ปรีชา จันทร์โอชา

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พลเอก
ปรีชา จันทร์โอชา
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[1]
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า ศิริชัย ดิษฐกุล
ถัดไป ชัยชาญ ช้างมงคล
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
แม่ทัพภาคที่ 3
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ก่อนหน้า ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ
ถัดไป สาธิต พิธรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 (66 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
คู่สมรส ผ่องพรรณ จันทร์โอชา
บุตร 2 คน
ศิษย์เก่า โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัด กองทัพบกไทย
กระทรวงกลาโหม
ประจำการ พ.ศ. 2522–2559
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[2]
บังคับบัญชา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เป็น สมาชิกวุฒิสภา[3]กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ​นายทหารชาวไทย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตแม่ทัพภาคที่ 3 อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[4] น้องชายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 โรงเรียนเตรียมทหารได้มอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวให้พลเอก ปรีชา ใน พ.ศ. 2559 และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้มอบเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 ให้แก่พลเอก ปรีชา ใน พ.ศ. 2560

ชีวิตช่วงแรก

พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ภูมิลำเนา ณ ที่จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของพันเอก ประพัฒน์ กับนางเข็มเพชร จันทร์โอชา มีชื่อเล่นว่า "ติ๊ก" สื่อมวลชนนิยมเรียกว่า "บิ๊กติ๊ก" เป็นน้องชายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ, โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26 สมรสกับนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา มีบุตรคือ ว่าที่ร้อยตรี ปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา นายทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 3

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[5]

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พลเอก ปรีชา ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบมีการแจ้งยอดเงินฝากทั้งหมด 42 ล้านบาท มีการแจ้งบัญชีเงินฝาก 10 บัญชี เป็นเงิน 89 ล้านบาทและนำเงินกองทัพภาคที่ 3 ฝากไว้ในบัญชีภรรยาคือนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ส่วนดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีดังกล่าวยังไม่ทราบว่าเป็นของใคร ยังไม่มีการชี้แจงในประเด่นนี้ ด้านนายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวอาจเกิดจากความผิดพลาด อาจแจงบัญชีเงินฝากของกองทัพที่พลเอก ปรีชา เป็นผู้ถือบัญชีด้วยเพื่อความโปร่งใส[6] วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พลเอก ปรีชา ชี้แจงว่า ภรรยาตนเป็นผู้มีฐานะอยู่แล้ว อีกทั้งเก็บเงินสะสมเกือบ 30 ปี และทรัพย์สินบางส่วนเป็นบัญชีของทางราชการที่ตนเองมีอำนาจลงลายมือชื่อด้วย ไม่ใช่เงินของตัวเอง[7]

ปลัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558[8] ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พลเอก ปรีชา ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมแทนพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ที่เกษียณอายุราชการโดยเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ในขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ปรีชา ได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งบุตรชายของตนเองเข้ารับราชการทหาร ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการดำเนินการ[9]

สมาชิกวุฒิสภา

เดือนพฤษภาคม 2562 เขาลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา[10] ด้านวีระ สมความคิดระบุว่า เขาลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 394 วันจาก 400 วัน[11]

กรณีอื้อฉาว

ในปี 2564 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดเขาว่าจงใจแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ สมัยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[12] และยังปรากฏว่า บริษัทของบุตรเป็นคู่สัญญาของรัฐรวมมูลค่าเท่าที่ทราบ 742 ล้านบาท[13] ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณามีมติ 8 ต่อ 1 ตีตกข้อกล่าวหาดังกล่าว เนื่องจากมีความเห็นว่า ปรีชาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาฟังขึ้น โดยเขาชี้แจงว่า เหตุที่ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินบ้านและที่ดินต่อป.ป.ช. เพราะขณะนั้นบ้านหลังดังกล่าวยังก่อสร้างอยู่ จึงมีความเข้าใจผิดว่าไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินนี้กับ ป.ป.ช. เมื่อดูข้อเท็จจริงแล้วเขาขาดเจตนาจงใจปกปิด เมื่อดูทรัพย์สินทั้งหมดแล้ว ไม่ได้ส่งผลให้ทรัพย์สินงอกเงยผิดปกติ สรุปให้มีมติตีตกข้อกล่าวหาดังกล่าว[14]

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 2559[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ลำดับวงศ์ตระกูล


อ้างอิง

 1. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา หน้า ๑ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง,๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารและแต่งตั้งนายทหารพิเศษ
 3. เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 4. อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ
 5. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซต์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 6. "น้องบิ๊กตู่” แจง รวยเกือบร้อยล้าน เพราะเป็น "บัญชีกองทัพ"
 7. "บิ๊กติ๊ก" น้องบิ๊กตู่ แจงบัญชีทรัพย์สิน บอกภรรยาผมเป็นคนมีฐานะอยู่แล้ว
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม 132 ตอน 198 ง หน้า 1 28 สิงหาคม 2558
 9. "ดันลูกเป็นทหารเรื่องปกติหรือคิดไปว่าปกติ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-04-19. สืบค้นเมื่อ 2016-05-02.
 10. "บิ๊กติ๊ก" รับลาออกจาก สนช.ไปเป็น สว.ชุดใหม่แล้ว....- โพสต์ทูเดย์
 11. ย้อนดูผลงาน พล.อ.ปรีชา ขาดประชุมสนช. 394 วัน จาก 400 วัน แต่ยังถูกเลือกให้เป็น สว.
 12. "ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหา 'พล.อ.ปรีชา' คดียื่นทรัพย์สินเท็จ - ชี้มูล ส.ส.รัฐบาล​เสียบบัตรแทนกัน​". ประชาไท. สืบค้นเมื่อ 10 June 2021. {{cite news}}: zero width space character ใน |title= ที่ตำแหน่ง 75 (help)
 13. "ข้อมูลใหม่! บ.ให้เช่ารถ'ปฐมพล'ลูก 'พล.อ.ปรีชา'เพิ่มทุน 120 ล.-คู่สัญญารัฐ 130 ล." สำนักข่าวอิศรา. 9 June 2021. สืบค้นเมื่อ 10 June 2021.
 14. "โล่งอก! ป.ป.ช. ตีตกคดี 'ปรีชา จันทร์โอชา' ซุกทรัพย์สิน ชี้ขาดเจตนาจงใจปกปิด". ข่าวสด. 12 October 2021.
 15. "ทำเนียบประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-04-11. สืบค้นเมื่อ 2019-04-11.
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๑๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙๖, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๓ ข หน้า ๖๓, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๒๐, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๑