ปรีชา จันทร์โอชา

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปรีชา จันทร์โอชา
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[1]
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้าศิริชัย ดิษฐกุล
ถัดไปชัยชาญ ช้างมงคล
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
แม่ทัพภาคที่ 3
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ก่อนหน้าชาญชัยณรงค์ ธนารุณ
ถัดไปสาธิต พิธรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด8 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
คู่สมรสผ่องพรรณ จันทร์โอชา
บุตร2 คน
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัดกองทัพบกไทย
กระทรวงกลาโหม
ประจำการพ.ศ. 2522–2559
ยศ พลเอก
พลเรือเอก
พลอากาศเอก[2]
บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เป็น สมาชิกวุฒิสภา[3]กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ​นายทหารชาวไทย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตแม่ทัพภาคที่ 3 อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[4] น้องชายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 โรงเรียนเตรียมทหารได้มอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวให้พลเอก ปรีชา ใน พ.ศ. 2559 และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้มอบเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 ให้แก่พลเอก ปรีชา ใน พ.ศ. 2560

ชีวิตช่วงแรก

พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ภูมิลำเนา ณ ที่จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของพันเอก ประพัฒน์ กับนางเข็มเพชร จันทร์โอชา มีชื่อเล่นว่า "ติ๊ก" สื่อมวลชนนิยมเรียกว่า "บิ๊กติ๊ก" เป็นน้องชายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ, โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26 สมรสกับนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา มีบุตรคือ ปฐมพล จันทร์โอชา และ ร้อยตรี ปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 3 กรรมการ บริษัท พี-ไรท์แอนด์บริส จำกัด

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[5]

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พลเอก ปรีชา ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบมีการแจ้งยอดเงินฝากทั้งหมด 42 ล้านบาท มีการแจ้งบัญชีเงินฝาก 10 บัญชี เป็นเงิน 89 ล้านบาทและนำเงินกองทัพภาคที่ 3 ฝากไว้ในบัญชีภรรยาคือนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ส่วนดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีดังกล่าวยังไม่ทราบว่าเป็นของใคร ยังไม่มีการชี้แจงในประเด่นนี้ ด้านนายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวอาจเกิดจากความผิดพลาด อาจแจงบัญชีเงินฝากของกองทัพที่พลเอก ปรีชา เป็นผู้ถือบัญชีด้วยเพื่อความโปร่งใส[6] วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พลเอก ปรีชา ชี้แจงว่า ภรรยาตนเป็นผู้มีฐานะอยู่แล้ว อีกทั้งเก็บเงินสะสมเกือบ 30 ปี และทรัพย์สินบางส่วนเป็นบัญชีของทางราชการที่ตนเองมีอำนาจลงลายมือชื่อด้วย ไม่ใช่เงินของตัวเอง[7]

ปลัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558[8] ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พลเอก ปรีชา ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมแทนพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ที่เกษียณอายุราชการโดยเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ในขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ปรีชา ได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งบุตรชายของตนเองเข้ารับราชการทหาร ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการดำเนินการ[9]

สมาชิกวุฒิสภา

เดือนพฤษภาคม 2562 เขาลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา[10] ด้านวีระ สมความคิดระบุว่า เขาลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 394 วันจาก 400 วัน[11]

กรณีอื้อฉาว

ในปี 2564 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดเขาว่าจงใจแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ สมัยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[12] และยังปรากฏว่า บริษัทของบุตรเป็นคู่สัญญาของรัฐรวมมูลค่าเท่าที่ทราบ 742 ล้านบาท[13] ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณามีมติ 8 ต่อ 1 ตีตกข้อกล่าวหาดังกล่าว เนื่องจากมีความเห็นว่า ปรีชาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาฟังขึ้น โดยเขาชี้แจงว่า เหตุที่ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินบ้านและที่ดินต่อป.ป.ช. เพราะขณะนั้นบ้านหลังดังกล่าวยังก่อสร้างอยู่ จึงมีความเข้าใจผิดว่าไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินนี้กับ ป.ป.ช. เมื่อดูข้อเท็จจริงแล้วเขาขาดเจตนาจงใจปกปิด เมื่อดูทรัพย์สินทั้งหมดแล้ว ไม่ได้ส่งผลให้ทรัพย์สินงอกเงยผิดปกติ สรุปให้มีมติตีตกข้อกล่าวหาดังกล่าว[14]

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 2559[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ลำดับวงศ์ตระกูล


อ้างอิง

 1. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา หน้า ๑ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง,๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารและแต่งตั้งนายทหารพิเศษ
 3. เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 4. อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ
 5. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซต์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 6. "น้องบิ๊กตู่” แจง รวยเกือบร้อยล้าน เพราะเป็น "บัญชีกองทัพ"
 7. "บิ๊กติ๊ก" น้องบิ๊กตู่ แจงบัญชีทรัพย์สิน บอกภรรยาผมเป็นคนมีฐานะอยู่แล้ว
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม 132 ตอน 198 ง หน้า 1 28 สิงหาคม 2558
 9. "ดันลูกเป็นทหารเรื่องปกติหรือคิดไปว่าปกติ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-04-19. สืบค้นเมื่อ 2016-05-02.
 10. "บิ๊กติ๊ก" รับลาออกจาก สนช.ไปเป็น สว.ชุดใหม่แล้ว....- โพสต์ทูเดย์
 11. ย้อนดูผลงาน พล.อ.ปรีชา ขาดประชุมสนช. 394 วัน จาก 400 วัน แต่ยังถูกเลือกให้เป็น สว.
 12. "ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหา 'พล.อ.ปรีชา' คดียื่นทรัพย์สินเท็จ - ชี้มูล ส.ส.รัฐบาล​เสียบบัตรแทนกัน​". ประชาไท. สืบค้นเมื่อ 10 June 2021. {{cite news}}: zero width space character ใน |title= ที่ตำแหน่ง 75 (help)
 13. "ข้อมูลใหม่! บ.ให้เช่ารถ'ปฐมพล'ลูก 'พล.อ.ปรีชา'เพิ่มทุน 120 ล.-คู่สัญญารัฐ 130 ล." สำนักข่าวอิศรา. 9 June 2021. สืบค้นเมื่อ 10 June 2021.
 14. "โล่งอก! ป.ป.ช. ตีตกคดี 'ปรีชา จันทร์โอชา' ซุกทรัพย์สิน ชี้ขาดเจตนาจงใจปกปิด". ข่าวสด. 12 October 2021.
 15. "ทำเนียบประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-04-11. สืบค้นเมื่อ 2019-04-11.
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๑๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙๖, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๓ ข หน้า ๖๓, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๒๐, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๑