หน้าถูกกึ่งป้องกัน

ปรีชา จันทร์โอชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปรีชา จันทร์โอชา
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า ศิริชัย ดิษฐกุล
ถัดไป ชัยชาญ ช้างมงคล
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
แม่ทัพภาคที่ 3
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ก่อนหน้า ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ
ถัดไป สาธิต พิธรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 (64 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส ผ่องพรรณ จันทร์โอชา
บุตร ปฐมพล จันทร์โอชา
ปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา
ศิษย์เก่า โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
กระทรวงกลาโหม
ประจำการ พ.ศ. 2522–2559
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก[1] ปรีชา จันทร์โอชา เป็น สมาชิกวุฒิสภา[2]กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว​นายทหารชาวไทย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เขาเป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตแม่ทัพภาคที่ 3 อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[3]น้องชายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29

ประวัติ

พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของพันเอก ประพัฒน์ กับนางเข็มเพชร จันทร์โอชา มีชื่อเล่นว่า "ติ๊ก" สื่อมวลชนนิยมเรียกว่า "บิ๊กติ๊ก" เป็นน้องชายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา สมรสกับนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา มีบุตรคือ ว่าที่ร้อยตรี ปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา นายทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 3 โรงเรียนเตรียมทหารได้มอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวให้พลเอก ปรีชา ใน พ.ศ. 2559 และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้มอบเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 ให้แก่พลเอก ปรีชา ใน พ.ศ. 2560

การศึกษา

พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ, โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26

การเมือง

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4]

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พลเอก ปรีชา ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบมีการแจ้งยอดเงินฝากทั้งหมด 42 ล้านบาท มีการแจ้งบัญชีเงินฝาก 10 บัญชี เป็นเงิน 89 ล้านบาทและนำเงินกองทัพภาคที่ 3 ฝากไว้ในบัญชีภรรยาคือนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ส่วนดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีดังกล่าวยังไม่ทราบว่าเป็นของใคร ยังไม่มีการชี้แจงในประเด่นนี้ ด้านนายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวอาจเกิดจากความผิดพลาด อาจแจงบัญชีเงินฝากของกองทัพที่พลเอก ปรีชา เป็นผู้ถือบัญชีด้วยเพื่อความโปร่งใส[5] วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พลเอก ปรีชา ชี้แจงว่า ภรรยาตนเป็นผู้มีฐานะอยู่แล้ว อีกทั้งเก็บเงินสะสมเกือบ 30 ปี และทรัพย์สินบางส่วนเป็นบัญชีของทางราชการที่ตนเองมีอำนาจลงลายมือชื่อด้วย ไม่ใช่เงินของตัวเอง[6]

เดือนพฤษภาคม 2562 เขาลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา[7] ด้านวีระ สมความคิดระบุว่า เขาลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 394 วันจาก 400 วัน[8]

ปลัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558[9] ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พลเอก ปรีชา ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมแทนพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ที่เกษียณอายุราชการโดยเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ในขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ปรีชา ได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งบุตรชายของตนเองเข้ารับราชการทหาร ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการดำเนินการ[10]

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 2559[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารและแต่งตั้งนายทหารพิเศษ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 2. [1] เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/17.PDF
 4. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซต์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 5. "น้องบิ๊กตู่” แจง รวยเกือบร้อยล้าน เพราะเป็น "บัญชีกองทัพ"
 6. "บิ๊กติ๊ก" น้องบิ๊กตู่ แจงบัญชีทรัพย์สิน บอกภรรยาผมเป็นคนมีฐานะอยู่แล้ว
 7. "บิ๊กติ๊ก" รับลาออกจาก สนช.ไปเป็น สว.ชุดใหม่แล้ว.... อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/politic/news/588421
 8. ย้อนดูผลงาน พล.อ.ปรีชา ขาดประชุมสนช. 394 วัน จาก 400 วัน แต่ยังถูกเลือกให้เป็น สว.
 9. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม 132 ตอน 198 ง หน้า 1 28 สิงหาคม 2558
 10. ดันลูกเป็นทหารเรื่องปกติหรือคิดไปว่าปกติ
 11. ทำเนียบประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ [พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา]
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี พ.ศ. 2555
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/B/002V015/2.PDF