หน้านี้ถูกกึ่งล็อก

ปรีชา จันทร์โอชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปรีชา จันทร์โอชา
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า ศิริชัย ดิษฐกุล
ถัดไป ชัยชาญ ช้างมงคล
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
แม่ทัพภาคที่ 3
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ก่อนหน้า ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ
ถัดไป สาธิต พิธรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 (63 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส ผ่องพรรณ จันทร์โอชา
บุตร ปฐมพล จันทร์โอชา
ปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา
ศิษย์เก่า โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
กระทรวงกลาโหม
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2522–2559
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก[1] ปรีชา จันทร์โอชา เป็น สมาชิกวุฒิสภา[2] นายทหารชาวไทย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เขาเป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตแม่ทัพภาคที่ 3 อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[3]น้องชายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29

ประวัติ

พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของพันเอก ประพัฒน์ กับนางเข็มเพชร จันทร์โอชา มีชื่อเล่นว่า "ติ๊ก" สื่อมวลชนนิยมเรียกว่า "บิ๊กติ๊ก" เป็นน้องชายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา สมรสกับนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา มีบุตรคือ ว่าที่ร้อยตรี ปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา นายทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 3 โรงเรียนเตรียมทหารได้มอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวให้พลเอก ปรีชา ใน พ.ศ. 2559 และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้มอบเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 ให้แก่พลเอก ปรีชา ใน พ.ศ. 2560

การศึกษา

พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ, โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26

การเมือง

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4]

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พลเอก ปรีชา ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบมีการแจ้งยอดเงินฝากทั้งหมด 42 ล้านบาท มีการแจ้งบัญชีเงินฝาก 10 บัญชี เป็นเงิน 89 ล้านบาทและนำเงินกองทัพภาคที่ 3 ฝากไว้ในบัญชีภรรยาคือนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ส่วนดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีดังกล่าวยังไม่ทราบว่าเป็นของใคร ยังไม่มีการชี้แจงในประเด่นนี้ ด้านนายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวอาจเกิดจากความผิดพลาด อาจแจงบัญชีเงินฝากของกองทัพที่พลเอก ปรีชา เป็นผู้ถือบัญชีด้วยเพื่อความโปร่งใส[5] วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พลเอก ปรีชา ชี้แจงว่า ภรรยาตนเป็นผู้มีฐานะอยู่แล้ว อีกทั้งเก็บเงินสะสมเกือบ 30 ปี และทรัพย์สินบางส่วนเป็นบัญชีของทางราชการที่ตนเองมีอำนาจลงลายมือชื่อด้วย ไม่ใช่เงินของตัวเอง[6]

เดือนพฤษภาคม 2562 เขาลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา[7] ด้านวีระ สมความคิดระบุว่า เขาลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 394 วันจาก 400 วัน[8]

ปลัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558[9] ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พลเอก ปรีชา ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมแทนพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ที่เกษียณอายุราชการโดยเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ในขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ปรีชา ได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งบุตรชายของตนเองเข้ารับราชการทหาร ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการดำเนินการ[10]

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 2559[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารและแต่งตั้งนายทหารพิเศษ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 2. [1] เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/17.PDF
 4. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซต์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 5. "น้องบิ๊กตู่” แจง รวยเกือบร้อยล้าน เพราะเป็น "บัญชีกองทัพ"
 6. "บิ๊กติ๊ก" น้องบิ๊กตู่ แจงบัญชีทรัพย์สิน บอกภรรยาผมเป็นคนมีฐานะอยู่แล้ว
 7. "บิ๊กติ๊ก" รับลาออกจาก สนช.ไปเป็น สว.ชุดใหม่แล้ว.... อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/politic/news/588421
 8. ย้อนดูผลงาน พล.อ.ปรีชา ขาดประชุมสนช. 394 วัน จาก 400 วัน แต่ยังถูกเลือกให้เป็น สว.
 9. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม 132 ตอน 198 ง หน้า 1 28 สิงหาคม 2558
 10. ดันลูกเป็นทหารเรื่องปกติหรือคิดไปว่าปกติ
 11. ทำเนียบประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ [พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา]
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี พ.ศ. 2555
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/B/002V015/2.PDF