่เสนาธิการกรมทหารราบที่ 161 กองพลทหารราบที่ 16
 • พ.ศ. 2541 ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2542 ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2544 ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
 • เสนาธิการหน่วยข่าวกรองทางทหาร
 • พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
 • พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร
 • พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2547 รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
 • พ.ศ. 2548 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2549 เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
 • ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
 • พ.ศ. 2555 รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2556 ปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2557 รองผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบ[5]
 • พ.ศ. 2557 ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[6]

การปฏิบัติราชการชายแดน[แก้]

 • พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้หมวดปืนเล็ก ปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
 • พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2528 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา ปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ บ้านแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี

ราชการและหน้าที่พิเศษ[แก้]

 • ผู้ประสานภารกิจพิเศษ กองทัพบกไทย-ผู้นำรัฐบาลพม่า
 • รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษชายแดนไทย – พม่า
 • ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์ ฯ
 • ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรบริหารรัฐกิจมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ธรรมศาสตร์
 • ผู้แทนกองทัพไทยไปปฏิบัติภารกิจในอัฟกานิสถาน
 • ผู้อำนวยการฝึกร่วมกองทัพไทย ๒๕๔๖
 • ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๐๓
 • ผู้บรรยายพิเศษ วปอ. สหรัฐอเมริกา
 • รองอาวุโสหัวหน้าภารกิจควบคุมการหยุดยิงในอาเจห์ อินโดนีเซีย (Principal Deputy Head of Mission of the Aceh Monitoring Mission)
 • ทูตพิเศษ ผู้แทนนายสมัคร สุนทรเวช เจรจาให้ สหรัฐเข้าไปช่วยเหลือรัฐบาลพม่ากรณีพายุไซโคลนนาร์กิส
 • นายกสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตำแหน่งในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

 • Us legion of merit officer rib.png Legion of Merit Officer Degree
 • Bintang Jasa Utama จาก ปธน. อินโดนีเซีย
 • เหรียญเชิดชูเกียรติจาก ประธาน EU ( สหภาพยุโรป )
 • อิสริยาภรณ์ Panglima Setia Angkatan Tentara จากพระราชาธิบดีมาเลเซีย
 • เหรียญชัยมิตรภาพจาก สปป.ลาว

อ้างอิง[แก้]